…De vervloekte in een droom zien, betekent kwaad, zonde, liegen, stelen, jaloezie, tovenarij, scheiding tussen man en vrouw, minachting voor het uitvoeren van je gebeden, of het zou kunnen betekenen dat je leugens predikt. De vervloekte in een droom zien, betekent ook de verspreiding van een verzonnen wereld of ideeën. Als iemand in een droom Satan wordt, wordt dit geïnterpreteerd als iemand die zijn gezichtsvermogen verliest. Als iemand Satan in een droom doodt, betekent dit dat hij een bedrieger en een slecht persoon zal bedriegen en overwinnen. In een droom vertegenwoordigt de vervloekte Satan ook een vijand van het lichaam en de ziel. Hij bedriegt, bedriegt, gelooft niet, maar hij is ook ondankbaar, jaloers, grillig, arrogant, achteloos, onstuimig, of hij zou een leider, een minister, een rechter, een politieagent, een man van kennis, een prediker, een hypocriet kunnen vertegenwoordigen , of het eigen gezin en kinderen. Satan in een droom zien betekent ook schurk, vuiligheid, hartstocht en seksuele duivels. Als iemand hem in een droom ziet aanvallen, betekent dit dat hij zijn geld verdient met woeker. Als Satan hem in een droom aanraakt, betekent dit dat iemand zijn vrouw lastert of probeert te misleiden. Als iemand ziek is of onder druk staat, en als hij ziet dat Satan hem in een droom aanraakt, betekent dit dat hij zijn hand op materiële rijkdom zal leggen. Als iemand lijdt aan de gevolgen van duivels terwijl hij zijn beproevingen erkent en standvastig blijft in het gedenken van de Almachtige God en Hem om hulp in een droom aanroept, betekent dit dat hij veel vijanden heeft die proberen hem te misleiden of te vernietigen, hoewel ze dat uiteindelijk zullen doen. mislukken, en op hun beurt zullen ze worden verslagen door Gods verlof. Als iemand hem in een droom ziet volgen, betekent dit dat een vijand hem achtervolgt om hem te misleiden, en als gevolg daarvan verliest hij zijn status, rang en de voordelen van zijn kennis. Als iemand zichzelf in een droom innerlijk met Satan ziet praten, betekent dit dat hij de handen ineen zal slaan met zijn eigen vijand, en zijn aanval zal gericht zijn op het rechtvaardige volk, hoewel hij uiteindelijk zal falen. Als iemand hem iets in een droom ziet leren, betekent dit dat hij een verhaal verzint, leugens spreekt of gedichten vol leugens voordraagt. Als iemand ziet dat Satan in een droom op hem is neergedaald, betekent dit dat hij zich bezighoudt met valsheid en zonde. Als iemand ziet dat hij een bende satans presideert, ze controleert, hen commandeert, en als ze hem gehoorzamen in de droom, betekent dit dat hij een ereplaats zal krijgen en dat hij gevreesd zal worden door zijn vriend en vijanden. Als iemand Satan met kettingen in een droom bindt, betekent dit dat hij de overwinning in zijn leven zal behalen met macht en roem. Als iemand zichzelf in een droom bedrogen ziet door een groep satans, betekent dit dat hij financiële verliezen zal lijden of zijn baan zal verliezen. Als Satan in een droom iemand van zijn kleding ontdoet, betekent dit dat de laatste een strijd van een vijand zal verliezen. Als iemand in een droom Satan iets in zijn oor ziet fluisteren, betekent dit dat hij van zijn baan zal worden ontslagen. Als iemand zichzelf in een droom Satan ziet trotseren en bestrijden, betekent dit dat hij een ware en sterke gelovige is die zijn Heer gehoorzaamt en vasthoudt aan zijn religieuze verplichtingen. Als Satan hem in een droom bang maakt, betekent dit dat de laatste een oprechte plaatsvervanger en een beschermeling van de Almachtige God is, en dat God hem zal beschermen tegen elke vrees voor de vervloekte Satan of zijn leger. Als iemand in een droom een ​​meteoor of een vlam op Satan ziet schieten in de lucht, betekent dit dat er een vijand van de Almachtige God in die plaats is. Als die persoon een heerser is, zullen zijn geheimen worden onthuld, en als hij een rechter is, betekent dit dat hem een ​​rechtvaardige straf zal overkomen voor zijn onrecht. Als iemand Satan gelukkig ziet in een droom, betekent dit dat hij zich bezighoudt met sensualiteit, hartstocht en walgelijke acties. Over het algemeen is Satan een zwakke vijand, als iemand zichzelf in een droom met vastberadenheid ziet vechten, toont dat aan dat hij een religieus en een vroom persoon is. Als Satan iemand inslikt of in een droom in zijn lichaam doordringt, betekent dat schrik, verlies en lijden. Satan vertegenwoordigt in een droom ook bouwers of oceaanduikers die als spionnen werken. Als je ze in een droom ziet, kan dat ook leiden tot laster of laster. Als iemand zichzelf in een droom als een satan ziet, betekent dit dat hij voortdurend fronsend naar mensen kijkt en dat hij ze snel kwaad doet, of dat hij kan werken aan het schoonmaken van riolen, of misschien kan hij omkomen in een brand, of sterven als een achteloze persoon….

De droom over Satan symboliseert krachtig beheersend negativisme. Zeer sterke angsten, woede, hebzucht of kwaad dat je volledig beheerst. Het kan ook de vertegenwoordiging van een negatieve persoon of situatie die lijkt onontkoombaar of doelbewust is je pijn. Het gevoel dat iemand of iets nooit wil dat je je weer goed voelt. Satan in een droom kan een van zijn ergste problemen weerspiegelen. Iets dat je in een gesinachtigheid houdt die als de hel aanvoelt. Een krachtig kwellend probleem of angst. Het zien van Satan in de droom geeft aan dat er iets heel erg mis is in je leven dat je onder ogen moet zien of oplossen. Als alternatief kan Satan zijn eigen plezier of onverzadigbare behoefte weerspiegelen om anderen pijn te doen. Een goed gevoel om iemand permanent weg te houden van geluk.

…De droom over Satan symboliseert krachtig controlerend negativisme. Zeer sterke angsten, woede, hebzucht of sluwheid die je volledig beheersen. Het kan ook de weergave zijn van een negatieve persoon of situatie die onontkoombaar voelt of die u opzettelijk pijn doet. Het gevoel hebben dat iemand of iets nooit wil dat je je weer goed voelt. Satan in een droom kan een van uw ergste problemen weerspiegelen. Iets dat je in een gemoedstoestand houdt en dat voelt als een hel. Een krachtig kwellend probleem of angst. Het zien van Satan in de droom geeft aan dat er iets heel erg mis is in je leven dat je moet verdedigen of repareren. Als alternatief kan Satan uw eigen plezier of onverzadigbare behoefte om anderen pijn te doen weerspiegelen. Je goed voelen door iemand anders permanent weg te houden van geluk….

…(Gods profeet Mohammed, zegeningen en vrede zij met hem | Het zegel van de profeten | De laatste Boodschapper) Er wordt verteld dat Gods Boodschapper, vrede zij met hem, heeft gezegd: ~Iemand die mij in een droom ziet, zal mij zien in zijn waakzaamheid, want Satan kan mij niet nadoen. ~Hij heeft ook gezegd:~ Iemand die mij in een droom ziet, het is alsof hij mij werkelijk heeft gezien, want Satan kan mij niet nadoen. ~Hij heeft ook gezegd:~ Iemand die mij ziet in een droom niet het vuur van de hel binnengaan. ~ Moslimtheologen en -geleerden verschillen van mening over de betekenis van het zien van Gods Profeet (uwbp) in een droom. Imam Ibn Seeri’n vroeg iemand die over zo’n droom vertelde, om de Profeet te beschrijven, met wie vrede zij. Als een van de details niet paste bij zijn beschrijving, antwoordde Ibn Seerin: ~Je hebt hem niet gezien.~ Asim Bin Kulayb zei ooit: ~Ik vertelde Ibn Abbas, God zegene zijn ziel en die van zijn vader, dat ik Gods Profeet (uwbp) in een droom zag. Ibn Abbas antwoordde:~ Beschrijf hem aan mij. ~Asim Bin Kulayb voegde eraan toe – ~Ik beschreef hem als een gelijkenis met Al-Hassan, de zoon van ‘Ali, vrede zij met hen beiden.~ Ibn Abbas antwoordde – ~Inderdaad, je hebt hem gezien.~ Ibn’ Arabi legde eens uit dat de essentie van het zien van Gods Profeet (uwbp) is het besef van zijn aanwezigheid en het begrijpen van de realiteit van zijn karakter en voorbeeld. Het erkennen van de aanwezigheid van het gezegende wezen is dus een bevestiging van de waarheid, terwijl het zien van de fysieke vorm zijn voorbeeld en attributen vertegenwoordigt, want aards zijn verandert de essentie niet van het profeetschap. Wanneer Gods profeet (uwbp) zei: ‘Hij zal me zien in waakzaamheid’, betekent dit: ‘Uitleg over wat hij zag’, want wat iemand in zo’n droom ziet, is de waarheid die in de rijken van het ongeziene verblijft. In het tweede gezegde, toen Gods Profeet, vrede zij met hem, zei: ~Het is alsof hij heeft me echt gezien ‘, betekent dit dat als iemand hem had gezien tijdens het geven van Gods massage, het voorbeeld hetzelfde zal zijn. Het eerste gezegde duidt dus aan wat echt en waar is, terwijl het tweede gezegde de fysieke realiteit en het voorbeeld ervan impliceert. Als iemand Gods Profeet, vrede zij met hem, in een droom naar hem toe ziet komen, betekent dit zegeningen en voordelen, en als iemand ziet dat Gods profeet (ubp) zich in een droom van hem afkeert, betekent dit het tegenovergestelde. Al-Qadi ‘Iyad, God zegene zijn ziel, interpreteerde de woorden van Gods Profeet (uwbp) in zijn gezegde:’ Heeft me echt gezien ‘, bedoelt -‘ heeft echt mijn fysieke vorm gezien ‘, dat de gezegende metgezellen wisten , terwijl het zien van hem in een andere vorm in een droom betekent dat iemands droom persoonlijke interpretaties impliceert. Na de uitleg van Al-Qadi ‘Iyad, zei Imam Al-Nawawi door te zeggen: ~Dit is een zwakke verklaring. Een sterkere interpretatie is te zeggen dat iemand die Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, hem in werkelijkheid heeft gezien. maar zijn gelijkenis kan verschijnen. Of de gelijkenis in de droom nu bekend is of niet. ~ In een apart commentaar voegde Shaikh Al-Baqlani eraan toe – ~Wat Al-Qadi ‘Iyad heeft gezegd, is niet in tegenspraak met wat Imam Al-Nawawi heeft gezegd.~ Dit komt omdat de eerste droom geen interpretatie behoeft, aldus Al-Qadi ‘Iyad. In het tweede type droom, dat wordt besproken in Imam Al-Nawawi’s commentaren, vereist iemands droom interpretatie of analyse. Dit wil zeggen dat, aangezien geen enkele satan de profeet van God (uwbp) kan nabootsen, elke verschijning die hij in zijn droom vertoont, waar is. De betekenis van de uitspraak van Gods profeet – ‘Want Satan kan mij niet nadoen’, impliceert dat aangezien Gods voogdijschap (‘Isma) onschendbaar is, en aangezien Gods profeet, vrede zij met hem, heilig is, aangezien hij beschermd werd tijdens de bevrijding Gods boodschap aan de mensheid, hij wordt nog steeds beschermd door hetzelfde voogdijschap nadat God de Almachtige hem terug naar Zichzelf had genomen. Dus wie Gods profeet (uwbp) ziet in een verschijning in een droom, is alsof hij hem in werkelijkheid heeft gezien, ongeacht of iemand hem als een jonge man ziet, of op het moment dat hij zijn boodschap overbrengt, of als een oud persoon. . Als iemand hem in een droom oud ziet lijken, betekent dat vrede. Als iemand hem in een droom jong ziet lijken, betekent dat oorlog. Als iemand hem in een droom ziet glimlachen, betekent dit dat hij zijn tradities echt navolgt. Het zien van Gods Profeet (uwbp) in zijn bekende en erkende verschijning in een droom betekent dat degene die de droom ziet een vrome persoon is, dat zijn integriteit onschendbaar is en dat zijn succes onbetwistbaar is. Hem (uwbp) in een droom zien fronsen vertegenwoordigt de slechte toestand van degene die de droom ziet. Ibn Abi Jumrah zei ooit: ~Hem (uwbp) in een prachtige verschijning zien, duidt op de goede religieuze status van de persoon die de droom ziet. Als je hem ziet met wat ongemakken in een droom, een tekortkoming of vervorming in iemands toepassing van zijn religieuze plichten, want Gods Profeet (uwbp) is als een spiegel die degene afbeeldt die ervoor staat. ~ In die zin kan de persoon die de droom ziet, zijn eigen toestand herkennen. Deze interpretatie wordt ook gegeven door Ibn Hajar Al-Hutaymi, God zegene zijn ziel. Op dezelfde manier wordt in het boek ‘gharh al-S_hama-il’ van Imam Al-Tirmithi ook gezegd dat Satan de Almachtige God, Zijn tekenen, profeten of engelen niet kan nabootsen. Als iemand die aan nood lijdt Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat zijn moeilijkheden zullen worden weggenomen. Als een gevangene hem in een droom ziet, betekent dit dat hij uit de gevangenis zal worden vrijgelaten. Als iemand in een tijd van economische chaos leeft en als hoge prijzen de mensen van het land uitbuiten, of als onrecht iedereen tiranniseert, dan betekent het zien van Gods Profeet, met wie vrede zij met hem, in een droom een ​​einde aan dergelijke tegenslagen. Hem te zien in zijn mooie, stralende en onberispelijke uiterlijk, zoals het beste beschreven door zijn metgezellen in een droom, betekent blijde tijdingen van het bereiken van een succesvol einde van iemands leven in deze wereld en in het hiernamaals. De toestand en helderheid van iemands hart en hoe goed gepolijst zijn eigen spiegel is, bepaalt in welk uiterlijk hij hem mag zien, met wie zij vrede zijt. Als Gods Profeet (uwbp) naar iemand toe komt in een droom, of hem leidt in gebeden, of als iemand ziet dat hij hem vergezelt op de weg, of als iemand iets zoets eet uit zijn gezegende hand, of een mantel of een geschikt hemd ontvangt , of als Gods Profeet hem iets belooft, of voor hem bidt, als degene die de droom ziet in aanmerking komt voor leiderschap, en als hij een rechtvaardig en rechtvaardig man is die het goede gebiedt en het kwade verbiedt, en als hij heeft geleerd en beoefent wat hij weet, en als hij een vrome aanbidder en een vrome moslim is, zal hij de positie en het gezelschap van de gezegenden bereiken. Als degene die de droom ziet een ongehoorzame dienstknecht van de Almachtige God is, betekent dit dat hij berouw zal hebben van zijn zonden en zal terugkeren naar zijn Heer. Als hij in achteloosheid leeft, betekent dit dat hij zal worden geleid. Misschien bereikt hij zijn doelen door kennis te verwerven, of leert hij hoe hij zijn diepste wezen kan reconstrueren zodat het past bij een mens die zijn Heer dankbaar is. Als iemand bang is voor onderdrukking, vervolging of verlies van zijn bezit en rijkdom hem (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat hij een einde moet maken aan dergelijke angsten, want hij is de beste voorbidder om iemand voor de Almachtige God te herstellen. Als iemand die innovaties volgt, Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat hij de Almachtige God moet vrezen, acht moet slaan op zijn waarschuwingen en zichzelf moet corrigeren en vooral als hij ziet dat hij (uwbp) van hem wegloopt of de hem. Gods profeet (uwbp) in een droom zien, betekent ook blijde tijdingen en gelukkig nieuws ontvangen, of het zou gerechtigheid kunnen betekenen, de waarheid vaststellen, een belofte nakomen, een hoge rang bereiken onder de leden van iemands familie, of misschien kan het betekenen dat men kan lijden onder hun afgunst en jaloezie, of zijn vaderland verlaten en naar een ander land emigreren, of het kan betekenen dat hij zijn ouders verliest en wees wordt. Hem (uwbp) in een droom zien, zou ook kunnen betekenen dat hij wonderbaarlijke gebeurtenissen (Karamat) zag, want zijn metgezellen waren getuige van en getuigden van een hert dat hem begroette, een kameel die zijn voet kuste, de geroosterde schapenbout die tegen hem praatte, bomen die bewogen om te geven hem bedekken, kiezelstenen die Gods lof in zijn hand verheerlijken, naast talloze wonderen, waaronder zijn nachtelijke reis en hemelvaart (Mi’rdj) naar de hemel om zijn Heer te ontmoeten. Als een oogarts hem in een droom ziet, betekent dit dat hij grote deskundigheid op zijn vakgebied zal verwerven en beroemd zal worden in het land, want Gods profeet zij vrede, heeft het oog van zijn metgezel Qutadah terug op zijn plaats gezet en zijn gezichtsvermogen gemaakt. scherper dan het was met Gods toestemming, nadat Qutadah zijn oog had verloren tijdens een van de veldslagen met de ongelovigen. Als een reiziger in de woestijn Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, of als er ergens droogte is, betekent dit dat er regen zal vallen en bronnen zullen voortspruiten, zoals water tussen zijn gezegende vingers uit stroomde toen hij zijn gezegende hand over hem legde. een halfgevulde beker om de dorst van een heel leger te lessen. Als calamiteiten, honger en droogte een land zijn overkomen en iemand ziet Hem (uwbp) in een droom, betekent dit dat dergelijke calamiteiten zullen worden opgeheven en het leven op die plek weer normaal zal worden. Als een vrouw hem in een droom ziet, betekent dit dat ze een hoge spirituele positie, eer, gerechtigheid, kuisheid en betrouwbaarheid zal bereiken en misschien een gezegend nageslacht zal krijgen, of als ze rijk is, betekent dit dat ze haar rijkdom zal besteden aan Gods pad. Hem (uwbp) in een droom zien, betekent ook tegenslagen onder ogen zien, geduld hebben en lijden onder de vijand. Als een wees hem (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat hij een verheven positie zal bereiken en hetzelfde geldt als een buitenlander hem in zijn droom ziet. Als een arts hem (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat mensen baat zullen hebben bij zijn medicijn. Hem (uwbp) in een droom zien betekent ook overwinning op je vijand, of je schulden consolideren en betalen, of herstellen van een ziekte, of een pelgrimstocht naar Gods huis in Mekka bijwonen, of je beproevingen overwinnen, of je tegenslagen beëindigen, of vruchtbaarheid van een onvruchtbaar land, of de zwangerschap van een onvruchtbare vrouw. Als een bezoeker van zijn moskee zichzelf in een droom voor Gods Profeet (uwbp) ziet komen en hem rechtop ziet staan, duidt dit op iemands juiste religieuze status, en het betekent dat hij het gezag zal hebben over de imam van zijn tijd. Als iemand hem (uwbp) overleden in de droom aantreft, betekent dit dat een nobel persoon uit de familie van de persoon die de droom ziet binnenkort zal overlijden. Als iemand de begrafenis van Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat dat land een ramp zal overkomen. Het volgen van zijn begrafenisstoet tot aan zijn graf (uwbp) in een droom betekent dat de persoon die de droom ziet, zal toegeven aan innovaties. Een bezoek aan zijn graf (uwbp) in een droom betekent een grote schat ontvangen. Als iemand zichzelf in een droom ziet als de zoon van Gods Profeet (uwbp), en zelfs als iemand niet een van zijn nakomelingen is, duidt dit op zijn oprechtheid, waar geloof en zekerheid. Het zien van Gods Profeet (uwbp) door één persoon sluit niet de rest van de gelovigen uit, maar de zegeningen omvatten ze allemaal. Iets van hem (uwbp) ontvangen, zoals eten of drinken in een droom, betekent voordelen en winst. Als iemand voedsel ontvangt waarvan de substantie negatieve omstandigheden impliceert, zoals een meloen of iets dergelijks in een droom, betekent dit dat iemand zal ontsnappen aan een groot gevaar, hoewel hij zal zwoegen en tijdens zijn beproevingen zal lijden onder ontberingen. Als iemand ziet dat een van de ledematen die tot Gods Profeet (uwbp) behoren de zijne is geworden in een droom, betekent dit dat hij innovatie volgt en veranderingen aanbrengt in de wetten die Gods Profeet (uwbp) aan de mensheid heeft gebracht. Als iemand zichzelf in een droom ziet die de gedaante van Gods profeet belichaamt, vrede zij met hem, of een van zijn kledingstukken draagt, of zijn ring of zwaard ontvangt, dan zal de persoon die tracht te regeren dat bereiken en de mensen zal zijn leiderschap accepteren. Als iemand lijdt onder vervolging of vernedering in het land, dan betekent het zien van Gods Profeet (ubp) in een droom staan ​​dat de Almachtige God hem de overwinning zal schenken en hem boven zijn vijanden zal doen uitstijgen. Als iemand arm is, zal in zijn behoeften worden voorzien, of als hij ongehuwd is, zal hij trouwen. Als iemand hem (uwbp) op een verwoeste plek in een droom ziet, betekent dit dat zo’n plek opnieuw zal worden opgebouwd. Als iemand een kamer binnenkomt en hem (uwbp) daar zittend in een droom aantreft, betekent dit dat er een wonderbaarlijk teken of een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden in zo’n plaats. Als iemand hem (uwbp) de oproep tot gebeden in een droom ziet doen, betekent dit dat welvaart zich op die plaats zal verspreiden. Als iemand hem de gebeden (Iqdmah) in een droom ziet vestigen, betekent dit dat de moslims zich zullen herenigen en hun verschillen zullen wegnemen. Als iemand ziet dat hij (uwbp) Kohl over zijn oogleden plaatst in een droom, betekent dit dat hij veiligheid zal vinden en zijn religieuze standpunt zal corrigeren, of het zou kunnen betekenen dat iemand zal studeren en een geleerde zal worden op het gebied van de profetische uitspraken (Ahadith ). Als een zwangere vrouw hem (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat ze een zoon zal krijgen. Als iemand ziet dat hij (uwbp) een zwarte baard heeft zonder grijs haar in een droom, zal dat geluk, vreugde en voorspoed in iemands leven brengen. Als Gods Profeet (uwbp) wordt gezien als een oude man in een droom, betekent dit kracht in iemands leven en overwinning op de vijand. Hem (uwbp) in zijn meest verheven staat in een droom zien, betekent dat de imam, of de heerser van het land, in positie zal stijgen en dat zijn gezag zal uitbreiden. Als iemand zijn gezegende nek wijd ziet, betekent dit dat de imam stevig aan zijn vertrouwen vasthoudt. Als iemand ziet dat hij (uwbp) een grote kist heeft in een droom, betekent dit dat de imam of de heerser van het land genereus is jegens zijn onderdanen. Als iemand zijn gezegende maag (uwbp) leeg ziet in een droom, betekent dit dat de schatkist van het land leeg is. Als iemand zijn rechterhand gesloten ziet in een droom, betekent dit dat de imam of de heerser van het land zijn werknemers niet betaalt of de geïnde aalmoezenbelasting verdeelt. Als iemand zijn gezegende rechterhand (uwbp) open ziet in een droom, duidt dit op de vrijgevigheid van de heerser en zijn naleving van de verdeling van liefdadigheids- en aalmoezenbelasting zoals voorgeschreven in Gods boek. Als zijn handen in een droom aan elkaar vastzitten, betekent dit complicaties in het leven van de imam of de heerser van het land. Hetzelfde zal van invloed zijn op het leven van de persoon die de droom ziet, inclusief het lijden aan leed en tegenslagen. Als iemand zijn gezegende been mooi en behaard ziet in een droom, betekent dit dat iemands clan sterker zal worden en dat zijn stam zal groeien. Als iemand de gezegende dijen van Gods Profeet lang in een droom ziet, duidt dit op een lang leven van de imam of de heerser van het land. Als iemand hem (uwbp) te midden van soldaten ziet staan ​​en iedereen lacht en grappen maakt in een droom, betekent dit dat het moslimleger verslagen en vernederd zal worden in een oorlog. Als hij wordt gezien met een klein leger dat slecht is uitgerust en iedereen kijkt naar beneden in de droom, dan betekent dit dat het moslimleger in dat jaar zal zegevieren. Als iemand hem (uwbp) zijn gezegende haar en baard in een droom ziet kammen, betekent dit dat iemands leed en tegenslagen zullen worden verdreven. Hem (uwbp) in zijn eigen moskee zien, of in welke moskee dan ook, of op zijn gebruikelijke plaats in een droom, betekent het verkrijgen van macht en eer. Als iemand hem ziet staan ​​temidden van zijn metgezellen die een openbaring in een droom geven, betekent dit dat iemand meer kennis, wijsheid en spiritueel begrip zal verwerven. Het graf van Gods Profeet (uwbp) zien in een droom betekent welvaart en winst voor een koopman, of de vrijlating van een gevangene uit zijn gevangenis. Zichzelf in een droom zien als de vader van Gods Profeet (uwbp) betekent dat iemands geloof zal afnemen en zijn zekerheid zal verzwakken. Als een vrouw zichzelf in een droom ziet als een van de vrouwen van Gods Profeet (uwbp), vertegenwoordigt dit haar groeiende geloof. Als iemand hem (uwbp) zijn zaken in een droom ziet onderzoeken, betekent dit dat Gods profeet (uwbp) degene die de droom ziet, vermaant en hem opdraagt ​​zijn vrouw haar rechten te verlenen. Achter hem (uwbp) lopen in een droom betekent het volgen van zijn (Sunnah) tradities in waakzaamheid. Met hem (uwbp) eten in een droom betekent dat iemand wordt geboden de jaarlijkse aalmoezenbelasting (islamitische wet) te betalen die verschuldigd is over iemands geld dat bezittingen oplevert, of liquide middelen, goud, zilver, juwelen, spaargeld, enzovoort, met uitzondering van iemands huis of voertuig. Als iemand Gods Profeet (uwbp) alleen in een droom ziet eten, betekent dit dat degene die de droom ziet, weigert liefdadigheid te geven en minachting heeft om degenen te helpen die om zijn hulp vragen. In die zin is het alsof Gods Profeet, vrede zij met hem, de persoon gebiedt liefdadigheid te geven en de behoeftigen te helpen. Als iemand hem (uwbp) met blote voeten in een droom ziet, betekent dit dat hij heeft nagelaten zijn reguliere gebeden te doen. Hem (uwbp) zien en hem de hand schudden in een droom betekent dat men werkelijk zijn volgeling is. Als iemand zijn bloed vermengd met dat van Gods Profeet (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat iemand zal trouwen met een vrouw uit zijn nakomelingen, of dat iemand zal trouwen met de dochter van een grote religieuze geleerde. Als Gods Profeet (uwbp) iemand een soort groente of kruiden geeft in een droom, betekent dit dat iemand zal ontsnappen aan een groot gevaar. Als hij (uwbp) hem iets fris of honing geeft in de droom, betekent dit dat iemand de Heilige Koran zal leren en een grote kennis en wijsheid zal verwerven in overeenstemming met het bedrag dat hij in zijn droom ontvangt. Als iemand het geschenk teruggeeft aan Gods Profeet (uwbp), betekent dit dat hij innovatie zal volgen. Om hem (uwbp) een preek in een droom te zien houden, betekent dat hij mensen gebiedt goed te doen en het kwade te mijden. Als iemand de kleur van zijn huid (uwbp) in een droom ziet bruinen, betekent dit dat iemand zal nadenken over berouw van zijn zonden en zich zal onthouden van de onwetendheid van jonge mensen. Als de kleur van zijn huid wit is in de droom, betekent dit dat iemand berouw zal hebben van zijn zonden en zich tot God Almachtig zal wenden voor aanvaarding. Als hij (uwbp) iemand in een droom berispt, betekent dit dat men zich moet onthouden van innovatie en de profetische tradities moet volgen. Als iemand ontdekt dat Gods Profeet (uwbp) op een specifieke locatie in een droom is overleden, betekent dit dat de persoon die de droom ziet, op diezelfde plek zal sterven en God weet het het beste. (Zie ook Heilige plaatsen bezoeken)…

Dromen over Satan is een ongelukkig voorteken. Om Satan, de duivel, Lucifer in zijn droom te zien, wordt aangegeven dat er een aantal fouten of storingen in een bepaalde situatie of relatie van zijn leven. Misschien ben je in de omgeving, waar er veel leugens, misleidende activiteiten of andere dingen zijn.

…Dromend van Satan, voorspelt dat je een aantal gevaarlijke avonturen zult beleven, en dat je strategie zult moeten gebruiken om eervol te blijven. Dromend dat je hem doodt, voorspelt hij dat je slechte of immorele metgezellen zult verlaten om op een hoger plan te leven. Als hij onder het mom van literatuur naar je toekomt, moet je er acht op slaan als een waarschuwing tegen promiscue vriendschappen, en vooral tegen vleiers. Als hij in de vorm van rijkdom of macht komt, zul je je invloed niet gebruiken voor harmonie of de verheffing van anderen. Als hij de vorm van muziek aanneemt, ga je waarschijnlijk eerder ten onder. Als je in de vorm van een schone vrouw bent, zul je waarschijnlijk elk vriendelijk gevoel verpletteren dat je hebt voor de liefkozingen van dit morele wangedrocht. Het gevoel te hebben dat je jezelf tegen satan probeert te beschermen, betekent dat je zult proberen de slavernij van egoïstisch genot af te werpen en anderen hun beste verdiensten tracht te geven. Zie duivel….

Zie de betekenis van afstand

…De droom over reizen symboliseert een gestage vooruitgang naar doelen. Weten wat je wilt of waar je naartoe gaat terwijl je ernaar toe werkt. Reizen kan een weerspiegeling zijn van uw dagelijkse routine terwijl u vorderingen maakt of wacht op een gewenst resultaat. Geloven dat er nog veel werk voor je ligt. Werken aan een langetermijndoel. Je lot. De richting en functie van uw persoonlijke groei. Reizen kan ook de weergave zijn van hoe gemakkelijk of moeilijk u vindt dat uw leven is terwijl u naar een doel toe werkt. Overweeg het terrein of eventuele obstakels die u tegenkomt. Negatief gezien kan reizen aangeven hoe moeilijk of gevaarlijk het is om een ​​doel te bereiken. Het kan ook de alledaagse toestand van je leven symboliseren terwijl je op iets anders wacht. Overweeg het vervoermiddel, uw tempo, het weer, obstakels of welke bagage u misschien bij u heeft voor extra betekenis. De droom om ervoor te kiezen om naar verre landen te reizen, weerspiegelt misschien uw wens om verschillende denkwijzen te begrijpen of verschillende meningen te absorberen. Uw beslissing om naar een doel toe te werken. Het kan ook de weergave zijn van afleiding of het gevoel op een zijspoor te zijn. Als uw reizen ten einde komen, symboliseert dit de succesvolle voltooiing van een doel….

…De droom over meerval symboliseert een situatie die niet echt is wat je wilde of hoopte dat het zou zijn. Je goed voelen met minder genoegen nemen of een alternatief moeten accepteren. Voorbeeld: een vrouw droomde van meerval die naar haar toe zwom. Toen ze wakker was, probeerde haar oude baas haar opnieuw in dienst te nemen voor een baan waarvan ze was ontslagen vanwege fraude binnen het bedrijf. De meerval die naar haar toe zwom, weerspiegelde haar positieve gevoelens over haar oude baas die haar opnieuw in dienst wilde nemen, terwijl ze ook het gevoel had dat ze ergens anders wilde werken….

De droom over zijde symboliseert gevoelens over een situatie die comfortabel glad of gemakkelijk. Genieten van iets is eenvoudig. Genieten van een ontspannen sociale omgeving na de komst van een harde of harde. Profiteren van de goede vooruitgang of nooit de ervaring van een enkel probleem op alle. De droom over zwarte zijde kan weerspiegelen de gevoelens van angst of shock in de comfortabele door een andere persoon is over het denken een verschrikkelijk ding moet gemakkelijk zijn. Niet graag iemand anders genieten van iets voelt alsof het gemakkelijk is. Angst dat er iets te gemakkelijk voor vijanden. De droom over witte zijde symboliseert gevoelens over jezelf of anderen waardoor het een goed gevoel is om perfect te leven. Proberen je best om een situatie te vergemakkelijken zo comfortabel mogelijk voor anderen. Een goed gevoel om op te merken hoe perfect gemakkelijk en glad een situatie gaat naar je toe. Iemand in je leven die heel aardig tegen je doet. Negatief, witte zijde kan een teken dat je heel hard probeert om de andere persoon te behagen door te goed of te zelfgenoegzaam om hen te behagen. Streven om aardiger te zijn dan wie dan ook. De droom over het dragen van zijde symboliseert gevoelens over je persoonlijkheid, of glad of laidback. Net als jij, comfortabel en genoten van de hele tijd. Voorbeeld: Een vrouw die droomde van een witte zijden jurk staande naast een gevaarlijke man met een pistool die niet wilde dat iemand anders om haar te benaderen. In het echte leven probeert ze heel aardig en lief met een man die ze fysiek aangetrokken en dating. De man was slecht en beheerste naar haar toe.

Dromen van een lamp symboliseert de manieren waarop je op de hoogte wordt gehouden, gerustgesteld of een duidelijk begrip krijgt. Hoe uw bron van visie, inspiratie of garanties voelt. Dromen van een gebroken lamp symboliseert gevoelens dat hun bronnen van informatie, begrip of garanties op de een of andere manier worden aangetast. Niet langer in staat om comfortabel te voelen dat niets er toe doet. Lelijke lampenkappen kunnen onaangename of onaantrekkelijke bronnen van informatie of hulp vertegenwoordigen. Hulp krijgen van mensen die je niet leuk vindt of het gevoel hebt dat je een inferieure bron hebt. Een ongemakkelijk scenario voor functie. Aantrekkelijke lampenkappen kunnen aangename sensaties vertegenwoordigen over uw bronnen van informatie of hulp. Comfortabel denken doet er niet toe. Familie, vrienden of situaties waar het goed voelt om hulp te krijgen. Het hebben van een superieure functie of comfortabele instelling om in te functioneren.

…Het hellevuur betreden in een droom betekent het begaan van grote zonden zoals moord of overspel. Als iemand er ongedeerd uit komt in de droom, dan vertegenwoordigt het wereldse tegenslagen. Als iemand het vuur van de hel in een droom naar hem toe ziet komen, betekent dat moeilijkheden, schulden, verliezen, boetes en tegenslagen waaraan hij niet zal kunnen ontsnappen. Als iemand zichzelf het hellevuur ziet binnengaan en zijn zwaard uit de schede houdt in een droom, betekent dit dat hij kwaad spreekt over anderen en afschuwelijke daden begaat tegen zijn eigen ziel. Dezelfde interpretatie is van toepassing als iemand er glimlachend in zijn droom binnenkomt. Zichzelf als een gevangene in de hel vinden zonder te weten wanneer hij in de droom werd opgesloten, betekent dwang, armoede, ontbering, niet bidden, vasten of zijn Heer gedenken. In een droom over brandende kolen lopen, betekent dat je je gebonden bent aan de rechten van mensen. Voedsel uit de hel eten betekent een tiran en een bloeddorstig persoon worden. Als iemand zichzelf in het hellevuur ziet, waar zijn ogen donkerblauw worden en zijn gezicht houtskoolzwart in de droom, betekent dit dat hij vriendschap sluit met Gods vijand en instemt met hun bedrog en chicanery. Bijgevolg zal hij zeker door mensen worden vernederd en veracht, en in het hiernamaals zal hij de gevolgen van zijn zonden dragen. De hel in een droom zien, betekent dat men moet vermijden de toorn van een heerser op te lopen. De hel betreden in een droom betekent ook bekendheid krijgen, of bekend worden als een slecht persoon. Het betekent ook achteloosheid en het nastreven van toegeven aan gruwelijke daden. Alle kennis die zo iemand opdoet, zal slechte gevolgen hebben. Hel in een droom vertegenwoordigt ook het verlies van iemands prestige, status en het betekent armoede na rijkdom, wanhoop naar troost, onwettige verdiensten, rusteloosheid, en als het tot een ziekte leidt, zal het eindigen in een schokkende dood als straf. Als het tot werkgelegenheid leidt, zal het een baan zijn die een tiran dient. Als het leidt tot het verwerven van kennis, betekent het ijdele religieuze praktijken bedenken. Als het leidt tot het baren van een zoon, zal hij het kind van overspel zijn. In het algemeen betekent hel in een droom buitensporige seksuele verlangens, een slachthuis, een openbaar bad, een oven, het uitvinden van een nieuwe religie, innovatie, afwezigheid van waarheid, toegeven aan wat verboden is, gierigheid, het ontkennen van de Dag des Oordeels, een laaiend vuur voor de duivels, die zich bij een groep boosdoeners aansloten bij het begaan van wreedheden, de soevereiniteit van God de Almachtige ontkennen en Hem menselijke kenmerken toeschrijven. Het zien van Malik, de beschermengel van het hellevuur in een droom, betekent begeleiding krijgen na achteloosheid. Als iemand Malik in de droom naar hem toe ziet komen, betekent dat zijn redding en het herstel van zijn geloof. Als iemand echter ziet dat Malik hem de rug toekeert of van hem weggaat in de droom, betekent dit dat hij een daad zal begaan die hem zal overleveren aan het laaiende vuur van de hel. De engelen die verantwoordelijk zijn voor het straffen van de zondaars in de hel in een droom vertegenwoordigen de autoriteit, soldaten of belastinginners. Als iemand het hellevuur binnengaat en er dan uit komt in zijn droom, betekent dit dat, als God het wil, zijn leven zijn hoogtepunt zal bereiken in het paradijs. Als hij ziet dat zijn ledematen hem in de droom berispen, betekent dit dat iemands eigen lichaam hem iets vertelt, of vermanend en probeert zijn bewustzijn wakker te schudden voor de realiteit van het hiernamaals en de Dag van Reckoninh. (Zie ook Badhuis | Brand | Malik | Psychiatrisch ziekenhuis)…

De droom over een sjaal symboliseert hun terughoudendheid om een onaangename situatie toe te staan om hen nachts in verlegenheid te brengen. Ga uit de weg om ervoor te zorgen dat je comfortabel bent tijdens een onrustige situatie, wat er ook gebeurt. Gevoel boven een situatie of een andere persoon. Sta jezelf nooit toe om je een loser te voelen. Negatief, een sjaal kan vertegenwoordigen gevoelens van te goed om je handen vuil of minder veeleisend.

De meerval droom symboliseert een situatie die niet echt is wat je wilde of verwacht dat het zou zijn. Het voelt goed om genoegen te nemen met minder of een alternatief te moeten accepteren. Voorbeeld: Een vrouw droomde meerval die naar haar toe zwemt. In het wakende leven probeerde haar voormalige baas haar opnieuw aan te nemen voor een baan waar ze werd vrijgelaten wegens fraude binnen het bedrijf. De meerval zwemmen naar haar toe weerspiegelt haar positieve gevoelens over de voormalige baas willen haar opnieuw inhuren, terwijl ook het gevoel dat ze wilde elders werken.

…Het zien van of rijden op een skateboard in een droom symboliseert keuzes of een richting in het leven die af en toe inspanning, werk of opoffering vereist. Comfortabele vooruitgang die af en toe aandacht voor verantwoordelijkheden vereist. Vlotte voortgang met een of andere vorm van incidentele vereisten. Een skateboard suggereert dat je met succes een fase doorloopt waarin je je moet blijven bekommeren om een ​​probleem of verplichting….

…De droom over Joseph Stalin symboliseert jou of iemand anders die anderen vrijelijk onderdrukt alsof het er helemaal niet toe doet. Willen dat andere mensen altijd volledig ondergeschikt zijn, zoals normaal. Beheersend gedrag dat anderen bang maakt dat ze nooit meer kunnen doen wat ze willen. Stalin kan ook de vertegenwoordiging zijn van een koude en harteloze denkwijze over grote beslissingen die anderen de rest van hun leven beïnvloeden. Als alternatief kan Joseph Stalin uw afkeer vertegenwoordigen van het gevoel dat iemand anders totale controle heeft, alsof het er niet toe deed. De ondraaglijkheid voelen om onderdrukt te worden….

…De droom over afhalen van Chinees eten of fastfood symboliseert situaties waarin je goed voelt en merkt dat niets er toe doet. Genieten van loslaten of je nergens zorgen over hoeven te maken. Graag weten dat een probleem niet jouw zorg is. Verbaasd om te weten dat iets waarvan je dacht dat het belangrijk was, helemaal niet is. De droom over Chinees eten dat thuis gekookt of echt etnisch is, symboliseert situaties in je leven waardoor je je onbevooroordeeld, onbezorgd of niet geïnteresseerd voelt in een goed gevoel. Jezelf beheersen of je ergens door vervelen. Voorbeeld: een man droomde ervan om Chinees afhaalmaaltijden te ruiken. Toen hij wakker was, was hij ongeneeslijk ziek en wist hij dat de dood nabij was. Hij stierf kort de volgende dag. De Chinese afhaalmaaltijd weerspiegelde zijn overtuiging dat zijn naderende dood hem een ​​goed gevoel zou geven, denkend dat zijn huidige leven er niet toe deed….

…De droom over Mexicaanse mensen symboliseert aspecten van je persoonlijkheid die niet luisteren naar de ideeën van andere mensen. Jij of iemand anders die denkt dat een situatie goed genoeg is zoals deze is. Helemaal nergens anders om geven. Positief is dat een Mexicaan een onwankelbare houding kan weerspiegelen om het leven te houden zoals het is, omdat je het zo leuk vindt. Jezelf laten gelden bij mensen die willen dat je dingen verandert waaraan je gewend bent geraakt. Een perfect koppige onderhandeling waarbij je iemand laat zien dat je niets te verliezen hebt. Negatief is dat een Mexicaan constant teleurstellingen kan weerspiegelen, zich opgelicht voelt of iets dat je niet kunt vertrouwen. Gevoel dat je er niet toe doet. Het gevoel hebben dat een persoon of situatie niet echt geïnteresseerd is om u te kennen of om uw ideeën te horen. Onbehulpzame houding. Bang zijn dat iemand of iets nooit zijn manier van doen zal veranderen. Het gevoel hebben dat iemand gek is omdat hij niet verandert. Gevoeligheid voor ongewenste veranderingen of verlies van alles wat u maar wilt. Confrontatie met diepgewortelde attitudes of gewoontes. Arrogant pronken met mensen vertellen hoeveel het je niet kan schelen. Voorbeeld: een man droomde ervan een mooie Mexicaanse vrouw te zien. Toen hij wakker was, werd hij steeds teleurgesteld dat een vrouw waarvan hij dacht dat hij hem aardig vond, nooit met hem zou praten. De Mexicaanse vrouw weerspiegelde zijn bewustzijn van deze vrouw en gaf hem altijd het gevoel dat hij er niet toe deed. Voorbeeld 2: een man droomde ervan Mexicanen te zien. In zijn wakende leven was hij er niet in geslaagd zichzelf van sigaretten af ​​te houden met een nieuwe methode om te stoppen die hij probeerde. De Mexicanen weerspiegelden zijn voorkeur om niet om roken te geven voordat hij moest stoppen….

…Elke klok betekent tijd, en als de wijzers bewegen, betekent dit actieve tijd, daarom duidt dit niet op de dood, zoals mensen in de oudheid dachten. In tegenstelling daarmee wordt tegenwoordig gedacht dat het activiteit, beweging, leven suggereert. Dromen dat je de tijd op een klok ziet, suggereert dat je voorzichtig moet zijn met de vijanden die je al kent. Dromen dat een horloge kapot is, is een bedreiging die betekent dat u verschillende verliezen zult lijden in zaken of andere zaken die u behandelt. Dromen dat het kristal van een horloge uit je handen valt, suggereert vijandschap, valse vrienden, en dat je eigen onzorgvuldigheid je verliezen zal bezorgen. Dromen dat je horloge is gestolen suggereert dat gevaarlijke vijanden zullen proberen om dingen tegen je te doen vanuit het donker, om je integriteit te schaden en de rust in je huis te verstoren. Dromen dat je een klok vleit, suggereert dat je moeilijke en ongemakkelijke situaties probeert te vermijden en dat je aan aanvallen zult lijden die je eer, waardigheid en reputatie schaden. Dromen dat je met de klok mee beweegt, suggereert dat er iets belangrijks aankomt en dat je misschien tijd verkwist in plaats van naar succes te zoeken. Dromen van een polshorloge, ongeacht wat voor soort, suggereert dat je veel meer kunt bereiken door meer moeite te doen in de dingen die je doet. Het suggereert ook dat er een zeer intieme tevredenheid is met wat tot nu toe is bereikt. Dromen dat je de wijzers van elk soort horloge dichter naar elkaar toe ziet bewegen om de ene boven de andere te krijgen in het cijfer 12, suggereert dat het succes heel dichtbij is. Wanneer de dromer een wacht opwindt, suggereert dit dat al je sociale relaties gunstig zullen zijn en dat de dingen waar je om geeft in orde zullen zijn. Dromen dat iemand je een horloge geeft, suggereert dat iemand probeert zijn problemen aan jou door te geven….

…De droom over een discobal symboliseert non-stop gevoelens van genieten als winnaar. Situaties waarin je het gevoel hebt dat het ‘feest nooit eindigt’. De droom om een ​​discobal te zien op een locatie waar je geen toegang toe hebt of waar je geen toegang toe hebt, kan gevoelens van jaloezie vertegenwoordigen van andere mensen die altijd een leuke tijd zullen hebben als jij dat niet doet….

De droom over nagel pistool of prediker macht symboliseert het vermogen om moeiteloos te handhaven een situatie die zich richt. Negatief, een spijkerpistool kan vertegenwoordigen een zware hand aanpak om te voorkomen dat een persoon of situatie uit de hand. Ga overboord of riskeer naar zee te gaan om verandering te voorkomen. Voorbeeld: Een man die droomde van het afvuren van een spijkerpistool. In het echte leven, stuurde hij een zeer botte e-mail naar twee familieleden die hem niet respecteren op de rug om ze te stoppen. Het spijkerpistool weerspiegelt het gemak waarmee hij zijn familie sloeg.

Dromen over je vader symboliseert autoriteit en bescherming. Dit kan erop wijzen dat u meer zelfvertrouwen nodig hebt. Denk ook aan je wake relatie met je vader. Als je droomde dat je vader dood is, wordt gewaarschuwd dat je voorzichtig moet zijn bij het uitvoeren van je bedrijf. Als je droomde en in de droom, zag je dat je je vader sloeg. Je hebt het gevoel dat hij niet naar je luistert. In het bijzonder, als je je vader te raken met een rubberen object, het geeft aan dat alles wat je doet of hem vertellen heeft geen significant effect op hem. Dingen springen er letterlijk uit.

Om iets te schieten in een droom, betekent dit dat je al een doel en doel hebt bereikt zo snel mogelijk. In dergelijke gevallen, wanneer de dromer gooit de andere mens, een dergelijke droom toont agressieve emoties voor een bepaalde persoon of situatie. Als iemand je sloeg met het pistool, dan kan het de relatie tussen jou en iemand anders weerspiegelen. Misschien ben je in een conflict met iemand en ben je bang voor de gevolgen.

Om te zien of hameren nagels wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent uw vasthoudendheid en vermogen als onderhandelaar. Ook rekening houden met de woordspeling, vast komen, wat kan betekenen verstrikt raken in iets of een seksuele insinuatie. Een andere populaire zin sloeg de spijker op de kop suggereert dat je de situatie volledig hebt opgelost. Om de nagels te zien is dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen van dit kan symboliseren de lange en moeilijke werk van kleine compensatie en betaling. Dromen dat je gekwetst met een spijker suggereert dat je moet voorzichtig zijn met wat je zegt. Als u uw droom beter wilt begrijpen, lees dan over de nagels.

Als iemand sloeg je in een droom, dan betekent dit dat je je verwaarloosd en niet genomen door iemand. Als je iemand slaat, toon dan de woede en frustratie die je hebt voor die persoon.

…De droom over een reclamebord symboliseert een persoon of situatie die je een duidelijk ‘teken’ of signaal geeft. Het kan ook een persoon of situatie symboliseren die heel erg zijn best doet om uw aandacht te vestigen op een positieve of wenselijke eigenschap van henzelf. Een gemeenschappelijk reclamebord weerspiegelt mensen die met anderen flirten of de aandacht proberen te vestigen op hoe aantrekkelijk ze zijn. De droom dat je een reclamebord niet kunt lezen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel buitengesloten te zijn. Je ~kreeg~ geen signaal, feit of stukje informatie dat andere mensen gemakkelijk konden oppikken. Het kan ook een teken zijn dat u te veel afgeleid bent of een tunnelvisie heeft in het huidige project. Het missen van een reclamebord kan ook de weergave zijn van problemen bij het oppikken van sociale signalen of het lezen van lichaamstaal. De droom over het missen van een reclamebord kan een teken zijn waar je rekening mee moet houden op weg naar je doelen. Bedenk welk advies het reclamebord u probeert over te brengen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan langs een reclamebord te rijden en haar een product aan te bieden. In het echte leven sprak ze met een man aan de telefoon die zichzelf omschreef als erg aantrekkelijk terwijl hij haar sloeg….

…(Homoseksualiteit | Liefhebber van jongens | Sodomize | Sodomie) Een kind lastigvallen of een jongen dwingen tot sodomie in een droom betekent een slechte daad begaan, het kapitaal aan de vijand verliezen, zich bezighouden met walgelijke acties, waardigheid verliezen of een vijand confronteren . (Zie ook Anus | Inktpot | Satan | Schorpioen | Seksuele omgang | Sodomie)…

De droom over een troon symboliseert u of een aspect van uw persoonlijkheid dat comfortabel is, of in gemak met macht, of de mogelijkheid om beslissingen te controleren. De droom over Satan op een troon symboliseert zeer krachtige negatieve gedachten zoals schuld, verlangens, of sterke angsten die volledig zijn controle over je leven.

…(Slumberous) In een droom betekent gapen een ziekte of een aandoening. Het vertegenwoordigt ook een onbeschaamde daad die Satan behaagt. Geeuwen in een droom betekent ook een verrassingsaanval op de vijand. Het betekent ook een beloning, omdat het de persoon verhindert te spreken. Geeuwen in een droom betekent ook een terminale ziekte….

…Een bedreiging in een droom ontvangen, betekent de overwinning op de aanvaller, tegenstander of tegenstander, of het zou kunnen betekenen dat er een verdedigingsmechanisme moet worden ontwikkeld tegen elk gevaar van die kant. Als de dreiging afkomstig is van een onbekende persoon, is zo iemand een Satan, vooral als de dreiging gericht is tegen iemands gebeden, liefdadigheidsacties of toewijding. Een bedreiging in een droom vertegenwoordigt ook de beproevingen van een liefdesverhaal. (Zie ook Slapping op de wang)…