…Als je een wildeman in je droom ziet, betekent dit dat vijanden je openlijk tegen je zullen verzetten in je ondernemingen. Denken dat je er een bent, voorspelt dat je pech zult hebben bij het volgen van je ontwerpen….

De droom van een giftige slang symboliseert corruptie of besmetting. Gebieden van je leven die alles wat daarmee samenhangt verpesten. Mensen en situaties die niet betrouwbaar zijn of die u wilt vermijden. Een slang kan ook zijn eigen gebrek aan integriteit of misleidend gedrag weerspiegelen. Een slang kan ook een slechte invloed hebben. Misschien iemand die het niet leuk vindt. Een slang kan ook de vertegenwoordiging van een ingewikkeld of gevaarlijk probleem zijn. Vaak slangen wijzen op situaties die moeilijk te weerstaan, moreel problematisch, of hebben vallen die u wilt vermijden. Slangen kunnen ook negatieve denkpatronen vertegenwoordigen, mensen of situaties die je humeur, geest of goede bedoelingen zuur maken. De droom om gebeten te worden door een slang symboliseert angsten dat je bent bezweken aan het verlies of gevoelens van corruptie die je overweldigd. De droom over angst wordt gebeten door een slang symboliseert uw angst voor het gezicht van een ongewenste of oncontroleerbare situatie. U vrezen om macht of controle te verliezen. Dromen van een dode slang symboliseert het overwinnen van een corrumperende of negatieve invloed in je leven. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van de dreiging van totaal verlies, die verdwijnt. Zwarte slangen vertegenwoordigen meestal zeer negatieve angsten of gedachten die je problemen kan hebben geconfronteerd. Lichtbruin of koperkleurige slangen vertegenwoordigen uw verlangen naar dingen die niet bederven uw goede natuur of corrumperen je. Een teken dat als je je zin niet krijgt, je nooit om iets of iemand zou geven. Een lichtbruine slang kan ook betekenen dat je bang wordt door te geloven dat je niets meer hebben. Het kan ook gericht zijn op mensen pijn te doen, liegen, bedriegen, stelen of gebrek aan respect voor anderen, want je niet hebben wat je wilt. Dromen van een donkerbruine slang kan een verlies vertegenwoordigen waarvan je bang bent dat ze andere delen van je leven kunnen bederven. Een witte slang symboliseert iets echt of positiefs in je leven dat alles om je heen corrumpeert of vervuilt. Iets met goede bedoelingen dat geen tolerantie heeft voor alternatieve keuzes. Een witte slang met blauw gif symboliseert de gevolgen die voor jou interessant zijn, maar ik voel me niet goed. Dromen van een blauwe slang symboliseert een positief persoon of situatie die voortdurend verwerpt u of u sabotage. Het kan iets in je leven weerspiegelen dat gered wordt of dat volledige naleving van specifieke normen vereist. Een positieve situatie die vijandig staat tegenover je doelen. Een donkergroene slang symboliseert egoïstische gedachten of gewoonten die andere meer positieve gebieden van je leven schaden. Een sterke behoefte om eerste of krachtige onzekerheden op te zetten die een echte inspanning ontsporen. De droom over het lopen op de rug van een slang symboliseert een situatie in je leven lijkt te corrumperen alles wat je doet, of houdt mensen uit de buurt van je. De droom om verstikt te worden door een slang kan een negatieve situatie vertegenwoordigen die je verhindert om te spreken of jezelf uit te drukken zonder gevolgen. Dromen van een slang die lijkt niet op de hoogte van of nooit reparaties symboliseert een angst voor verlies dat nooit lijkt te komen. Een langdurig gevoel van dreigende of onvermijdelijke mislukking die nooit gebeurt. Voorbeeld: Een meisje droomde ooit van een giftige slang die verleidde en onmogelijk te weerstaan was. In het echte leven had ze te maken met een zeer aantrekkelijke man die haar stalkte die ze niet vertrouwde. De slang weerspiegelt haar visie van deze man wordt een speler en vertelt haar alles wat ze wilde horen om te slapen met haar. Voorbeeld 2: Een vrouw die in een strikte godsdienstige gemeenschap leeft droomde van een witte slang. In het echte leven was zij vanwege religieuze wetten niet in staat om zich uit te drukken of iets te doen dat niet door de Gemeenschap was goedgekeurd. De witte slang weerspiegelt haar gevoelens over de religieuze gemeenschap, waardoor ze geen dingen kan doen die ze leuk vond. Voorbeeld 3: Een man droomde er ooit van om door het bos te rennen om slangen te vermijden. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een heleboel ernstige problemen op hetzelfde moment. De slangen weerspiegelden het waargenomen gevaar hun problemen die door hem als hij probeerde om oplossingen te vinden zonder dat ze erger. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde er ooit van om gestikt te worden door een slang. In het echte leven verzette ze zich tegen het onthullen van haar seksuele verlangen naar een collega uit angst dat ze ontslagen zou worden. De slang weerspiegelt haar angst om ontslagen te worden die haar belet haar gevoelens te uiten. Voorbeeld 5: Een vrouw droomde ervan bedreigd te worden door een aantal donkerbruine slangen. In het ontwaken van het leven dat ze ging door problemen met haar man die maakte haar het gevoel bedreigd dat hij zou vertrekken en niet meer met haar praten. De donkerbruine slangen weerspiegelen hun angst om de man te verliezen die het leven van de familie voor altijd kon ruïneren.

Als je een schop in een droom ziet, dan laat het zien dat je probeert te achterhalen wie je bent en wat je doen. Op dit punt in je leven ben je in volle gang als je probeert om dingen die goed en trouw aan je te vinden. Aan de andere kant kan de droom laten zien dat je te veel druk op jezelf legt.

…Als een vrouw deze droom heeft, wordt deze meestal geïnterpreteerd als de openbaring van haar eigen persoonlijkheid. Als het een man is die van een vrouw droomt, heeft dat te maken met het succes van zijn ambities. Dromen van naakte vrouwen komt veel vaker voor bij vrouwen en weerspiegelt het verlangen en de zorg om aardig gevonden en bemind te worden. Als de naakte vrouwen opwindend zijn, spreekt dat alleen van seksueel verlangen bij een man zonder remmingen….

…De droom over een assistent die kennis en beheersing van vaardigheden symboliseert. In staat zijn om gemakkelijk uit te oefenen macht. Volledig bedreven zijn met een bepaalde vaardigheid of de mogelijkheid hebben om gemakkelijk door uzelf te bieden wanneer dat nodig is. Voorbeeld: Een man droomde ervan om de woorden ‘Liniaal voor een assistent die aan u is gegeven’ te zien. In het echte leven had hij een cursus vreemde talen afgerond. Het woord assistent weerspiegelt zijn vermogen om gemakkelijk te ontcijferen alle vreemde woorden die hij heeft gezien. Hij kan zijn vaardigheden gebruiken om alleen te leren….

…De droom over een telescoop symboliseert je behoefte om ook iets nader te bekijken dat je niet begrijpt of dat ongebruikelijk is. Misschien ervaar je onzekerheid of vreemde gebeurtenissen en verlang je naar duidelijkheid. Als alternatief kan een telescoop uw wens weerspiegelen om iets waarvan u denkt dat het mooi of wonderbaarlijk is, nauwkeurig te onderzoeken. Mogelijk behoefte aan geruststelling over iets waar je van houdt of om iets geeft. Misschien heb je twijfels over hoe positief of goed iets werkelijk is. De bedoelingen van iets of iemand moeten mogelijk opnieuw worden gecontroleerd. Voorbeeld: een man droomde ervan een telescoop te zien. Toen hij wakker was, voelde hij de behoefte om vreemde symbolen die hij had gezien in een brief die hij had ontvangen, opnieuw te onderzoeken. Hij begon te vermoeden dat de symbolen niet zo positief waren als hij aanvankelijk dacht….

…De droom over een tovenaar symboliseert expertise en beheersing van vaardigheden. Gemakkelijk macht kunnen uitoefenen. Volledig bedreven zijn in een bepaalde vaardigheid of in staat zijn om gemakkelijk voor jezelf te zorgen wanneer dat nodig is. Voorbeeld: een man droomde van het zien van de woorden ~Heerser voor een tovenaar die aan jou is gegeven~. Toen hij wakker was , had hij net een cursus vreemde talen gevolgd. Het woord tovenaar weerspiegelde zijn vaardigheid in het gemakkelijk kunnen ontcijferen van vreemde woorden die hij zag. Hij zou zijn vaardigheden kunnen gebruiken om zelf te leren….

De droom om naakt te zijn symboliseert gevoelens van ontmaskerd of kwetsbaar. Een aspect van je leven is volledig uit in de open lucht of waarschijnlijk te beïnvloeden. Een verandering kan worden waardoor je het gevoel alsof je plotseling tentoongesteld aan anderen. Het gevoel dat op een manier die je niet gewend bent. Als je naakt wilt zijn, kan dat een weerspiegel zijn met een situatie waarin je je vrij voelt van alle beperkingen. Niets houdt je tegen. De droom van andere mensen naakt symboliseert een aspect van hun persoonlijkheid dat kwetsbaar is, blootgesteld, of zich hulpeloos. Een deel van je leven heeft me volledig opengesteld voor jou of je zwakheden onthuld. Om de naakte waarheid van een situatie te zien. Het zien van seksueel aantrekkelijke mooie naakte mensen kan vertegenwoordigen wenselijke ervaringen die je wilt hebben. Naakt en klaar voor seks symboliseert je bereidheid om plezier te hebben om iets te doen wat je wilt.

Dromen dat je naakt bent duidt op de angst om ontdekt en blootgesteld over je activiteiten en inschattingsfout. Dromen dat je plotseling je naaktheid ontdekt en probeert te verdoezelen, betekent je kwetsbaarheid voor een situatie. Dromen en het zien van een naakte persoon in je droom en je walgt ervan, betekent enige angst over hoe de naakte waarheid over die persoon of situatie te ontdekken. Hij kan ook profeteerde een illegale liefde, verlies van prestige en activiteiten van een schandaal. Aan de andere kant, als je geen probleem hebt met de naaktheid van de andere, dan impliceert dit dat je door mensen heen ziet en ze accepteert voor wie en wat ze zijn.

…De droom over een fotoshoot symboliseert je poging om alles wat je leuk vindt aan een probleem of situatie op te merken. Herinnerend al dit goede of aantrekkelijke over iemand of iets. Het kan ook de weergave zijn van een heronderzoek van alles wat je leuk vond aan een herinnering uit het verleden. Voorbeeld: een man droomde ervan een mooie naakte vrouw een fotoshoot te zien doen waarvan hij dacht dat die een beetje te oud was om er een te maken. Toen hij wakker was, fantaseerde hij over zijn ex-vriendin van de middelbare school en vond het ongepast om dat na zo’n lange tijd te doen….

…Dromen dat je bij iemand bent en plotseling keert die persoon je de rug toe en loopt snel weg, geeft aan dat je omringd bent door jaloezie, jaloezie, wrok, wraak en dat iemand je probeert te schaden. Dromen van iemands naakte rug, van een man of een vrouw, suggereert dat je energie verliest en het risico loopt een ernstige ziekte te krijgen of eigendommen (geld, eigendommen, etc.) te verliezen. Dromen dat je je eigen rug ziet, is een slecht voorteken, en erger als je gewond bent, geeft aan dat degenen die beweren je vrienden te zijn, je binnenkort kwaad zullen doen….

De droom van een telescoop symboliseert je behoefte om te veel dichter bij iets te komen wat je niet begrijpt, of dat ongebruikelijk is. U ervaren onzekerheid of vreemde gebeurtenissen en verlangen naar een gevoel van duidelijkheid. Als alternatief kan een telescoop uw wens weerspiegelen om iets dat je voelt is mooi of prachtig te onderzoeken. Mogelijk een behoefte aan bevestiging over iets wat je liefde of zorg over. Je hebt misschien vragen over hoe positief of iets echt goed is. De bedoelingen van iets of iemand moeten mogelijk opnieuw worden geverifieerd. Voorbeeld: Een mens droomde van het zien van een telescoop. In het echte leven voelde hij de behoefte om de vreemde symbolen die hij had gezien in de brief die hij ontving opnieuw te onderzoeken. Hij begon te vermoeden dat de symbolen niet zo positief waren als hij dacht.

De droom over een stad die beleefdheid of sociale interactie symboliseert. De sociale sfeer. Het weerspiegelt een behoefte om samen te komen met anderen of zorg over andere behoeften. Het geven en ontvangen van interacties en relaties. De droom van het zien van een stad door middel van een lichaam van water symboliseert de noodzaak om te leven met anderen of geeft om wat ze denken na geconfronteerd met een negatieve of onzekere situatie. De droom van het zien van een stad in de verte symboliseert de behoefte aan meer positieve interactie met anderen in de nabije toekomst. De droom van een vreemde stad symboliseert onbekende of ongemakkelijke sociale situaties. Het is niet goed wat te zeggen tegen mensen of hoe te handelen dicht bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Positief, dromen van een vreemde stad kan de positieve sociale interactie met anderen weerspiegelen die onverwacht was. Ontmoet mensen die je nog nooit hebt ontmoet of oude relaties die op nieuwe manieren volwassen worden.

…Dromen van een ezel die in je gezicht balken, geeft aan dat je op het punt staat publiekelijk beledigd te worden door een onzedelijk en gewetenloos persoon. Om het verre gebalk de ruimte te horen vullen met melancholie, zul je rijkdom ontvangen en bevrijd worden van onaangename banden door de dood van een persoon die dicht bij je staat. Als je jezelf op een ezel ziet rijden, zul je vreemde landen bezoeken en veel verkenningen maken naar moeilijk te bereiken plaatsen. Anderen op ezels te zien rijden, duidt op een magere erfenis voor hen en een zwoegend leven. Dromen om veel van de oude patriarchen op ezels te zien reizen, toont aan dat de invloed van christenen tegen je zal worden geworpen in je zelfzuchtige baldadigheid, waardoor je nadenkt over de rechten en plichten van de mens tot mens. Een ezel rijden betekent dat al je energie en pluk in het spel zullen worden gebracht tegen een wanhopige poging van vijanden om je omver te werpen. Als je verliefd bent, zullen slechte vrouwen je problemen bezorgen. Als je door dit kleine dier wordt geschopt, laat dat zien dat je ongeoorloofde verbindingen onderhoudt, waar je veel angst voor zult hebben uit angst voor verraad. Als je één aan een halster leidt, zul je elke situatie onder de knie krijgen en vrouwen door vleierij naar jouw manier van kijken leiden. Kinderen zien rijden en ezels drijven, betekent voor hen gezondheid en gehoorzaamheid. Vallen of van iemand worden geworpen, duidt op ongeluk en teleurstelling in seculiere zaken. Geliefden zullen ruzie maken en uit elkaar gaan. Een dood zien, duidt op verzadigde eetlust, die het gevolg is van losbandige excessen. Dromen van het drinken van de melk van een ezel, geeft aan dat grillige verlangens zullen worden vervuld, zelfs tot het verplaatsen van belangrijke taken. Als u in uw dromen een vreemde ezel in uw vee of op uw terrein ziet, ervaart u waardevolle bezittingen. Droom je ervan in het bezit te komen van een ezel door cadeau te doen of te kopen, dan zul je benijdenswaardige hoogten bereiken in de zakelijke of sociale wereld, en als je alleenstaand bent, zul je een aangenaam huwelijk aangaan. Dromen van een witte ezel, duidt op een verzekerd en blijvend fortuin, dat je in staat zal stellen om de genoegens of studies na te jagen die het dichtst bij je hart liggen. Voor een vrouw betekent het haar intrede in de samenleving waarnaar ze al lang een vurig verlangen koestert. Vrouw heeft in haar compositie die kwaliteiten, volgzaamheid en koppigheid, die overeenkomen met dezelfde kwaliteiten in de ezel | beide worden bevoorraad vanuit hetzelfde pakhuis, moeder Nature | en bijgevolg zouden ze van nature een affiniteit behouden, en de lelijkste fase van de ezel in haar dromen is niets anders dan de aard van de vrouw die wordt geponeerd voor haar waarschuwing, of…

…Dromen dat je met een vreemde naar bed gaat, symboliseert je comfort of acceptatie met een nieuw aspect van je leven. Negatief kan het een teken zijn dat u te snel beweegt en voorzichtiger moet zijn. Het kan ook de weergave zijn van negatieve overtuigingen of situaties die u omarmt. De droom over seks hebben met een vreemde symboliseert een plezierige ervaring die je nog nooit hebt gehad….

…De droom over een vreemde taal symboliseert een mentaliteit die je niet begrijpt of waarmee je het niet eens bent. Iemand heeft misschien een idee of geloofssysteem waarop u zich niet abonneert. Je buitengesloten of ~los~ van iets voelen. Als alternatief kunt u het gevoel hebben dat anderen zichzelf niet duidelijk maken. De droom over het studeren van een vreemde taal symboliseert je poging om het gedrag van een persoon of situatie te begrijpen die je momenteel niet kent….

…Als u uw lichaam getatoeëerd wilt zien lijken, voorspelt u dat u door enige moeite een lange en moeizame afwezigheid van uw huis zult doormaken. Om tatoeages op anderen te zien, voorspelt u dat vreemde liefdes u tot een voorwerp van jaloezie zullen maken. Dromen dat je een tatoeëerder bent, is een teken dat je vervreemd raakt van vrienden omdat je zin hebt in een vreemde ervaring….

…Een bed, schoon en wit, duidt op een vredige stopzetting van zorgen. Voor een vrouw Dromen van het opmaken van een bed, betekent een nieuwe minnaar en een aangename bezigheid. Dromen om in bed te liggen, als in een vreemde kamer onverwachte vrienden je zullen bezoeken. Als een zieke ervan droomt in bed te liggen, zullen er nieuwe complicaties optreden, en misschien zelfs de dood. Dromen dat je in de open lucht op een bed slaapt, voorspelt dat je heerlijke ervaringen zult hebben en kansen om je fortuin te verbeteren. Als u negers langs uw bed ziet lopen, duidt dit op ergerlijke omstandigheden die zich voordoen, die uw plannen zullen verstoren. Als je een vriend ziet die er erg bleek uitziet terwijl hij in bed ligt, betekent dit dat vreemde en treurige complicaties je vrienden zullen onderdrukken en ontevredenheid bij jezelf zullen brengen. Voor een moeder die droomt dat haar kind in bed plast, voorspelt hij dat ze ongebruikelijke angst zal hebben en dat mensen die ziek zijn niet zo snel zullen herstellen als verwacht mag worden. Voor personen die dromen dat ze in bed plassen, duidt dit op ziekte of een tragedie die hun dagelijkse gang van zaken verstoort….

…Dromen dat je zelf groenten eet, duidt op vreemde en verrassende situaties. Dromen van verwelkte en gevlekte groenten kondigt de mogelijkheid van ziekte, pech en verdriet aan. Als een vrouw ervan droomt dat ze zelf groenten klaarmaakt voor voedsel, dan betekent dat moeilijkheden met haar man en familie. Als in de droom de groenten in een boomgaard worden verbouwd en gezond zijn, symboliseert dit economische voordelen en liefde in relaties. Als we ze koken, voorspelt dat gevechten en problemen in het gezin….

…Dromen om je man of vrouw te omhelzen, naargelang het geval, op een bedroefde of onverschillige manier, duidt erop dat je onenigheden en beschuldigingen in je gezin zult hebben, ook dat ziekte wordt bedreigd. Familieleden omhelzen, betekent hun ziekte en ongeluk. Voor geliefden Dromen van omhelzing, voorspelt ruzies en meningsverschillen die voortkomen uit ontrouw. Als deze dromen plaatsvinden onder gunstige omstandigheden, kan het omgekeerde worden verwacht. Als je een vreemde omhelst, betekent dit dat je een onwelkome gast zult hebben….

…(Seksuele organen | Vagina) Wellustig naar de vagina van iemands vrouw of die van een andere vrouw kijken, of het in een droom aanraken, betekent dat je een rot bedrijf moet aangaan. Een naakte vrouw zonder haar medeweten in een droom zien, vertegenwoordigt veelvoorkomende valkuilen en fouten die men in zijn leven maakt….

…De droom over naakt zijn symboliseert gevoelens van kwetsbaarheid of blootstelling. Een aspect dat uw leven volledig in de openbaarheid ligt of vatbaar is voor beïnvloeding. Een verandering kan je het gevoel geven dat je plotseling aan anderen te zien bent. Het gevoel dat je op de plek zit op een manier die je niet gewend bent. Als je het leuk vindt om naakt te zijn, kan dit een situatie weerspiegelen waarin je je vrij voelt om alle beperkingen op te leggen. Niets houdt je tegen. De droom dat andere mensen naakt zijn, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat kwetsbaar, ontmaskerd of machteloos is. Een deel van je leven is volledig voor je opengegaan of heeft zijn zwakheden onthuld. De naakte waarheid van een situatie zien. Het naakt zien van mooie seksueel aantrekkelijke mensen kan een wenselijke ervaring zijn die je wilt hebben. Het kan ook de weergave zijn van uw seksuele verlangens of fantasieën. Naakt zijn en klaar voor seks symboliseert je bereidheid om te genieten van iets dat je leuk vindt….

De droom met een tesourinha symboliseert de ergernis van geliefd zijn door iemand of iets wat je onaangenaam vindt. Het gevoel dat iets of iemand zo walgelijk is dat je niet gelooft dat je je wilt kennen of om je heen wilt zijn. Liefdesverdriet met een persoon of situatie die je stalkt. Een tesourinha kan een teken zijn dat ze zich grote zorgen maken over hoe je een persoon vermijden die niet de tip is. Negatief, een tesourinha kan een teken zijn dat je nodig hebt om iemand de naakte waarheid, zodat ze eindelijk opgeven.

…Een mooie vrouw betekent langdurige vriendschap, vergoede liefde. Een vrouw met een bleke huid betekent de mogelijkheid om onverwacht geld te ontvangen, goed nieuws. Een vrouw met een donkere huid betekent verdriet en ellende. Een zwangere vrouw vertegenwoordigt veranderingen in uw gevoelsleven. Een naakte vrouw betekent bedrog….

…Dromen dat je naakt bent, voorspelt schandalen en onverstandige afspraken. Om anderen naakt te zien, voorzegt dat u in de verleiding zult komen door personen te ontwerpen die het pad van plicht verlaten. Ziekte is geen geringe factor voor uw succes. Dromen dat je plotseling je naaktheid ontdekt en probeert te verbergen, duidt erop dat je ongeoorloofd genot hebt gezocht in strijd met je edelste instincten en dat je die verlangens wilt opgeven. Voor een jonge vrouw die droomt dat ze haar naaktheid bewondert, voorspelt ze dat ze zal winnen, maar houdt ze geen eerlijke mannen achting. Ze zal fortuin winnen door haar charmes. Als ze denkt dat ze slecht is, wordt haar reputatie bezoedeld door een schandaal. Als ze ervan droomt naakt in helder water te zwemmen, zal ze genieten van ongeoorloofde liefdes, maar de natuur zal zich wreken door ziekte of het verlies van charmes. Als ze naakte mannen in helder water ziet zwemmen, zal ze veel bewonderaars hebben. Als het water modderig is, zal een jaloerse bewonderaar kwaadaardige roddels over haar veroorzaken….

…Dromen om een ​​naakte rug te zien, duidt op verlies van kracht. Advies of geld uitlenen is gevaarlijk. Deze droom gaat vaak gepaard met ziekte. Als u iemand zich omdraait en bij u wegloopt, kunt u er zeker van zijn dat afgunst en jaloezie tot uw pijn werken. Dromen van je eigen rug, belooft niets goeds voor de dromer….

…Dromen van een locomotief die met grote snelheid rijdt, duidt op een snelle stijging van het fortuin en reizen naar het buitenland. Als het is uitgeschakeld, zullen veel ergernissen de zakelijke aangelegenheden verstoren en zullen verwachte reizen bij gebrek aan middelen opzij worden gezet. Een volledig gesloopt zien, betekent grote nood en verlies van eigendom. Iemand horen aankomen, duidt op nieuws van vreemde aard. Het bedrijfsleven zal veranderingen aannemen die succes voor alle klassen zullen betekenen. Als u het hoort fluiten, zult u blij en verrast zijn bij de verschijning van een vriend die afwezig is geweest, of een onverwacht aanbod, wat een voorkeur voor u betekent….

Zie de betekenis van vreemde taal

Dromen dat je een taal studeert geeft aan dat je moeite hebt met het uiten van je gedachten. Om de grove taal te horen wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent dat je al snel in een gênante situatie terecht komt. Om te horen of spreken een vreemde taal in het proces van dromen is geweldig voorteken voor jou. Deze droom duidt op een boodschap uit je onderbewustzijn die je nog steeds niet begrijpt.

…Dromen om erbij te staan ​​en een weefgetouw te zien dat wordt bediend door een vreemde, duidt op veel ergernis en nutteloze irritatie door de spraakzaamheid van degenen om je heen. Aan deze droom is enige teleurstelling met gelukkige verwachtingen gekoppeld. Goed uitziende vrouwen het weefgetouw zien bijwonen, duidt op onvoorwaardelijk succes voor degenen die verliefd zijn. Het voorspelt sympathieke bezigheden voor gehuwden. Het geeft aan dat je qua smaak dichter bij elkaar komt. Voor een vrouw die droomt van het weven op een oud weefgetouw, betekent dat ze een spaarzame echtgenoot zal hebben en dat prachtige kinderen haar leven zullen vullen met gelukkige verzoeken. Een inactief weefgetouw zien, duidt op een chagrijnig en koppig persoon, die u veel angstige zorg zal bezorgen….