…De droom over een toilet symboliseert een mogelijkheid of gelegenheid om van een negatieve situatie af te komen. Overtuigingen of ervaringen die u kunt loslaten. Misschien heb je persoonlijke problemen, gewoontes of een levenssituatie die klaar is om opgegeven te worden. De droom dat je geen toilet kunt vinden symboliseert of dat ze allemaal zijn opgebruikt, symboliseert frustraties die je vermogen om op een persoonlijke manier voor jezelf te zorgen, belemmeren. Er gebeurt te veel dat het je in de weg zit om een ​​probleem op te lossen. De droom dat het enige beschikbare toilet open en duidelijk zichtbaar is voor anderen, symboliseert een gebrek aan privacy of persoonlijke tijd. Mensen in woonsituaties met verminderde privacy hebben vaak deze droom. Het schoonmaken van een toilet symboliseert een heropleving van energie of motivatie om je te ontdoen van overtuigingen, gewoonten of een ervaring die je hebt. Als je een probleem geeft, krijg je nog een kans. Je voorbereiden op een schone pauze met iets negatiefs of ongewensts. Een toilet doorspoelen symboliseert ongewenste situaties of negatieve denkpatronen die je loslaat. Iets weggooien dat je niet meer leuk of waardevol vindt. De droom over een verstopt toilet symboliseert problemen of tegenslagen die de voortgang belemmeren. Je kunt een probleem niet afmaken of verder gaan. Emotionele verwikkelingen. Een gevuld of overlopend toilet kan een weerspiegeling zijn van het gevoel dat persoonlijke behoeften niet kunnen worden vervuld omdat de behoeften van andere mensen altijd op de eerste plaats komen. Zich tekortschieten of niet de tijd hebben voor persoonlijke problemen die anderen hebben. Misschien heb je meer privacy, zelfzorg of zelfexpressie nodig. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een toilet met back-up te repareren. Toen ze wakker was, had ze na jaren van bitterheid eindelijk de beleefdheid en vriendschap met haar ex-man hersteld. Het toilet weerspiegelde hun vermogen om van de emotionele verstrengeling af te komen….

Als u zijn nagestreefd in een droom, dan is een dergelijke droom geeft de barrières en obstakels die u vermijdt te ontmoeten. Gewoon omdat je niet in staat bent om deze problemen gezicht betekent niet dat ze zullen verdwijnen. Zorg ervoor dat je jezelf bij elkaar te trekken en deze problemen op te lossen. Als iemand je achterna zit in de realiteit, dan betekent dat dat je het nog steeds niet hebt gehaald en je bent bang voor wat er in het verleden is gebeurd. Als je de stalker in een droom, dan is een dergelijke droom vertegenwoordigt de negatieve aspecten van je persoonlijkheid.

Een hachelijke situatie hebben is nooit goed, ook al is het maar in dromen. Dromen dat je in de problemen zit, kan duiden op geldverspilling; het geeft ook aan dat er vals nieuws wordt ontvangen of dat u buitensporige ambities heeft….

…De droom over een luchtballon symboliseert de zeer trage realisatie van plannen. Positief is dat het kan weerspiegelen dat u de tijd neemt om na te denken over iets waar u mee te maken heeft of dat u diep geduld hebt. Het duidt op troost met niets doen, of geen grote zorgen om iets te doen of iets aan te pakken. U zit op een probleem en weegt uw opties af. Negatief kan een blimp de realisatie van doelen weerspiegelen die pijnlijk lang duren om te bereiken….

Dromen dat je in een overstroming zit, betekent onaangename gebeurtenissen op het werk.

…(Verbond | Echtgenoot | Koran | Wijsheid) Een parelketting in een droom vertegenwoordigt de schoonheid en sieraden van de vrouw. Een parelketting, of een halsketting gemaakt van koraal in een droom, betekent ook vroomheid, angst voor kwaaddoen of een uitdrukking van eerbied voor de Almachtige God. Dat alles is afhankelijk van de waarde, schoonheid en helderheid van de ketting, of het aantal edelstenen dat erin zit. Wat een vrouw betreft, stelt een parelketting in een droom haar man of haar jonge zoon voor. Als een man zichzelf in een droom een ​​parelketting ziet dragen, betekent dit dat hij een zoeker is naar kennis, spiritueel begrip en wijsheid. Het kan ook betekenen dat je een verbond nakomt, een belofte doet of trouwen. Als iemands vrouw zwanger is, betekent dit dat ze een zoon zal baren die zal uitgroeien tot een wijs persoon, een man van kennis of een rechter. Deze interpretatie is in de meeste gevallen mogelijk, behalve als de ketting breekt in de droom. In dit geval, als de ketting is gebroken, betekent dit dat iemand zijn belofte zal breken, of zijn kennis zal vergeten, achteloos zal worden, uitzetting, deportatie of verbanning uit zijn huis of land. Als iemand zichzelf in een droom een ​​of zelfs twee parelkettingen ziet dragen, betekent dit dat hij zich abonneert op Gods openbaringen, Gods woorden uit zijn hoofd leert, de heilige Koran reciteert, woorden van wijsheid spreekt en dat hij een van de dragers is van de goddelijk vertrouwen dat blijk geeft van betrouwbaarheid, vroomheid, trouw, religieuze toewijding en schoonheid van karakter. Allemaal afhankelijk van de schoonheid, uitstraling en helderheid van je ketting. Als iemand zichzelf in een droom ziet met veel kettingen en versieringen, en als hij ze zwaar en ondraaglijk vindt om te dragen, vertegenwoordigt dit zijn incompetentie, of zijn onvermogen om een ​​baan te voltooien. (Zie ook ketting)…

Om de logs te zien, wanneer u droomt, is het merkwaardig teken van uw droom. Dit teken geeft onbewuste ideeën en een belangrijk aspect en dat middel van jezelf. Als alternatief betekent het een transformatie. Je gaat naar een nieuwe richting in je leven. Dromen dat je zit op een logboek geeft persoonlijke tevredenheid en vreugde in je leven. Dromen en het zien van een log in het water vertegenwoordigt nieuwe kansen. Misschien zie je iets belangrijks over het hoofd.

…(Tiara | Turban) Een hoofddeksel in een droom betekent presidentschap, reizen of huwelijk. Als iemand in een droom een ​​hoofddeksel of een tiara ontvangt, betekent dit dat hij een verre reis kan ondernemen. Als iemand in zijn droom een ​​hoofddeksel draagt, betekent dit dat hij een zetel in de regering kan bekleden. Als iemand gewend is een hoofddeksel te dragen, dan vertegenwoordigt het dragen ervan in een droom zijn meerdere, de gouverneur, zijn broer, zijn vader, zijn oom, zijn leraar of een geleerde, want ze hebben allemaal hetzelfde recht op hem. Het dragen van een vies en versleten hoofddeksel in een droom betekent verdriet, moeilijkheden en angst. Als iemands hoofddeksel van zijn hoofd wordt ontdaan, of als het in een droom op de grond valt, betekent dit de dood van zijn meerdere, of een van de bovengenoemde personen. Als een koning iemand in een droom een ​​hoofddeksel of een tiara aanbiedt, betekent dit dat hij de macht zal hebben om mensen in verschillende administraties aan te stellen. Als een ongeluk iemands hoofddeksel of de tulband van een imam in een droom overkomt, zal dit zijn geloof en de toestand van zijn gemeente weerspiegelen. Het dragen van een zwarte tulband in een droom betekent autoriteit, of het kan betekenen dat je op de rechterbank zit. Het dragen van een hoofddeksel dat in een droom is bedekt met een witte veer, betekent een leider worden. Het dragen van een hoofddeksel dat is gemaakt van dierenbont of zich in een droom verbergen, betekent onrechtvaardig worden en verblind worden voor het eigen onrecht, of het zou de slechte persoonlijkheid van iemands meerdere op het werk kunnen uitbeelden. Een hoofddeksel, een tulband of een tiara in een droom kan ook een asceet vertegenwoordigen. (Zie ook Overseas cap | Tulband)…

…De droom over naakt zijn symboliseert gevoelens van kwetsbaarheid of blootstelling. Een aspect dat uw leven volledig in de openbaarheid ligt of vatbaar is voor beïnvloeding. Een verandering kan je het gevoel geven dat je plotseling aan anderen te zien bent. Het gevoel dat je op de plek zit op een manier die je niet gewend bent. Als je het leuk vindt om naakt te zijn, kan dit een situatie weerspiegelen waarin je je vrij voelt om alle beperkingen op te leggen. Niets houdt je tegen. De droom dat andere mensen naakt zijn, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat kwetsbaar, ontmaskerd of machteloos is. Een deel van je leven is volledig voor je opengegaan of heeft zijn zwakheden onthuld. De naakte waarheid van een situatie zien. Het naakt zien van mooie seksueel aantrekkelijke mensen kan een wenselijke ervaring zijn die je wilt hebben. Het kan ook de weergave zijn van uw seksuele verlangens of fantasieën. Naakt zijn en klaar voor seks symboliseert je bereidheid om te genieten van iets dat je leuk vindt….