…(De neus snuiten | Snot) In een droom betekent neusslijm een ​​zoon of een dochter. In een droom de neus snuiten in iemands huis betekent trouwen met iemand uit die familie, of de huismeester verraden door een geheime affaire met zijn vrouw te hebben. Als een moeder in een droom haar neus snuit, betekent dit dat ze haar kind zal spenen. Als de vrouw van zo’n vriend in een droom het neusslijm van de gast van haar man afveegt, betekent dit dat ze haar man zal verraden en het kind van zijn vriend zal dragen. Als iemand in een droom zijn neus snuit, betekent dat ook dat hij een schuld moet betalen, of dat hij iemand moet belonen voor een gunst. De neus snuiten en iemands laken in een droom gebruiken, betekent hem verraden met zijn vrouw. De neus snuiten in iemands zakdoek in een droom betekent hem verraden met zijn huisknecht. De neus zuiveren van een verstopte neus in een droom betekent het verdrijven van angst. Iemand anders zijn neus afvegen en wassen in een droom betekent zijn geheime leven verbergen voor zijn vrouw. Het eten van je neusslijm in een droom betekent je zoon bedriegen met zijn geld. Een verstopte neus in een droom stelt een zwangere vrouw voor. Als een dier of een vogel uit zijn neus komt wanneer hij niest of zijn neus snuit in een droom, betekent dit dat hij een zoon zal verwekken uit een geheime affaire met een bediende of een werknemer. Als een sabel in een droom uit zijn neus komt, betekent dit dat hij een zoon zal krijgen die zal uitgroeien tot een dief. Als een duif in de droom uit zijn neus komt, betekent dit dat hij een meisje zal verwekken dat krankzinnig zal worden. De neus snuiten en in een droom zijn eigen overhemd gebruiken, betekent overspel plegen met een heilig lid van zijn eigen familie of een bloedverwant. Als iemand in een droom zijn neus ziet glippen van slijm, betekent dit dat zijn vruchtbaarheid en seksuele lust hem veel kinderen zal opleveren. Neusslijm in een droom betekent ook een ziekte, een verkoudheid, liefdadigheid of een testament. (Zie ook slijm)…

…In een droom heeft neus betrekking op het gevoel van ruiken. Het vertegenwoordigt het element van comfort door de benodigde zuurstof op te nemen zodat het lichaam in zijn behoeften kan voorzien. Het onmiddellijke gevoel van fysieke rust dat ontstaat door in te ademen door de neus in de droom, staat voor levendigheid en comfort. Als inademen ook het ruiken van een zoete geur in de droom omvat, dan weerspiegelt dit de onmiddellijke resultaten van iemands tevredenheid. Neus in een droom vertegenwoordigt ook een aspect van iemands schoonheid, of waarmee men zichzelf siert, zoals rijkdom, of trots op zijn vader, een zoon, een broer, een vrouw, een rechtvaardige partner of een werknemer. Een mooie neus in een droom vertegenwoordigt de goede omstandigheden van iemands leven. Een grote neus in een droom betekent onderdrukking of dwang. Een goede geur ruiken in een droom betekent opstaan ​​in station. Als iemand zichzelf in een droom ziet met veel neuzen, vertegenwoordigt elk van hen de hernieuwde troost. Als iemands neus in een droom in ijzer of goud wordt veranderd, betekent dit een ziekte, tegenspoed of een misdaad die iemand kan begaan. Een neus in een droom staat ook voor nieuws, spionage, billen of de baarmoeder. Als iemands neus krimpt in een droom, betekent dit dat hij arrogant is. Als het krom wordt in de droom, betekent dat ook domheid en vernedering. Als het zich uitbreidt in de droom, betekent het domheid. Iemands neus in een droom vertegenwoordigt ook zijn ouders. Als wat er door de neus wordt ingeademd, goed is, zijn de gevolgen goed. Anders heeft het ruiken van een slechte geur in een droom negatieve resultaten. (Zie ook Body 1)…

…(Buik | Anus | Aorta | Rug | Botten | Hersenen | Borsten | Billen | Borst | Oren | Ogen | Wenkbrauwen | Gezicht | Voeten | Vingers | Vingernagels | Voorhoofd | Hand | Hoofd | Hart | Hielen | Darmen | Halsader | Nier | Knie | Benen | Ledemaat | Lip | Levers | Lendenen | Longen | Beenmerg | Mond | Nagels | Navel | Nek | Zenuwen | Neus | Achtereind | Ribben | Penis | Seksuele organen | Schouders | Huid | Wervelkolom | Milt | Maag | Tempel | Testikels | Dijen | Keel | Tong | Umbilicus | Aders) In een droom vertegenwoordigen het hoofd en de hersenen de beheersing, kracht, voordelen, levensduur, wijsheid of macht van de mens. Iemands oren in een droom vertegenwoordigen zijn vrouw, dochter, zus of tante. De ogen vertegenwoordigen iemands geloof, religie of kinderen. Het rechteroog stelt zijn zoon voor en het linkeroog stelt zijn dochter voor. Het voorhoofd in een droom vertegenwoordigt iemands schoonheid, zoon, macht, eer, rijkdom, leiderschap of het punt van neerknielen in iemands gebeden. Een breed voorhoofd in een droom betekent welvaart, terwijl een smal voorhoofd beklemming betekent. De wenkbrauwen vertegenwoordigen iemands bescherming of spirituele voogdij. Wat betreft de menselijke neus in een droom, deze vertegenwoordigt eer, een lang leven en respect. Wat er in een droom uit iemands neus komt, is goed en wat er in een droom in komt, is misschien niet heilzaam. Een bloedende neus in een droom betekent geld ontvangen of geven. Als iemands neus in een droom wordt afgesneden, betekent dit besnijdenis, vallen in rang, of het kan zijn dood betekenen. Water inademen en de neus opruimen in een droom vertegenwoordigt iemand die zijn vrouw bedriegt. Als een vogel of een dier in een droom uit zijn neus komt, betekent dit dat een vee, een huisdier of een gedomesticeerd dier in zo’n huis zijn baby’s zal baren. Een grote neus in een droom staat voor eer en respect. Een lekkere geur ruiken in een droom betekent een zoon verwekken, of het kan verlichting van moeilijkheden betekenen. Iemands gezicht in een droom vertegenwoordigt zijn geluk of zijn verdriet. Het voorhoofd en gezicht zien in een droom betekent geld, eer en een mooie vrouw. Het oorslot en de tempels stellen twee edele en gezegende dochters voor. Een helder gezicht in een droom betekent blijde tijdingen, terwijl een gelig gezicht in een droom slecht nieuws of ellende betekent. Fronsen in een droom betekent een ongeluk. Als een vrouw zichzelf in een droom ziet fronsen, betekent dit de dood van haar echtgenoot. De twee lippen in een droom vertegenwoordigen iemands helpers. De onderlip is sterker van betekenis dan de bovenlip. Er wordt ook gezegd dat de lippen in een droom iemands familieleden vertegenwoordigen. De bovenlip vertegenwoordigt de mannelijke familieleden en de onderlip vertegenwoordigt de vrouwelijke familieleden. Verzegelde lippen in een droom betekenen moeilijkheden of tegenslagen. De mond in een droom vertegenwoordigt een sleutel, iemands levensonderhoud, het einde van iemands leven, dood, ziekte, kracht, een koffer, een marktplaats, een portier, een eerste minister of een deur. Als iemands mond is verzegeld in een droom, betekent dit een schandaal. Iemands tong in een droom vertegenwoordigt zijn of haar vertaler. Een persoon met een lange tong in een droom kan betekenen dat hij een argument wint, of het kan onschuld van beschuldiging betekenen. Een langwerpige tong van een rechter in een droom betekent duidelijkheid en gerechtigheid. Een vastgebonden tong in een droom betekent armoede, ziekte, depressie, een ramp, of het kan een onwaardig persoon vertegenwoordigen. Twee tongen hebben in een droom betekent prijzenswaardig zijn en twee soorten kennis verwerven. Zien wat er in een droom in iemands mond zit, betekent iemands kwalen blootleggen. Op de tong bijten in een droom betekent spijt. Naar je tong kijken in een droom betekent jezelf beschermen tegen valkuilen. De tong met de hand dragen in een droom betekent een vergoeding ontvangen voor lichamelijk letsel of bloedgeld ontvangen. Als iemand zijn keel zo verstopt ziet dat hij niet in een droom kan spreken, duidt dat op zijn gierigheid jegens zijn eigen familie. Als iemand in een droom een ​​van zijn ledematen tegen hem ziet spreken, betekent dit dat iemand hem bij de autoriteiten zal aangeven of in de rechtbank tegen hem zal getuigen. Als iemand zichzelf in een droom over de schouders van zijn vijand ziet rijden, betekent dit dat hij een wangedrag of een schandelijke daad zal begaan. Als er geen vijandschap tussen hen is en als hij zichzelf in een droom over de schouders van een vriend ziet rijden, betekent dat iets van hem verdienen. Iets over de schouders dragen in een droom betekent schulden. Als iemand in een droom een ​​huichelaar over zijn schouders draagt, betekent dit dat hij in een houthandel mag werken of hout kan dragen om de kost te verdienen. Iemands schouders in een droom vertegenwoordigen ook zijn ouders, broers, partners, station of schoonheid. Alles wat hen in een droom beïnvloedt, zal zich in elk van de bovenstaande manifesteren. In een droom vertegenwoordigt iemands nek een omhelzing, een schenking met voorwaarden, een wettelijk testament of een voorwaardelijke schenking. De nek en de schouders in een droom vertegenwoordigen iemands vertrouwen of betrouwbaarheid. Een gezonde en sterke nek in een droom betekent betrouwbaarheid en het vermogen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Wonden, ettering of purulentie in de nek in een droom betekenen het verraden van Gods vertrouwen. Als iemand in een droom een ​​mooie vogel over zijn nek ziet zitten, betekent dit voordelen of een alibi. Als het geen zachtaardige vogel is, wordt het een slecht voorteken of een bestraffing. Als iemand in een droom een ​​halsketting, een touw, een draad of een draad om zijn nek ziet, betekent dit dat hij zijn belofte nakomt, kennis en eer vergaart. Een lange nek in een droom kan vier dingen betekenen: gerechtigheid, leiderschap, het bereiken van je doelen of het oproepen van mensen tot gebeden. De linkerhand vertegenwoordigt iemands helper, vriend, spaargeld of een medelevend familielid. Lange handen in een droom vertegenwoordigen een liefdadig persoon, of een bekwame persoon, en korte handen betekenen het tegenovergestelde. Lange handen kunnen ook betekenen: een lang leven, rijkdom, helpers, geld lenen, regeren, je bevelen vervullen, winst maken uit je bedrijf of zakelijk verstand hebben. Als iemands hand in een droom wordt afgehakt, betekent dit de dood van zijn broer, zijn vader, zijn partner of een goede vriend of zijn assistent. Als de rechterhand in een droom wordt afgesneden, betekent dit een gelofte die iemand aflegt om iemand zijn rechten te ontnemen. Het betekent ook het verlies van iemands baan of het verbreken van de bloedband, of het kan betekenen dat hij een diefstal heeft gepleegd. Als een rechtvaardige in een droom zijn hand afgehakt ziet, betekent dit dat hij zich onthoudt van kwaaddoen of het vermijden van kwaad. Als iemands linkerhand in een droom wordt afgesneden, betekent dit dat hij zijn relatie met zijn gezin moet herstellen en de voordelen van goede eigenschappen opnieuw moet ontdekken. Als iemands hand wordt gebroken in een droom, betekent dit een tegenslag, ziekte, verlies van zaken of verlies van een dierbaar persoon. De krakende huid van iemands handen in een droom betekent verlies van rijkdom. Gestrekte handen in een droom betekent ziek veroorzaakt door een goede vriend. De handen uitstrekken in een droom kan ook vrijgevigheid betekenen. Als iemands handen worden afgehakt zonder hem pijn te doen in een droom, betekent dit dat hij verliefd kan worden. Als iemand zijn handen in een droom samengevoegd ziet, betekent dit dat hij een familiereünie of een bruiloft moet hebben. Als iemands handen trillen in een droom, betekent dit zwakte, ziekte, ouderdom of een lang leven. Als iemands handen droog aanvoelen in een droom, | het betekent dat zo iemand weinig goeds in zijn leven doet. Als iemand in een droom zijn hand onder zijn arm steekt, en deze vervolgens helder en stralend naar voren brengt in een droom, betekent dit dat hij kennis zal verwerven en wijsheid kan ontwikkelen. Anders zou het winst kunnen betekenen. Als hij in de droom zijn hand onder zijn arm vandaan haalt, en als het een vlam in zijn droom onthult, vertegenwoordigt het een manifestatie van goddelijke kracht en een gezegende overwinning. Als iemand zijn hand onder zijn arm vandaan haalt en het water in de droom voortbrengt, betekent dit dat hij grote voordelen en groei in zijn leven zal ontvangen, of misschien dat er binnenkort een langverwachte reiziger bij hem aankomt. Als een rechtshandige persoon zichzelf linkshandig ziet in een droom, betekent dat ontberingen. Als iemand zichzelf met zijn handen in een droom ziet lopen, vertegenwoordigt dit zijn afhankelijkheid van een familielid om in zijn behoeften te voorzien. Als iemands handen in een droom iets aardigs tegen hem zeggen, betekent dat financiële troost. Als iemands hand in een droom wordt afgehakt als straf voor een zonde, kan dat een huwelijk, een slechte vrouw of een gebrek aan betrouwbaarheid betekenen. Als iemand zijn handen met zeep wast in een droom, betekent dit dat hij iets zal verlaten dat hij heeft geïnitieerd, of dat zijn bedoeling niet zal worden vervuld. Als een vorm van leven of een goede geest uit de handen komt in een droom, duidt dit op voordelen. Als zo’n leven kwaadaardig is, dan betekent dat het tegenovergestelde. Als iemand in een droom iemand bij de hand neemt, betekent dit dat hij hem zal helpen en zijn leven zal redden. Als er iets ontspruit in iemands handen of als iemands handen in een droom in ijzer of een groente veranderen, betekent dit negatieve gevolgen bij het wakker zijn. Handen in een droom worden op twaalf manieren geïnterpreteerd: een broer, een zus, een partner, een zoon, een medelevende vriend, iemands kracht, rijkdom, leiderschap, geld, bewijs, een ambacht of werk. De toestand waarin de palm van de hand eruitziet in een droom, geeft de toestand van iemands gezondheid en conditie aan. In de handen klappen in een droom kan vreugde en geluk betekenen, of niets. Het dragen van een handschoen in de hand in een droom betekent dat men moet stoppen met wangedrag. Je eigen gezicht met beide handen slaan, betekent verdriet, verdriet of calamiteiten. De rug van de hand in de palm van de andere hand slaan in een droom betekent scheiding. In een droom vertegenwoordigen de vingers van de rechterhand de dagelijkse vijf gebeden. De duim vertegenwoordigt het gebed vóór zonsopgang, de wijsvinger vertegenwoordigt het middaggebed, de middelvinger vertegenwoordigt het gebed halverwege de middag, de ringvinger vertegenwoordigt het zonsonderganggebed en de pink vertegenwoordigt het avondgebed. Wat betreft de vingers van de linkerhand in een droom, ze worden geïnterpreteerd als iemands neven. Iemands vingers kruisen of verstrengelen in een droom betekent moeilijkheden en armoede. Iemands tenen in een droom vertegenwoordigen de schoonheid van zijn karakter en duiden op zijn rechtlijnigheid. Elk gebrek of kromheid in hen in een droom zal weerspiegelen in waakzaamheid. Als een teen of een vinger wordt gebeten of verpletterd in een droom, duidt dit op kwaad of misschien een ongeluk. Als iemand in een droom melk uit zijn duim en bloed uit zijn wijsvinger ziet komen, betekent dit dat hij met een moeder zal trouwen, dan zal hij met haar dochter trouwen, of het zou kunnen betekenen dat hij de moeder zal verkrachten, dan haar dochter. Iemands vingers kraken in een droom betekent slechte woorden uitwisselen tussen familieleden of sarcastisch zijn of andere mensen belachelijk maken. Als iemands vingers verlamd zijn in een droom, betekent dit dat hij een vreselijke zonde heeft begaan. Als iemand in een droom zijn rechterhand verlamd ziet, betekent dit onrecht jegens een zwak persoon of het toebrengen van verliezen aan een onschuldig persoon. Als iemands linkerhand in een droom verlamd is, betekent dit de dood van zijn broer of zus. Wat betreft de vingernagels in een droom, ze duiden schoonheid, moed, kracht, een religieus verbond of geld aan. Als iemands vingernagels worden afgestoken, eruit gehaald of gebroken in een droom, betekent dit verlies van geld en kracht. Als ze er in een droom mooi geknipt uitzien, bedoelen ze zowel geestelijke als materiële voordelen. Lange nagels die op het punt staan ​​in een droom te breken, betekenen leed, verdriet, angsten en depressie. Als iemands nagel een klauw wordt in een droom, betekent dit dat hij opstaat tegen de vijand en oppositie. Als iemand geen vingernagels heeft in een droom, betekent dit faillissement. Als iemands vingernagels geel, groen of blauw worden of als ze in de droom zijn gebroken, betekent dit de dood. Door ze in een droom te knippen, worden calamiteiten of nood weggenomen. Als een doorn of een stuk hout in een droom onder de vingernagels komt, betekent dit verlies van kracht of geld. Als iemand zichzelf in een droom in een droom met zijn vingernagels tegen zijn tanden ziet slaan, betekent dat dat hij een verachtelijke en walgelijke daad begaat. Wat betreft het zien van iemands borst in een droom, als iemand ziet dat hij een brede en mooi ogende borst heeft (zie Kist), betekent dit berouw van een zondaar, of gretig en bereid zijn om de waarheid te volgen en eraan te voldoen, of om maak gemakkelijk wat eerder moeilijk was. Iemands borsten in een droom (zie Borst) vertegenwoordigen zijn dochter. De borst van een man in een droom betekent een vrouw, en de borsten van de vrouw in een droom vertegenwoordigen een man. Borsten in een droom betekenen vijf dingen – een kleine jongen, een klein meisje, een dienstknecht, een vriend of een broer. Iemands buik in een droom betekent geld, kinderen, familieleden of welvaart. Als iemand ziet dat zijn buik wordt opengesneden en gewassen en vervolgens weer normaal wordt gehecht in de droom, betekent dit zegeningen van de Almachtige God, vergeving van zijn zonden, en het zou kunnen betekenen dat iemand spirituele leiding zal ontvangen. Iemands buik in een droom duidt ook op zijn goede gedrag, beminnelijke karakter, gezegende ondernemingen en bescherming tegen het kwaad van de vervloekte Satan. Als iemand in een droom een ​​pasgeboren zoon of dochter uit zijn buik ziet komen, betekent dit dat zo’n kind zal worden geboren en zal uitgroeien om dat huishouden te besturen. Wat betreft iemands levers in een droom, ze vertegenwoordigen kennis, geld of kinderen. Als een man van kennis zijn levers van zijn lichaam ziet wegvliegen als vogels in een droom, betekent dit dat hij zijn kennis zal vergeten, of als iemand kinderen heeft, kunnen ze sterven, of misschien kan de regering zijn eigendom in beslag nemen, zelfs als hij dat heeft gedaan. niets. Als iemand zichzelf in een droom zijn eigen levers ziet eten, betekent dat dat hij in zijn levensonderhoud moet voorzien. Als ze in de droom worden gekookt, vertegenwoordigen ze een wettig inkomen, of ze kunnen betekenen dat ze de eigendommen van de eigen kinderen opslokken. Als een lever in een droom wordt verwijderd, betekent dit de dood van een kind. Het verwijderen van een lever in een droom kan ook onrechtvaardigheid betekenen. Iemands nier in een droom betekent dat je een goede zakelijke band hebt, tegenslagen, angst, problemen, bescherming tegen gevaar, een echtgenoot en een vrouw, je ouders, of het kan twee geliefden zijn. Iemands nieren in een droom vertegenwoordigen ook een sterke, moedige en hardwerkende man die iemand met autoriteit dient, of hij kan een persoonlijke bewaker worden of een assistent van de gouverneur. Wat betreft iemands longen in een droom, ze vertegenwoordigen vreugde, geluk of verdriet. Een long schenken aan iemand die in een droom bekend of onbekend is, betekent in ruil daarvoor geluk ontvangen. Het eten van een geroosterde long van een gedomesticeerd dier in een droom betekent winst. Anders zou het kunnen betekenen dat u onwettig geld krijgt. Als je je long in een droom ziet verscheurd zien, betekent dat je dood nadert. Iemands milt in een droom (zie milt) vertegenwoordigt geld. Wat betreft het zien van iemands ingewanden in een droom, ze vertegenwoordigen verdiensten, leiderschap, een kind, onwettig geld, voorbede, haat, levensonderhoud, werk of ze zouden kunnen betekenen dat je van gedachten verandert over iets doen dat een ramp kan veroorzaken. Iemands maag in een droom staat voor een lang leven, levensonderhoud of kinderen. Een gezonde maag in een droom betekent genieten van kracht en een lang leven. Dezelfde interpretatie wordt gegeven aan de darmen of de navelstreng of de navel en die drie vertegenwoordigen iemands relatie met zijn vrouw. Wat betreft de ribben (zie Ribben) in een droom, ze vertegenwoordigen vrouwen. De lendenen of de wervelkolom in een droom vertegenwoordigen iemands nageslacht. Iemand is terug in een droom (zie achterkant) vertegenwoordigt zijn kracht, rijkdom, glorie, roem, meester, vernietiging, einde, armoede, ouderdom en lasten. Als iemand zichzelf in een droom een ​​zware last ziet dragen, betekent dit dat hij zijn zonden draagt. Als hij koopwaar in de droom bij zich heeft, betekent dat schuld. Als hij bos in de droom draagt, betekent dat dat hij anderen achterklapt. Als iemand zichzelf in een droom een ​​dode op zijn rug ziet dragen, betekent dit dat hij voor wezen zorgt. Wat betreft iemands hart (zie Hart) in een droom, het betekent intelligentie, waakzaamheid, bewustzijn, leiding, helderheid en vroomheid. De billen en de achterkant van een droom vertegenwoordigen zijn verdiensten, baan en winst. Als iemand zichzelf in de droom iemands achterste of billen ziet likken, betekent dat dat hij een onwaardig en goddeloos persoon veel lof geeft of hem complimenteert. De mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen in een droom vertegenwoordigen een goede vader of iemands beroep. Wat komt of gaat in het mannelijke orgaan of de vagina van de vrouw in een droom van goed of slecht, zal in hun leven weerspiegelen. Het zien van iemands penis in een droom betekent kinderen, geld, trots, staat of autoriteit. De testikels vertegenwoordigen iemands levensonderhoud, iemands dochters, bescherming en onderhoud. De betekenis van de penis en de testikels kan worden omgezet in de droominterpretatie. Iemands anus in een droom betekent een buidel, een winkel, een rustplaats of een koffer. De knie vertegenwoordigt iemands kapitaal of iemands aanwezigheid bij zijn werk en het verdienen van zijn levensonderhoud. Ook de benen vertegenwoordigen iemands kapitaal, met aandacht voor iemands werk en gedrag. Het been van een man stelt een vrouw voor, en het been van een vrouw stelt een man voor. Als iemands been in een droom in hout of ijzer verandert, betekent dit dat hij niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Iemands voeten vertegenwoordigen zijn ouders, zijn levensonderhoud, een reis of zijn rijkdom. (Zie Voeten | Voet). Als een voet wordt gebroken of afgehakt in een droom, betekent dit de dood van een ouder of het verlies van de helft van iemands kapitaal. Als iemands voeten in een droom in ijzer of koper veranderen, betekent dat een lang leven. Als ze in de droom in glas veranderen, duiden ze zijn korte leven aan. De menselijke botten vertegenwoordigen zijn levensonderhoud, religie, glorie of geld. Botten verzamelen in een droom betekent geld besparen. Het beenmerg in een droom vertegenwoordigt verborgen geld, goed bewustzijn, geduld en dankbaarheid. De aderen en zenuwen in een droom vertegenwoordigen iemands clan, bescheidenheid en nageslacht. Wat betreft het zien van de menselijke huid in een droom, het betekent sieraden, anderen voorzitten, een sluier, zegeningen, levensonderhoud, voorzieningen, leven en een kledingstuk. (Zie ook Aorta | Gezicht | Vinger | Vijf vingers | Galblaas | Hiel | Halsader | Beenmerg | Nagels | Palm | Pluk | Milt | Tanden | Tong | Tand)…

…Het zien van een neus symboliseert je intuïtieve gevoel, luisteren naar je buikgevoel of het vermogen om een ​​situatie uit te voelen. Een neus kan aangeven hoe goed u een probleem kunt voelen. De droom kan ook suggereren dat u meer over een situatie wilt weten. De droom over het verliezen van je neus symboliseert een onvermogen om problemen aan te voelen of een situatie uit te voelen. Je gevoel voor intuïtie is aangetast en je luistert niet naar je basisinstincten. Dromen dat je neus bloedt, symboliseert een probleem of afleiding die je intuïtie of onderbuikgevoelens remt. Iets maakt het voor jou moeilijker om de juiste keuzes te maken. De droom over een gebroken neus symboliseert dat je gevoel van intuïtie of je instincten volledig worden aangetast. Een probleem kan je permanent op een zijspoor hebben gezet of je ‘in het duister’ hebben gelaten. U kunt uw weg uit een probleem niet voelen . De droom over het peuteren van je neus symboliseert gênante problemen die worden aangepakt die het beste privé kunnen worden gehouden. Anderen in hun neus zien peuteren kan duiden op een ongepast gebrek aan discretie of grenzen met gênante persoonlijke problemen….

Zien vanuit een neus symboliseert je intuïtieve gevoel, luisteren naar je instincten, of het vermogen om een situatie te voelen. Een neus kan reflecteren hoe goed je een probleem waarnemen. De droom kan ook suggereren uw behoefte om meer te leren over de situatie in kwestie. De droom van het verliezen van je neus symboliseert een onvermogen om problemen te voelen of een situatie te voelen. Je gevoel voor intuïtie is aangetast en je luistert niet naar je basisinstincten. Om te dromen dat je neus bloedt symboliseert een probleem of afleiding die je instincten van intuïtie of instinct remt. Iets maakt het moeilijker voor je om de juiste keuzes te maken. De droom met een gebroken neus symboliseert je gevoel van intuïtie of instincten volledig gecompromitteerd. Een probleem kan je permanent hebben omgeleid of je in het donker hebben achtergelaten. Je voelt je niet uit een probleem. De droom over het kiezen van je neus symboliseert gênante problemen worden behandeld die het best privé worden gehouden. Het zien van je neus te kiezen kan een onvoldoende gebrek aan discretie of grenzen met gênante persoonlijke problemen vertegenwoordigen.

…Je eigen neus in een droom zien, lijkt op een bewuste poging om elk doel te ondernemen en te bereiken. De neus staat voor energie, intuïtie en wijsheid. Aan de andere kant symboliseert de neus nieuwsgierigheid om meer te weten te komen over een huidige situatie. Dromen dat het haar van je neus groeit, duidt op een aantal buitengewone feiten die met een gewillig en sterk karakter moeten worden uitgevoerd. Dromen dat er een insect uit je neus komt, geeft aan dat je niet op de hoogte bent van je bedrijf en dat je je ongemakkelijk voelt….

Om je eigen neus te zien wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent een bewuste inspanning om elke inspanning die u hebt gekozen om te ondernemen te bereiken. De neus staat voor wijsheid, intuïtie en energie. Als alternatief symboliseert de neus nieuwsgierigheid. Droom u suggereren uw behoefte om meer te leren over de situatie in kwestie. Dromen dat haar groeit op je neus betekent buitengewone bedrijven die moeten worden vervoerd door middel van een sterke span en karakter. Dromen dat een insect of insect komt uit je neus geeft aan dat je nieuwsgierig bent tot het punt waar lastig en is lastig anderen. Je moet leren dat als je uit te gaan van het bedrijfsleven van mensen en respect voor hun privacy.

…Je eigen neus zien, duidt op karakterkracht en bewustzijn van je vermogen om welke onderneming dan ook te volbrengen die je wilt ondernemen. Als uw neus er kleiner uitziet dan natuurlijk, zullen uw zaken mislukken. Haar dat op je neus groeit, duidt op buitengewone ondernemingen, en dat ze zullen worden uitgevoerd door pure kracht van karakter of wil. Een bloedende neus is profetisch voor een ramp, wat de roeping van de dromer ook mag zijn….

…Als een kind van een buitensporig lange neus droomt, onthult hij de angst dat zijn leugens bekend zijn. Als een kind ervan droomt dat zijn neus bloedt, weerspiegelt dat de straffen en bedreigingen van ouders en leraren, hoe goed hij ook mag lijken dat die straffen hem goedaardig zijn. Dezelfde droom van neusbloedingen voor een meisje komt voor tijdens de eerste menstruatiecyclus….

…Een neusblessure oplopen betekent de mogelijkheid van roddelen en fluisteren. Een grote neus betekent woede, woede en afgunst. Een kleine neus is een teken van kleine problemen en ergernissen….

…Een bloedende neus in een droom betekent onwettig geld, of het kan een miskraam betekenen. Als iemands neus bloedt en als hij in de droom denkt dat een dergelijke bloeding hem ten goede zal komen, dan betekent dit dat hij voordelen zal ontvangen van zijn meerdere op het werk. Anders, als iemand in zijn droom denkt dat een dergelijke bloeding hem pijn zal doen, dan zal hem onfeilbaar schade overkomen van zijn meerdere. Als hij de baas is, zal hij dienovereenkomstig profiteren of verliezen. Een bloedende neus in een droom kan een goede gezondheid zijn. Het kan ook betekenen dat iemands religieuze en spirituele houding moet worden gecorrigeerd. In feite hangt het allemaal af van het eigen bewustzijn in zijn droom en hoe hij het bloeden van zijn neus waarneemt. Dus, je er slecht over voelen of er zwak van voelen, betekent armoede. Als het bloed zijn kleding in de droom bevlekt, betekent dit dat hij onwettig geld zal ontvangen of een zonde zal begaan. Als het bloed zijn kleding niet bevlekt, kan hij vrijlopen van een zieke waaraan hij zich had overgegeven. Als het bloed uit de neus in de droom op de weg druppelt, betekent dit dat hij regelmatig zijn verschuldigde aalmoezen betaalt die hij uitdeelt aan armen. mensen op straat. Er wordt ook gezegd dat het zien van je neus bloeden in een droom betekent dat je een verloren schat moet vinden. Anders betekent het leed en depressie. (Zie ook Bloeden | Snee | Letsel | Wond)…

De droom waar je iets ziet dat erg lang is, duidt op dat seksualiteit en geslachtsgemeenschap. Misschien heb je vragen over je vaardigheden of heb je er alle vertrouwen in dat je het bereiken. De droom kan je voorstellen om kritischer te zijn over jezelf. De droom kan ook wijzen op de situatie of relaties die zeer lange periode van tijd zal krijgen.

(Zie Neusslijm)

Als je de modder in de droom ziet, als droom geeft de positie die is zeer veel in chaos. Als je liep in een modder, dan is een dergelijke droom toont je vermoeidheid van een situatie of relaties. Misschien bent u niet meer in staat om deze problemen onder ogen te zien. Als je vies met de modder, dan betekent dit dat je het respect van bepaalde mensen in je wakende leven te verliezen.

De droom over modder symboliseert moeilijkheden, verstoringen, lasten of rommelige situaties. De droom over wandelen in de modder symboliseert een situatie, probleem of relatie die je weegt of compliceert je leven. Het realiseren van hoe negatief of ingewikkeld een situatie is de hele tijd. Om te dromen dat de modder bleef in je kleren symboliseert problemen in je leven die uw reputatie kunnen beïnvloeden, of integriteit. Modder in de broek weerspiegelt de focus, toewijding en zelfbeheersing die worden uitgevoerd. Modderige schoen vlekken voor kwesties die uw oordeel beïnvloeden, of morele keuzes. Een modderig shirt symboliseert problemen die uw reputatie of integriteit kunnen beïnvloeden.

…(Capture | Fingernails | Strength | Victory) Vingernagels in een droom vertegenwoordigen de overwinning op de vijand. Lange vingernagels hebben voor iemand die ze nodig heeft voor zijn of haar werk in een droom, betekent welvaart. Lange vingernagels in een droom betekenen ook een trend die ingaat tegen wat gebruikelijk en praktisch is. Lange vingernagels in een droom betekenen ook kracht, kracht en bescherming tegen de vijand. Lange vingernagels in een droom duiden ook op schaamte. Het verliezen van je vingernagels aan een ziekte in een droom betekent dat je je rijkdom verliest of een doodlopende weg bereikt. Je vingernagels knippen in een droom betekent de gemeenschappelijke normen volgen, geld lenen of gouden sieraden verzamelen. Witte vingernagels in een droom betekenen begrip, waakzaamheid of dingen uit het hoofd leren. Iemand met spijkers in een droom bestrijden is een sluw persoon. Lange en mooie vingernagels in een droom betekenen geld of zaken. Als de lengte van iemands vingernagels bijna in een droom breekt, betekent dit dat anderen verliezen wat anders onder eigen controle zou kunnen blijven, of het zou kunnen duiden op de noodzaak om aalmoezenbelasting te betalen of liefdadigheid te verdelen. Het zien van gebroken of afgebroken vingernagels in een droom betekent verlies van geld, status of gezondheid. Als iemands vingernagels klauwen worden in een droom, betekent dit dat hij zal zegevieren over zijn vijand. (Zie ook Body 1 | Claw)…

De droom over maanden kan uw gevoelens over een lange wachttijd weerspiegelen. Een bepaald gebied van je leven waar je het gevoel dat iets zo lang zal duren je het gevoel dat je niet veel meer doen, maar wachten. Gevoelens over wachten op een onvermijdelijk moment dat het nutteloos is om bezorgd over te zijn. Negatief, maanden in een droom kan een teken zijn dat je zeer passief in het zetten van uw geluk in de wacht. Gevoel dat een lange wachttijd in je leven is nutteloos voor ergernis of dat je voelt zal ondraaglijk zijn. Houd rekening met het aantal maanden met behulp van onze themasectie van extra betekenisnummers. Bijvoorbeeld, moeten wachten 5 maanden in een droom kan uw gevoelens weerspiegelen over een zeer lange wachttijd voor een verandering optreden.

De droom met een sauna symboliseert een ongedwongen benadering van het gezicht van veel negativisme allemaal tegelijk om je leven te verbeteren. Kies ervoor om opgemaakt met veel ongemak, moeilijkheden of problemen om snel te gaan met dit alles. Intense korte termijn stress voor lange lange voordelen. Positief, een sauna kan een proactieve houding over geconfronteerd met problemen of een realistische houding over de lange termijn weerspiegelen. Willen kreeg het allemaal over nu dus ik heb niet te maken met het op alle later. Negatief, een sauna kan een teken dat je niet beseffen dat een probleem is meer verfijnd dan je denkt dat het is. Een intensieve snelle aanpak van het oplossen van problemen kan niet gunstig zijn.

De droom over een anjer symboliseert gênante gevoelens over jezelf die je niet verwacht dat iemand anders opvalt. Dingen over jou die liever omgaan met bepaalde hoop zonder aandacht voor schaamte zal worden aangetrokken tot hem. Dromen over anjers kunnen verschijnen als je onzeker bent over een bepaald gebied van je leven wordt keek te dicht of genoten als iemand je ziet. Ik voel je geïrriteerd dat je je geen zorgen hoeft te maken over wat anderen denken als je aandacht besteedt aan iets waar je onzeker over bent. Voorbeeld: Een jonge man droomde ervan om een vrouw met een neus vol anjers te zien. In het echte leven ging hij failliet en moest een nieuw bedrijf herbouwen. Hij hoopte dat niemand die wist in het verleden dat omdat hij rijk was weer zou leren gevonden noodzaak om opnieuw te beginnen financieel. Hij schaamde zich voor zijn armoede en hoopte te herbouwen zonder dat iemand uit zijn verleden hem zag. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde van het zien van een neus met mee-eters. In het wakende leven realiseerde hij zich dat elke keer als er iets gekocht van een controversieel bedrijf was hij altijd onzeker over andere mensen, het realiseren van hem te worden geassocieerd met dat bedrijf als ze ooit gemerkt het logo.

…De droom over een mee-eter symboliseert gênante gevoelens over jezelf waarvan je hoopt dat niemand anders het opmerkt. Gênante dingen over jezelf waar je liever privé mee omgaat, in de hoop dat er geen aandacht naar wordt getrokken. Dromen over mee-eters kunnen verschijnen als je onzeker bent over een bepaald deel van je leven dat te goed wordt bekeken of als iemand het ziet. Je geïrriteerd voelen dat je niet kunt stoppen met geven om wat andere mensen denken als de aandacht wordt getrokken naar iets waar je onzeker over bent. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan een vrouw te zien met haar neus gevuld met mee-eters. Toen hij wakker was, ging hij failliet en moest hij een nieuw bedrijf opbouwen. Hij hoopte dat niemand die hij in het verleden kende en die had meegemaakt dat hij rijk was, zou leren van zijn nieuw gevonden behoefte om financieel opnieuw te beginnen. Hij schaamde zich voor zijn armoede en hoopte weer op te bouwen zonder dat iemand uit zijn verleden het zag. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan een neus met mee-eters te zien. Toen hij wakker was, realiseerde hij zich dat elke keer dat hij iets van een controversieel bedrijf kocht, hij altijd onzeker was over het feit dat andere mensen opmerkten dat hij met dat bedrijf werd geassocieerd als ze ooit het logo zouden opmerken….

…Dromen over nagels op handen en voeten, van jezelf of van anderen, betekent te veel werk en moeite in vergelijking met de beloning die werd verkregen. De droom laat zien dat er een intieme onvrede is. Dromen over defecte en pijnlijke nagels suggereert dat er bij veel onderwerpen gezondheidsproblemen of -falen zullen zijn. Dromen over het trekken van nagels betekent gevaar voor een ernstige ziekte die zelfs tot de dood kan leiden als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dromen over witte nagels, van jezelf of van anderen, suggereert dat er binnenkort verschillende problemen zullen zijn, zowel thuis als op het werk. Dromen over het laten doen van je nagels suggereert dat je zaken zult beginnen en schijnbaar eervol gaat deals, maar deze kunnen onproductief zijn. Dromen over het knippen van je eigen nagels betekent dat je hoge renteschulden zult hebben en ook bepaalde nadelen in de gezinsomgeving, maar als anderen hun eigen nagels knippen, betekent dit dat andere mensen je pijn zullen doen en dat je voorzichtig moet zijn , omdat we worden blootgesteld aan ziekten die bepaalde zorg vereisen. Dromen over zeer korte nagels betekent dat de problemen van kwaad tot erger gaan, u zult met tegenslagen en mislukkingen met verlies te maken krijgen. Dromen over de lange nagels van iemand anders suggereert dat iemand onverschillig zal worden behandeld en dat je verdiensten niet zullen worden erkend. Dromen over het hebben van lange nagels kan betekenen dat je anderen beledigt door een ijdele zelfvoorzienende houding aan te nemen. Wanneer nagels gebroken zijn, kan dit betekenen dat de gezondheid niet goed is….

De droom over een treinspoor symboliseert een reis in het leven of op lange termijn doel dat inzet vereist. Een ding dat je nodig hebt om op schema te blijven voor een lange periode van tijd.

…De droom over maanden kan uw gevoelens over een lange wachttijd weerspiegelen. Een deel van je leven waar je denkt dat iets zo lang zal duren, dat je het gevoel hebt dat je niet veel anders kunt doen dan erop wachten. Gevoelens over wachten op een onvermijdelijk moment dat zinloos is om naar uit te kijken. Negatief, maanden in een droom kunnen een teken zijn dat u te passief bent om uw geluk in de wacht te zetten. Het gevoel hebben dat een lange wachttijd in je leven zinloos is om je zorgen over te maken of waarvan je denkt dat het ondraaglijk zal zijn. Overweeg het aantal maanden dat u ons thema-gedeelte met cijfers gebruikt voor extra betekenis. Als u bijvoorbeeld 5 maanden in een droom moet wachten, kan dit uw gevoelens weerspiegelen over het heel lang wachten op een verandering….

…(Arm | Member) Ledematen in een droom vertegenwoordigen iemands gezin. Zichzelf uiteengereten zien in een droom, betekent de verspreiding van zijn familie, of dat hij zijn bloedbanden zal verbreken, of het kan betekenen dat hij een lange reis onderneemt en voor een lange tijd gescheiden blijft van zijn familie. (Zie ook Lichaam 1 | Tand)…

De droom van dingen die in de verte symboliseert lange termijn doelen of uw perceptie van de dingen die komen in de toekomst. Als alternatief kan een lange afstand weerspiegelen veel werk dat je voelt dat je voor je hebt. De droom over iemand die ver van je kan vertegenwoordigen emotionele distantiëring, dat je voelt in een relatie. Je je eenzaam voelen. Als alternatief symboliseert het iets dat onbereikbaar is of iets dat moeilijk te bereiken is.

…Dromen over de geest van een van je ouders, geeft aan dat je wordt blootgesteld aan gevaar en dat je voorzichtig moet zijn bij het aangaan van partnerschappen met vreemden. Om de geest van een overleden vriend te zien, voorspelt u dat u een lange reis zult maken met een onaangename metgezel en teleurstellingen zult lijden. Als een geest met je wil spreken, word je in de handen van vijanden gelokt. Voor een vrouw is dit een voorspelling van weduwschap en bedrog. Een engel of een geest in de lucht zien verschijnen, duidt op het verlies van verwanten en tegenslagen. Een vrouwelijke geest aan je rechterkant in de lucht en een mannetje aan je linkerkant zien, beide met een aangenaam uiterlijk, betekent een snelle stijging van de duisternis naar roem, maar de eer en positie zullen slechts voor een korte tijd vervuld zijn, zoals de dood zal zijn. een bezoeker en zal je verdragen. Een vrouwelijke geest in lange, zich vastklampen aan gewaden rustig door de lucht zien zweven, geeft aan dat je vooruitgang zult boeken in wetenschappelijke studies en op bijna wonderbaarlijke wijze rijkdom zult verwerven, maar er zal een ondertoon van verdriet in je leven zijn. Dromen dat je de geest van een levend familielid of vriend ziet, betekent dat je gevaar loopt voor de boosaardigheid van een vriend, en je wordt gewaarschuwd om je zaken zorgvuldig onder persoonlijk toezicht te houden. Als de geest verwilderd lijkt, kan dit de indicatie zijn van de vroege dood van die vriend. Zie Death, Dead….

…De droom van het hebben van een bruidegom die je niet hebt in het echte leven symboliseert uw verwachting of voorbereiding voor een permanente keuze of verandering. Een bepaald gebied van je leven heb je geen korte termijn risico’s ten koste van geluk op lange termijn. Vluchtige kansen waar ze oorspronkelijk vertrouwen in hadden. De droom over een bruid die niet in het echte leven, waardoor je symboliseert onverwachte verstoringen of problemen met betrekking tot de lange termijn potentieel van geluk. Een deel van je leven dat je voelde bleek niet te zijn. Verlegenheid als gevolg van het niet hebben van alle feiten. De droom met een bruidegom die je in het echte leven waarschijnlijk symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat je voelt, u altijd vertrouwen op of afhankelijk zijn van. Ze kunnen sterke vaardigheden, financiële zekerheid of sterke relaties weerspiegelen die van u afhankelijk zijn. Het kan ook de vertegenwoordiging van kansen van gevoelens die zeker zijn. De droom met een bruidegom die je hebt in het echte leven, waardoor je symboliseert gevoelens van verloren vertrouwen. Als alternatief, uw verloofde verlaten u in een droom kan weerspiegelen emotionele scheiding als gevolg van ruzies met je partner. Bang om achtergelaten te worden voor je bruiloft….

…Dromen over een touw in goede omstandigheden duidt op trouw, standvastigheid en bedachtzaamheid in alle zaken, inclusief sentimentele zaken. Dromen over het kopen van een touw suggereert dat de dromer ernaar verlangt om op alle mogelijke manieren volledige stabiliteit te bereiken, inclusief sentimentele stabiliteit. Dromen over het verkopen van touwen insinueert dat de dromer het leven dat hij of zij leidt of de omgeving waarin de dromer leeft moe is en een verandering wil, bijvoorbeeld door lange reizen te maken. Een jonge vrouw die over touwen droomt, verlangt naar een huwelijk. Als het touw nieuw is, wil ze een rijke echtgenoot. Als het touw oud, versleten of vuil is, is het een aankondiging dat het huwelijk mislukt is omdat het huwelijk overhaast is. Touwen, kabels, enz. In dromen duiden op mentale verwarring, onbeweeglijkheid omdat ze ergens aan vastgebonden zijn, of onvermogen om te handelen. Het betekent dat de dromer het moeilijk vindt om problemen die hij of zij in het echte leven heeft te vermijden of op te lossen, daarom lijkt de dromer in de war. Dromen om van een touw naar beneden te glijden, kondigt aan dat de zaken van de dromer erger worden. Dromen om vastgebonden te worden met een touw geeft aan dat je iets tegen je wil moet doen, zelfs op liefdesgebied. Dromen over het scheuren van een touw houdt in dat je met moeite zult slagen en de moeilijkheden en problemen die zich voordoen, zult overwinnen, zelfs als ze ernstig zijn. Dromen dat er touwen worden gebruikt om paarden vast te binden zodat ze niet vluchten, geeft aan dat de dromer genoeg kracht en capaciteit heeft om problemen op te lossen. Dromen van een touw dat wordt gebruikt om mensen op te hangen, is een aanwijzing dat de dromer een lange en pijnlijke ziekte kan doorstaan….

De droom over een bus symboliseert een situatie in je leven die onaangenaam of ondraaglijk voelt om geduldig mee te zijn. Een bus kan ongewenste teleurstellingen of vertragingen weerspiegelen als u naar uw gewenste doelen gaat. Dromen dat je wacht op een bus symboliseert het bewustzijn dat vertragingen, tegenslagen, of een lange wachttijd is bij de hand. Je wacht, of bereidt je voor op een ervaring die je echt niet wilt hebben. U de kans gemist om te beginnen met een probleem dat lang duurt of werk te voltooien. De droom over een luxe bus symboliseert gevoelens van comfort, als je voelt zich gedwongen om geduldig te wachten tot er iets in je leven te gebeuren. Leuke afleidingen als je opgemaakt met een lange wachttijd. Voorbeeld: Een meisje droomde van schreeuwen tegen een jongen tijdens het besturen van een bus. In het echte leven voelde ze zich afgewezen en gefrustreerd met een man die ze leuk vond, die niet reageerde of krijgen haar signalen. De bus weerspiegelt de onaangename gevoelens die ze had over hoe lang het duurde om iemand te vinden waarop ze verliefd kon worden. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan om een bus te nemen en zei dat ze walgelijk was. In het leven ontwaakt, werd ze alleen gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. De coach vertegenwoordigde de bijbehorende onaangename gevoelens wachten geduldig om zijn ziekte te behandelen.

…De droom over het hebben van een verloofde die je in het echte leven niet hebt, symboliseert je verwachting of voorbereiding op een permanente keuze of verandering. Een deel van je leven waarmee je geen kortetermijnrisico’s neemt ten koste van geluk op de lange termijn. Vluchtige kansen waar u oorspronkelijk vertrouwen in had. De droom over een verloofde die je in het echte leven niet hebt, symboliseert onverwachte verstoringen of problemen met betrekking tot mogelijk geluk op lange termijn. Een deel van je leven waarvan je dacht dat het zeker was, bleek dat niet te zijn. Onderbroken hoop. Schaamte omdat je niet over alle feiten beschikt. De droom over een verloofde die je in het echte leven hebt, symboliseert hoogstwaarschijnlijk een aspect van je persoonlijkheid waarvan je denkt dat je er altijd op kunt vertrouwen of waarop je kunt vertrouwen. Ze kunnen een weerspiegeling zijn van sterke vaardigheden, financiële zekerheid of sterke relaties waarop u vertrouwt. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van kansen die zeker zijn. De droom over een verloofde die je in het echte leven hebt achtergelaten, symboliseert gevoelens van verloren vertrouwen. Als alternatief kan uw verloofde die u in een droom achterlaat, een weerspiegeling zijn van emotionele scheiding vanwege ruzie met uw partner. Angst om voor je huwelijk achtergelaten te worden….