Dromen en het zien van een klaproos, als je droomt, is merkwaardig teken van je droom. Dit teken geeft een offer dat u moet maken te hebben gedaan. Als alternatief suggereert het dat je moet leren vergeten of vergeven. Leer het verleden los te laten en naar de toekomst te kijken.

…(Hadj | Eid-ul Adha | Offerfeest | 10e van Zul-Hijjah | Greater Bairam | Manumission | Offer | Bedevaart | Reageren) Getuige zijn van het feest van opoffering (arb. Eid-ul Adha) in een droom betekent herinneringen ophalen aan het verleden, vernieuwing van eerdere vieringen, een staat van vreugde doen herleven, momenten uit het prettige verleden heroveren, ontsnappen aan vernietiging, redding, verlossing, vrijlating uit de gevangenis of vrij zijn van schulden. (Zie ook Feast of Breaking the Fast | Ram | Sacrifice)…

De droom met kort haar op iemand die ongebruikelijk is, of om lang haar korte snit te zien symboliseert een offer van macht, of de vrijheid om vrij te denken. Sommige aspect van jezelf is in overeenstemming of minder krachtig dan voorheen.

…De droom met doornen symboliseert pijn of lijden voor iets dat je interesseert. Offer jezelf op voor liefde of ‘positivisme’. Doe jezelf pijn voor een goed doel, of iets belangrijkers dan jezelf. Doornen kunnen ook de vertegenwoordiging van de verdediging die worden opgemaakt om rechtvaardigheid, liefde of iets moois te verdedigen….

(Zie Feest van opoffering | Boodschap | Offerande | Offer | Slaaf)