De droom over meubels symboliseert hoe je je wilt voelen over jezelf als persoon. Zelfbeeld of de indruk van uw mening geeft aan anderen. Het kan ook de weergave zijn van hoe je wilt dat anderen je zien als een persoon in een bepaalde situatie. De perceptie van attitudes, overtuigingen of hun persoonlijkheid die losstaat. Overweeg de stijl van het meubilair voor extra betekenis. Antieke meubels kunnen weerspiegelen ouderwetse waarden of old school ideeën. Voorbeeld: Een man droomde van een ouderwetse wasmachine. In het leven werd hij buitengewoon hardnekkig in het betalen van zijn hypotheek omdat hij zich zo snel mogelijk veilig wilde voelen om zijn huis te bezitten. Andere mensen vonden het stom omdat ze negeerden de mogelijkheid om hun geld te gebruiken om plezier te hebben in het huidige moment.

Als je weg beweegt in een droom, dan is een dergelijke droom geeft je verlangen naar variatie. Misschien ben je moe van eentonigheid en wil je nieuwe ervaringen opdoen. De droom kan ook aanduiden met je verleden dat je achterlaat.

…De tabel onthult gezinsvereniging. De kasten geven onze bezittingen aan. Als we zien hoe onze meubels worden vernietigd, duidt dat op serieuze familieruzies of zelfs op de breuk van het gezin. Als we in dromen meubels verplaatsen, weerspiegelt dat het verlangen naar meer welzijn of voorspelt het veranderingen in het gezin….

De droom om altijd in beweging te blijven (niet stoppen of stilstaan) symboliseert besluiteloosheid. Het kan ook de vertegenwoordiging van ongemak, de afwikkeling op een keuze. Negatief, het kan grillig gedrag weerspiegelen. Positief, altijd bewegen kan weerspiegelen vooruitgang of momentum. De droom over het verplaatsen van huizen symboliseert een proces van verandering dat plaatsvindt. Het perspectief of de vooruitzichten van het ene leven worden vervangen door het andere. Bewustzijn van een bepaald gebied van je leven veranderen te transformeren. Je verandert je kijk op een situatie. Het ervaren van een nieuwe manier van denken, verlies of vooruitgang. Een verandering in hoe je het leven ziet, of over een situatie. De droom over het verplaatsen van huizen en niet bevalt symboliseert het leven veranderingen die ik voel me gedwongen op je. U het gevoel hebben dat u geen stroom, status of middelen meer hebt. Dromen van iemand die in uw huis dat je gevoelens symboliseert over een verandering die bij je is opgekomen op een bepaalde manier. Mensen die u graag in uw huis te verplaatsen kan vertegenwoordigen welkome veranderingen. Mensen die je niet graag verhuizen naar uw huis kan vertegenwoordigen gevoelens die ik ben opgescheept met een nieuw probleem of voegde de last. De droom over het voortdurend verhuizen naar verschillende huizen symboliseert de moeilijkheid van het maken van een definitieve beslissing. Het kan ook de weergave zijn van een chaotische situatie die voorkomt dat je alle keuzes die je hebt gemaakt, behouden. Het gevoel dat niets hetzelfde krijgt in je leven. Voorbeeld: Een vrouw droomde ervan om te bewegen en te haten. In het echte leven, ze was merkt dat ze ouder werd en vond het helemaal niet leuk.

…De droom over meubels symboliseert hoe je jezelf als persoon wilt voelen. Zelfbeeld of de indruk van uw mening die u aan anderen geeft. Het kan ook de weergave zijn van hoe u wilt dat anderen u als persoon in een bepaalde situatie zien. De perceptie van attitudes, overtuigingen of uw persoonlijkheid die wordt afgegeven. Overweeg de stijl van meubels voor extra betekenis. Antiek meubilair kan ouderwetse waarden of ‘ouderwetse’ ideeën weerspiegelen. Voorbeeld: een man droomde van een ouderwetse wasmachine. Toen hij wakker was, was hij ongewoon volhardend in het afbetalen van zijn hypotheek, omdat hij zich zo snel mogelijk veilig wilde voelen om zijn huis te bezitten. Andere mensen dachten dat het stom was omdat het de mogelijkheid negeerde om zijn geld te gebruiken om van zichzelf te genieten in het huidige moment….

Dromen over of het zien van droommeubelen, staat voor hoe je je voelt over jezelf en je familie. Het verwijst naar uw relaties met anderen en hoe ze passen in je leven. Als je droomde en in de droom, zag je dat je meubels verplaatsen, geeft aan dat je veel gaat om anderen te behagen. Ook u het veranderen van uw manieren en proberen om uw relaties / houdingen opnieuw te evalueren. Dromen of Het zien van oude of versleten droommeubilair symboliseert verouderde houdingen, oude verhoudingen en/of oude manieren van denken. Ook toegang tot interpretaties over specifieke delen van het meubilair.

de droom over een mobiele kraan symboliseert de beslissingen die gericht zijn op het maken van enorme verandering. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van een project dat al zijn energie nodig heeft om de beweging te voltooien. Als alternatief kan een mobiele kraan een gebied van zijn leven vertegenwoordigen dat het verplaatsen of vervoeren van een zeer zwaar object vereist. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een mobiele kraan een zware lading te zien tillen. In het echte leven bereidde hij zich voor om een grote lading bakstenen van het ene pand naar het andere te verplaatsen.

…In dromen is de betekenis van verkopen symbolisch en hangt af van wat er wordt verkocht. Als je droomt dat er nutteloze dingen of items van weinig waarde worden verkocht, dan betekent dit dat er een lichte verbetering in werk of bedrijf zal zijn. Als de dromer echter tijdens de droom kostbaarheden, meubels, schilderijen, vazen, sieraden enz. Verkoopt, betekent dit dat zijn of haar huidige positie aanzienlijk zal verbeteren….

…Als het touwtje van boven hangt, symboliseert het een middel tot ascensie. Als we aan een touwtje hangen, betekent dit dat we binnenkort een hogere positie zullen bereiken. Als we de snaar omhoog gaan, geeft dit onze wens aan om omhoog te gaan. Als we down zijn of we vallen, duidt dromen op een afnemende positie, frustratie van onze hoop. Als het touwtje op de grond, op meubels of in onze handen ligt, is het een waarschuwing over de toestand van ons bedrijf. Het heeft dezelfde betekenis als we een string verwerven of ontvangen….

…Dromen dat een deel van je lichaam gebroken of gewond is, is een waarschuwing die betekent dat je een ernstig risico loopt om grote tegenslagen en verliezen te ervaren in de zaken die worden afgehandeld. Deze droom, vooral als je hem herhaaldelijk hebt, waarschuwt dat er thuis problemen of mentale instabiliteit zijn (aarzelingen, veranderingen van mening, enz.). Dromen om je eigen meubels of die van iemand anders te breken, kan betekenen dat er thuis constant ruzie is, die worden veroorzaakt door jaloezie. Dromen van objecten die van glas zijn gemaakt, vooral kopjes of glazen, zijn de symboliek van geluk en welvaart. Dromen over het scheuren van kledingstukken kan thuis klachten en ruzies opleveren die zeer slecht kunnen aflopen….

…Nieuwe voorwerpen, als ze nuttig zijn, betekent dit een periode van voordelen. Het kopen van een object dat we al hebben, risico op financiële moeilijkheden. Als we kleding kopen, is er behoefte aan veiligheid, comfort. Als u meubels koopt, levert dat een gunstige financiële situatie op. Als je groenten koopt, worden er geschillen thuis voorspeld. Fruit dat u koopt, is de weerspiegeling van sentimentele teleurstelling….

…Dromen van kristal, ongeacht de vorm, is meestal een slecht voorteken. Dromen over op volgorde geplaatste kristallen objecten insinueert dat de zaken van de dromer inactief zijn, waardoor ze kwetsbaar zijn en wachten op iets onaangenaams. Als objecten in wanorde verschijnen en sommige zijn kapot, is dit een aankondiging dat er slechte tijden aanbreken en dat de zakelijke aangelegenheden van de dromer binnenkort verstoord zullen worden en zelfs verliezen. Een vrouw die droomt dat meubels en bestek van glas zijn, geeft een waarschuwing dat ze sommige van haar vrienden niet moet vertrouwen omdat ze misschien jaloers en vals zijn….

De droom over een sinaasappelboom symboliseert een permanent of voortdurend gevoel van inspanning die nodig is om zich goed te voelen. Een positieve situatie die altijd veeleisend is om iets voor de lol te doen. Voorbeeld: Een mens droomde van wordt gebeten door een slang op een kalkoranje voet. In het echte leven was zijn nieuwe appartement gestolen. De sinaasappelboom weerspiegelde al het gevoel van duurzaamheid van het appartement en al het harde werk om het te vullen met meubels en start er een leven in. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan om met zijn overleden grootvader door een sinaasappelbos te lopen. In het echte leven was hij eindelijk herstellende van zijn verdriet. De sinaasappelbomen weerspiegelden al het harde werk dat emotioneel nodig was om zich na zijn dood eindelijk weer goed te voelen.

…Van een klif, canyon enz. Vallen, duidt op een gebrek aan veiligheid en zelfvertrouwen. Als je meerdere keren valt en opstaat, zul je je doelen bereiken, maar je zult veel moeilijkheden moeten doorstaan. Als u voorwerpen of meubels laat vallen, betekent dit problemen op het werk….

…De droom over een sinaasappelboom symboliseert een permanent of aanhoudend gevoel van inspanning die nodig is om je goed te voelen. Een positieve situatie die altijd iets vraagt ​​om ervan te genieten. Voorbeeld: een man droomde ervan gebeten te worden door een slang in een sinaasappelboom. Toen hij wakker was, was zijn nieuwe appartement beroofd. De sinaasappelboom weerspiegelde al het gevoel van duurzaamheid van het appartement en al het harde werk om het met meubels te vullen en er een leven in te beginnen. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan met zijn overleden grootvader door een sinaasappelboomgaard te lopen. Toen hij wakker was, herstelde hij eindelijk van zijn verdriet. De sinaasappelbomen weerspiegelden al het harde werk dat emotioneel nodig was om zich eindelijk weer goed te voelen na zijn dood….

…Breuk is een nare droom. Dromen om een ​​van je ledematen te breken, duidt op slecht management en waarschijnlijke mislukkingen. Meubels breken, duidt op huiselijke ruzies en een onrustige gemoedstoestand. Een raam breken, betekent rouwverwerking. Te zien dat een verbroken ringorde zal worden vervangen door woedende en gevaarlijke opstanden, zoals vaak jaloerse twisten veroorzaken….

De droom om in een kamer te zijn waar je nog nooit bent geweest symboliseert de persoonlijke ruimte en grenzen die je in een situatie voelt. Wat je wel en niet doen in het leven. Nabijgelegen muren kunnen wijzen op een gebrek aan keuze of het vermogen om te handelen. Verre muren kunnen veel vrije tijd en opties weerspiegelen. Houd rekening met het type kamer voor extra betekenis. Kamers zijn gedachten, keukens zijn voorbereiding, badkamer zijn problemen met netheid en woonkamer zijn kwesties die u tevreden met voelen. Als de kamer was eerder gevuld met meubels of voorwerpen, maar kan niet langer weerspiegelen de gevoelens van leegte of hebben geen doel. Voorbeeld: Een man droomde ervan gevangen te zitten in een kamer die te klein was. In het echte leven voelt hij zich gevangen in de schulden. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan om in een kamer met hoge verre muren te zijn. In het echte leven, ze probeerde om een echtscheiding te krijgen, en haar moeilijke man was het veroorzaken van vertragingen en het maken van haar al het werk te doen. De verre muren weerspiegelen de enorme uitdaging die ze voelde door iets te bereiken, alsof ze nooit dicht bij haar doel kon komen. Voorbeeld 3: Een vrouw droomde van een lege kamer. Dat ik het leven van haar dochter wakker maakte, was veranderd door haar alleen te laten wonen. Ze had het gevoel dat haar leven meer zinloos was.

…Als de liaan van boven hangt, symboliseert dat een middel tot ascensie. Als we worden beperkt door een houtachtige klimplant die aan bomen hangt, vooral in tropische regenwouden, voorspelt dat dat we binnenkort een hogere positie zullen bereiken. Als we de lianen beklimmen, geeft dat ons verlangen aan om omhoog te gaan. Als we door de lianen gaan of we vallen ervan af, voorspelt dat een achteruitgang van onze positie, de frustratie van onze hoop. Als de liaan op de grond, op meubels of in onze handen ligt, is dit een waarschuwing over de toestand van ons bedrijf. Dezelfde betekenissen zijn van toepassing als we dromen over een wijnstokboom….

Dromen over ebbenhouten meubels of andere ebbenhouten artikelen vertegenwoordigt schrijnende geschillen en gevechten thuis. Dromen van ebbenhouten nachten staat voor ongeluk, verdriet en wanhoop.

…De droom om in een kamer te zijn waar je nog nooit eerder bent geweest, symboliseert de persoonlijke ruimte en de grenzen die je voelt in een situatie. Wat je voelt dat je wel of niet kunt doen in het leven. Dichte muren kunnen wijzen op een gebrek aan keuze of vermogen om te handelen. Verafgelegen muren weerspiegelen mogelijk veel vrije tijd en opties. Overweeg het type kamer voor extra betekenis. Slaapkamers zijn privégedachten, keukens zijn voorbereiding, badkamers zijn problemen met schoonmaken en de woonkamer zijn problemen waar u tevreden mee bent. De droom over een lege kamer symboliseert een deel van je leven waar niets gebeurt. Als de kamer voorheen gevuld was met meubels of objecten, maar dat niet meer is, kan dit gevoelens van leegte of geen doel weerspiegelen. Voorbeeld: een man droomde ervan vast te zitten in een te kleine kamer. Toen hij wakker was, voelde hij zich gevangen in schulden. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan in een kamer met hoge verre muren te zijn. Toen ze wakker was, probeerde ze te scheiden en haar moeilijke echtgenoot veroorzaakte vertragingen en dwong haar al het werk te doen. De verre muren weerspiegelden de enorme uitdaging die ze voelde om iets gedaan te krijgen, alsof ze nooit dicht bij haar doel zou kunnen komen. Voorbeeld 3: een vrouw droomde van een lege kamer. Toen ik wakker werd, was haar dochter alleen verhuisd en was ze alleen gaan wonen. Ze had het gevoel dat haar leven geen betekenis meer had….

…Als het touw van bovenaf hangt, symboliseert het een manier van ascentie. Als we eraan worden geschorst, voorspelt dit dat we binnenkort een hogere positie zullen bereiken. Als we het touw opklimmen, duidt dit op ons verlangen om omhoog te gaan. Als we down of we vallen, voorspelt dit een afnemende positie, frustratie van onze hoop. Als het touw op de grond, op meubels of in onze handen ligt, wordt het geïnterpreteerd als een waarschuwing over de toestand van ons bedrijf. Het heeft dezelfde betekenis als we een touw aanschaffen of ontvangen….

…De droom over een mobiele kraan symboliseert beslissingen die gericht zijn op het maken van een enorme verschuiving. Het kan ook de weergave zijn van een project dat al je energie nodig heeft om de verhuizing te voltooien. Als alternatief kan een mobiele kraan een deel van uw leven vertegenwoordigen dat een zeer zwaar voorwerp moet worden verplaatst of vervoerd. Voorbeeld: een man droomde ervan een mobiele kraan een zware last te zien hijsen. In het echte leven bereidde hij zich voor om een ​​grote lading stenen van het ene pand naar het andere te verplaatsen….

De droom van het zien van wortels symboliseert banden, banden of geschiedenis die is geworteld in je leven. Een verhaal of een verleden dat je niet gemakkelijk scheiden. Langdurige relaties of familie. Een gebied van je leven dat is gevestigd. Zelfverzekerde stabiliteit. Negatief, kunnen de wortels worden weerspiegeld diep geworteld of veelzijdige problemen. Een problematisch verhaal dat moeilijk te ontsnappen is. Relaties die moeilijk te scheiden zijn. Een verhaal dat moeilijk te ontsnappen is. Om te dromen wortels worden gesneden of verwijderd symboliseert een fundamenteel aspect van je leven niet langer thuishoren. Banden, banden of geschiedenis die niet langer belangrijk is. De verwijdering van een deel van zijn leven dat was verankerd. Het verplaatsen van uw laatste of het afsnijden van een oude relatie. Voorbeeld: Een vrouw droomde van wortels die ze uit haar oor haalde. In het echte leven begon ze te voelen dat haar religie niet langer geldig was. De wortels die uit het oor werden getrokken, weerspiegelden haar religieuze wortels, iets wat ze niet meer wilde horen.

Wanneer u droomt van de veiling, deze droom geeft de situatie in je leven dat je overschat. Misschien zijn er bepaalde dingen in het leven waar ik je veel aandacht aan besteed heb. De droom over de veiling kan ook aantonen dat je de lessen van het leven hebt genomen. Je weet hoe je moet handelen in bepaalde situaties. Zorg ervoor dat je het verleden niet uitstaan en er een verplaatsen.

…Dromen van een willekeurig slot suggereert dat de dromer zaken negeert die dringend aandacht vereisen. Dromen over een specifiek soort slot suggereert dat de dromer zich verward of gedesoriënteerd voelt of is, zonder te weten wat hij moet doen of zeggen. Dromen over het openen of verplaatsen van een slot, suggereert dat de dromer met enige inspanning de dingen zal overwinnen die kwaadwillende mensen die hem of haar proberen te schaden, doen, hetzelfde als in zakelijke of romantische relaties. Dromen dat je een slot niet kunt openen, betekent dat het erg moeilijk zal zijn om obstakels te overwinnen die in het dagelijks leven voorkomen. Dromen van een beschadigd of gebroken slot betekent dat de eigen gezondheid van de dromer wordt verwaarloosd of dat de gezondheid van een dierbare wordt verwaarloosd. Dromen over sleutels van een deurslot betekent verrassingen en veranderingen in het leven van de dromer. Dromen van het zoeken naar de sleutels van een deurslot geeft aan dat het nog niet de tijd is om te bereiken wat gewenst is. Maar als de dromer snel de sleutels kan vinden, zal er snel succes zijn op het gebied van zaken en relaties. Dromen van beschadigde of kapotte sleutels of dat de dromer de sleutels kwijt is, is negatief, het impliceert dat er binnenkort familie- of zakelijke problemen zullen zijn. Een vrouw die ervan droomt de sleutels van koffers, juwelendoosjes, enz. Kwijt te raken, suggereert dat er thuis problemen of sentimentele problemen zullen komen. Een vrouw die droomt van een sleutel aan het slot van een deur en deze lijkt open te staan, betekent dat de vrouw de aanwezigheid van iemand wil. Dromen om door het sleutelgat van een slot te kijken, duidt op de eigen indiscretie van de dromer, wat kan leiden tot onaangename situaties. Dromen van mensen die door het sleutelgat turen, suggereert dat er hypocrieten en oneerlijke mensen rond de dromer zijn die hem of haar pijn zouden kunnen doen….

…Als we dansen, of als we naar een dans kijken met de wens om deel te nemen, interpreteren veel auteurs dat als een teken van ons verlangen om nieuwe richtingen te bepalen of om bepaalde aspecten van ons leven die stagneren, te verplaatsen. Het kan de intuïtie zijn van nieuwe mogelijkheden in de nabije toekomst….

…(Dollar | Geld) Een bankbiljet in een droom vertegenwoordigt een zuivere intentie, een mooie zoon, een schat, een overeenkomst, een toestemming, plaatsvervanging, toewijding, rechte weg, beëdiging, getuigenis of wijsheid. Het verliezen van een bankbiljet in een droom betekent dat je je zoon verliest of je gebeden mist. Als iemand zichzelf in een droom stapels bankbiljetten naar zijn huis ziet verplaatsen, betekent dit dat er geld aan hem wordt geleverd. Hoewel bankbiljetten zegeningen zijn en wat mensen nodig hebben, zijn het niettemin ook Satans pijlen. Als iemand zichzelf in een droom ziet omgaan met een grote hoeveelheid bankbiljetten, bedoelen ze vertrouwen dat hij ontvangt om te sparen of als bedrijf. Als iemand zichzelf in een droom een ​​bankbiljet in zijn hand ziet houden, betekent dit dat hij iets heeft toevertrouwd aan een vriend die het hem op verzoek zal teruggeven. Een vals bankbiljet betekent illegaal geld of inkomen uit onbekende bron. Een bankbiljet met de denominatie vijf vertegenwoordigt de vijf dagelijkse gebeden in de islam. Als iemand er een verliest in de droom, betekent dit dat hij zijn vereiste gebeden negeert. In sommige interpretaties vertegenwoordigen bankbiljetten een boek. Ze vertegenwoordigen ook voordelen voor een arme persoon. Misschien kunnen bankbiljetten in een droom de straf zijn van een hypocriet, of een persoon die geen enkele verplichting jegens zijn vrienden respecteert, of misschien kunnen ze een geliefde, wederzijdse steun, anderen helpen of goed nieuws vertegenwoordigen. Gemeenschappelijke denominaties zoals honderd vertegenwoordigen werken voor de overheid. Als iemand ziet dat hij een geldmunt of een bankbiljet (bijvoorbeeld een dollar) ontvangt, betekent dit dat hij onderdrukt wordt. Als iemand ziet dat hij iemand een bankbiljet van de denominatie geeft, dan vertegenwoordigt hij, als hij het in stukken versnipperd vindt in de droom, een ernstige vijandschap, een grieven of een gevecht. Als hij vindt dat het in de droom op de grond wordt gegooid, betekent dit een zware strijd tussen twee mensen. (Zie ook Geld)…

De droom op een heuvel symboliseert een obstakel in je leven. Een strijd om een doel te bereiken. De helling van de heuvel weerspiegelt hoe groot de uitdaging die u wordt geconfronteerd is. De droom over het verplaatsen van omhoog symboliseert uw poging om te werken tegen een obstakel. Het gevoel van de moeilijkheid van een situatie of dat er iets wordt steeds moeilijker. Het gevoel dat een probleem is te veel voor je. U ook een enorme uitdaging of veel druk ervaren om een deadline te halen. Vechten tegen alle verwachtingen in. Een teken dat je nodig hebt om hard out. Geduld en toewijding zullen u ten goede komen. De droom om bergafwaarts te gaan symboliseert een gevoel van gemak met een obstakel of gevoel dat je weggaat van een probleem. Het leven kan voelen alsof het makkelijker wordt. Afdaling in zeer snelle beweging kan wijzen op een verbetering die gebeurt zeer snel reageren. De droom om op een heuvel te staan symboliseert succes of het overwinnen van een uitdaging. Je realiseert je dat je vecht eindigde met. Droom op een steile heuvel symboliseert gevoelens over een obstakel in je leven, die bijzonder moeilijk. Een uitdaging die vereist dat je je uiterste best doet of koppig bent om het te overwinnen. Gevoelens over de noodzaak om jezelf te duwen moeilijk om je doelen te bereiken. Negatief, een steile heuvel kan weerspiegelen gevoelens over hoeveel een obstakel is veeleisend van je. Gevoel is veel werk om een uitdaging te overwinnen die andere mensen niet kunnen bedenken is moeilijk.

…Dromen van een ezel die in je gezicht balken, geeft aan dat je op het punt staat publiekelijk beledigd te worden door een onzedelijk en gewetenloos persoon. Om het verre gebalk de ruimte te horen vullen met melancholie, zul je rijkdom ontvangen en bevrijd worden van onaangename banden door de dood van een persoon die dicht bij je staat. Als je jezelf op een ezel ziet rijden, zul je vreemde landen bezoeken en veel verkenningen maken naar moeilijk te bereiken plaatsen. Anderen op ezels te zien rijden, duidt op een magere erfenis voor hen en een zwoegend leven. Dromen om veel van de oude patriarchen op ezels te zien reizen, toont aan dat de invloed van christenen tegen je zal worden geworpen in je zelfzuchtige baldadigheid, waardoor je nadenkt over de rechten en plichten van de mens tot mens. Een ezel rijden betekent dat al je energie en pluk in het spel zullen worden gebracht tegen een wanhopige poging van vijanden om je omver te werpen. Als je verliefd bent, zullen slechte vrouwen je problemen bezorgen. Als je door dit kleine dier wordt geschopt, laat dat zien dat je ongeoorloofde verbindingen onderhoudt, waar je veel angst voor zult hebben uit angst voor verraad. Als je één aan een halster leidt, zul je elke situatie onder de knie krijgen en vrouwen door vleierij naar jouw manier van kijken leiden. Kinderen zien rijden en ezels drijven, betekent voor hen gezondheid en gehoorzaamheid. Vallen of van iemand worden geworpen, duidt op ongeluk en teleurstelling in seculiere zaken. Geliefden zullen ruzie maken en uit elkaar gaan. Een dood zien, duidt op verzadigde eetlust, die het gevolg is van losbandige excessen. Dromen van het drinken van de melk van een ezel, geeft aan dat grillige verlangens zullen worden vervuld, zelfs tot het verplaatsen van belangrijke taken. Als u in uw dromen een vreemde ezel in uw vee of op uw terrein ziet, ervaart u waardevolle bezittingen. Droom je ervan in het bezit te komen van een ezel door cadeau te doen of te kopen, dan zul je benijdenswaardige hoogten bereiken in de zakelijke of sociale wereld, en als je alleenstaand bent, zul je een aangenaam huwelijk aangaan. Dromen van een witte ezel, duidt op een verzekerd en blijvend fortuin, dat je in staat zal stellen om de genoegens of studies na te jagen die het dichtst bij je hart liggen. Voor een vrouw betekent het haar intrede in de samenleving waarnaar ze al lang een vurig verlangen koestert. Vrouw heeft in haar compositie die kwaliteiten, volgzaamheid en koppigheid, die overeenkomen met dezelfde kwaliteiten in de ezel | beide worden bevoorraad vanuit hetzelfde pakhuis, moeder Nature | en bijgevolg zouden ze van nature een affiniteit behouden, en de lelijkste fase van de ezel in haar dromen is niets anders dan de aard van de vrouw die wordt geponeerd voor haar waarschuwing, of…

De droom over de bevalling symboliseert het begin van een nieuwe situatie, relatie of fase van je leven. Het kan ook de vertegenwoordiging van nieuwe ideeën of projecten zijn. Er is een verandering in het leven van de dromer. Mensen die afstuderen, het starten van een nieuwe carrière, het starten of beëindigen van een relatie of vaak het verplaatsen van de droom van de bevalling. Vraag jezelf af wat er nieuw is in je leven? Als alternatief, dromen van een geboorte kan een tijdperk van ontwaken of nieuw leven weerspiegelen. Afstuderen naar een nieuw niveau van verantwoordelijkheid. Negatief, de bevalling kan het begin van een nieuw probleem of angst weerspiegelen. Een negatieve situatie komt tot leven. Ik voel me machteloos om de situatie niet meer te verergeren. Groeipijnen. Voorbeeld: Een vrouw droomde van een onaangename geboorte. In het echte leven begon ze haar tienerzoon te tuchteren voor zijn groeiende respectloze gedrag en begon te exploderen in haar gezicht. De onaangename geboorte weerspiegelt haar gevoelens over zichzelf, afstuderen aan een hoger niveau van moederlijke verantwoordelijkheid als haar zoon omgezet in een onvoorspelbare tiener, veeleisender.