…Dromen dat je in de modder loopt, is een waarschuwing dat je vrienden je door wangedrag in diskrediet brengen, waardoor je familievetes kunnen ontstaan. Dromen dat anderen over modder lopen of modder spatten, suggereert dat er iets onaangenaams zal gebeuren met je familie of vrienden. Dromen dat je kleding besmeurd is met modder suggereert dat je reputatie in het geding is, maar als je in zo’n droom je kleren kunt schoonmaken, geeft dit aan dat je zult slagen boven roddels en intriges tegen je….

…De droom over modder symboliseert moeilijkheden, verstoringen, lasten of rommelige situaties. De droom over wandelen in de modder symboliseert een situatie, probleem of relatie die je zwaar maakt of je leven compliceert. Altijd opmerken hoe negatief of gecompliceerd een situatie is. Dromen dat er modder op je kleding is gekomen, symboliseert problemen in je leven die van invloed kunnen zijn op je reputatie of integriteit. Modder op broek weerspiegelt focus, toewijding en zelfbeheersing die worden bewerkstelligd. Modderige schoenen duiden op kwesties die uw oordeel of morele keuzes beïnvloeden. Een modderig overhemd symboliseert problemen die uw reputatie of integriteit kunnen aantasten….

…Droom van modder suggereert dat je in een vuile, plakkerige situatie terechtkomt. Het kan ook een interne reiniging suggereren. Droom van wandelen in de modder suggereert isolatie, moeilijkheden en onrustige relaties. Droom van je vuile kleren door modder betekent dat je reputatie in gevaar is….

…Als de modder die in onze dromen verschijnt de modder is die we gebruiken om te modelleren en we doen er wat werk mee, symboliseert de droom ons vermogen om te creëren en is het een goed voorteken voor ons vermogen om verder te gaan met een project dat we in gedachten hebben. Maar als de modder wordt gevormd door de straten na stortregens, is dat een waarschuwing voor het gevaar van uitglijden vanwege onze immorele neigingen….

…Dromen dat je in de modder loopt, geeft aan dat je reden zult hebben om het vertrouwen in vriendschappen te verliezen, en dat er verliezen en onrust in familiekringen zullen zijn. Om anderen in de modder te zien lopen, zullen er lelijke geruchten de ronde doen over een vriend of werknemer. Voor de boer is deze droom veelbetekenend over korte oogsten en onbevredigende winsten uit voorraad. Om modder op uw kleding te zien, wordt uw reputatie aangevallen. Om het eraf te schrapen, betekent dat je zult ontsnappen aan de laster van vijanden….

…Het symboliseert de onzuivere, oplosbare en ongelukkige omstandigheden. Als we door de modder lopen en we zijn bang om vies te worden, dan duidt dat op angst dat onze geheimen worden ontdekt. Als lopen op de modder erg moeilijk voor ons is, dan legt dat onze buitensporige verlegenheid bloot….

…Dromen over wandelen of proberen te lopen in een moeras, modder of moeras, is een waarschuwing die je vertelt dat je vernederd en beledigd zult worden. Maar als u op schoon en helder vuil loopt dat erg nat, zacht en gomachtig is, geeft dit aan dat u binnenkort vrij zult zijn van de erkende aanvallen….

Lopen op modder betekent dat u uiterst voorzichtig moet zijn om niet in problemen of vuile zaken te komen.

Droom van een modder en loop erop geeft aan dat je voorzichtig moet zijn om niet in een of andere zaken of smerige zaak te stappen.

Symboliseert de meest onzuivere en irritante aspecten van onze persoonlijkheid of de omstandigheden waarin we leven. Als we door de modder lopen en veel angst voelen om vuil te worden, toont de droom ons onze angst om die delen van onszelf te demonstreren die we doen niet accepteren voor hun kleinzieligheid.

…In het geval van boetseerklei geeft dit aan dat we uitstekende projecten zullen maken en dat we zullen triomferen. Als het een zeer vloeibare modder is, degene die je vuil maakt, voorspelt het tot immoraliteit te vervallen; hoewel het altijd mogelijk is om te regenereren….

Als je hebt gezien of gevoeld het slijm betekent dat je niet in staat bent om andere mensen te vertrouwen. Er is een verschil tussen jou en anderen dat je moeilijk te bereiken.

Als je jezelf in moeras in een droom, deze droom geeft de incompetentie om te gaan met de problemen. U niet in staat zijn om uw eigen verwachtingen te voldoen. Als andere mensen in een moeras zijn, dan betekent dat dat je wordt opgenomen in de val van andere mensen.

…(Modder) Om in een droom te zinken, vast te houden of in het slijk te lopen, betekent angst, verdriet, moeilijkheden en tegenslagen. Dezelfde interpretatie wordt gegeven voor modderen in het regenwater, of wandelen in de regen. Als een zieke slijk in zijn droom ziet, betekent dit dat hij aan een langdurige ziekte lijdt. Uit het slijk lopen in een droom betekent herstellen van een ziekte. In het slijk lopen in een droom betekent ook gevangenschap, armoede of lijden veroorzaakt door iemands zondigheid en gebrek aan aandacht voor zijn religieuze plichten. Als een vrouw modder in haar droom ziet, kan dit betekenen dat ze binnenkort zwanger kan worden. In een droom betekent modder ook stagnatie, verstoring van de communicatie, het verleden, trots op iemands rijkdom, of het kan afvalligheid betekenen. Als de kleur van modder in een droom van zwart in rood verandert, betekent dit dat je van het ene land naar het andere moet gaan, of van de ene vrouw naar de andere. Als iemand tijdens een droogte slijk of modder in zijn droom ziet, betekent dit regen. Mire in een put in een droom betekent een erfenis, of het naar boven komen van zegeningen, of enige gerelateerde interpretatie van wat een put in een droom vertegenwoordigt….

(Zie slib)

(Zie Mire | Tattoo)

De droom over modder symboliseert moeilijkheden, verstoringen, lasten of rommelige situaties. De droom over wandelen in de modder symboliseert een situatie, probleem of relatie die je weegt of compliceert je leven. Het realiseren van hoe negatief of ingewikkeld een situatie is de hele tijd. Om te dromen dat de modder bleef in je kleren symboliseert problemen in je leven die uw reputatie kunnen beïnvloeden, of integriteit. Modder in de broek weerspiegelt de focus, toewijding en zelfbeheersing die worden uitgevoerd. Modderige schoen vlekken voor kwesties die uw oordeel beïnvloeden, of morele keuzes. Een modderig shirt symboliseert problemen die uw reputatie of integriteit kunnen beïnvloeden.

…De droom over het gebruik van een hark symboliseert repetitieve gedachten over een probleem dat je wilt oplossen. Steeds weer hetzelfde doen om een ​​probleem op te lossen. De droom over het harken van modder of gras dat in modder verandert, kan een probleem zijn dat je blijft doen om het op te lossen en het werkt nooit. De droom suggereert dat je nieuwe ideeën moet vinden of ernaar moet luisteren, of dat je methoden moet opgeven die niet werken. Voorbeeld: een man droomde ervan iemand modder te zien harken. In zijn wakende leven was zijn bedrijf mislukt en hij bleef steeds weer dezelfde dingen proberen om het op te lossen….

Als je de modder in de droom ziet, als droom geeft de positie die is zeer veel in chaos. Als je liep in een modder, dan is een dergelijke droom toont je vermoeidheid van een situatie of relaties. Misschien bent u niet meer in staat om deze problemen onder ogen te zien. Als je vies met de modder, dan betekent dit dat je het respect van bepaalde mensen in je wakende leven te verliezen.

De droom over het gebruik van een hark symboliseert repetitieve gedachten over een probleem dat u wilt oplossen. Hetzelfde doen meerdere malen om een probleem op te lossen. De droom over het verzamelen van modder of gras dat verandert in modder kan een probleem vormen dat alles blijft doen voor correctie en nooit werkt. De droom suggereert dat je nodig hebt om te vinden of te horen nieuwe ideeën, of opgeven methoden die niet werken. Voorbeeld: Een man droomde ervan om iemand de modder te zien verzamelen. In het echte leven hij bedrijf mislukt en hij was altijd dezelfde dingen meerdere malen om het te repareren.

…(Argilliet | Argillateus | Mortel | Modder | Gips) In een droom betekent klei ziekte, schande of schande, behalve voor iemand die met klei werkt of er structuren mee bouwt, dan betekent klei in zijn droom in zijn geval voordelen, religieus bewustwording en het ontwikkelen van geloof en zekerheid. Droge klei in een droom vertegenwoordigt een bezuiniging op iemands inkomen of leven met een beperkt budget. Als iemand zichzelf in een droom de muren van zijn huis met natte klei ziet pleisteren, betekent dit dat hij een rechtvaardig persoon is. Als iemand zichzelf in een droom klei ziet eten, betekent dit dat hij geld oplicht. Bouwklei in een droom betekent voordelen en geld. Het zien van klei in een droom kan ook de dood betekenen. Als iemand zichzelf ziet ontwaken in modder of natte klei, en als hij ermee werkt in een droom, betekent dat dat hij ziek wordt of aan schande lijdt. Droge klei in een droom betekent geld, terwijl natte klei gerechtigheid betekent. Gebakken klei eten in een droom betekent lasteren van anderen, onwaarheid of laster. Als een zieke klei in zijn droom ziet, betekent dat zijn dood. (Zie ook Bricks)…

…Dromen dat je aan het graven bent, suggereert dat je in je echte leven iets probeert te verbergen, waardoor je psychologische angsten krijgt. Dromen dat je iets glanzend vindt terwijl je in de grond graaft, suggereert dat de resultaten afhangen van hoe je je persoonlijke verplichtingen nakomt. Dromen dat je modder aan het graven bent, suggereert slechte resultaten in je zaken, en erger als de modder schadelijk is. Dromen dat je aan het graven bent en per ongeluk een schone waterbron vindt, kondigt een aankomend succes aan, maar als het water vuil is, duidt dit op mislukkingen….

Aan de droom van het schip, betekent het dat u met de situatie drijven. De droom toont ook de aspecten van je geest, afhankelijk van hoe oud of nieuw schip het is. Als het schip zonk in een droom, dan is een dergelijke droom toont de verloren controle over zijn leven. Misschien is er een angst om te verliezen wat je al hebt bereikt. In een zee of oceaan met uw schip, betekent dit de hoge verwachtingen die u hebt gemaakt voor uzelf of voor anderen.

De droom waarin je zonk, duidt op de emotionele toestand van je als je het gevoel hebt dat je naar beneden trekt. Misschien is er een situatie waarin je je hulpeloos voelt, dus je gaat vallen. Waarschijnlijk een belangrijke gebeurtenis of een deel van je leven komt tot een einde. Voor meer interpretaties over uw droom, kijk ook op de betekenis van verdrinking.

…Dromen van bouwzand of zand dat uit wrakstukken komt, geeft aan dat je vergeefse pogingen doet om iets te bereiken dat groter is dan je eigen verdiensten vanwege een gebrek aan natuurlijk vermogen. Als je droomt van zand of vuil, modder of grind, dan zal het falen absoluut zijn met dramatische gevolgen. Dromen dat je door zand dwaalt, geeft aan dat je binnenkort een lange reis gaat maken; als het zand heet is vanwege de zon, kom je met een slechte gezondheid terug van de reis….

…Als iemand in een droom zijn handen met henna getatoeëerd ziet, betekent dit dat hij vals speelt om in zijn levensonderhoud te voorzien, of dat hij anderen bedriegt om te krijgen wat hij nodig heeft. Bijgevolg zal hij worden ontmaskerd en zal zijn vijand zich verheugen over zijn ongeluk. Als een vrouw haar handen in een droom getatoeëerd ziet, betekent dit dat ze iemand zal misleiden om haar rechtmatige sieraden weer in bezit te nemen. Als de tatoeage in de droom met goud is gemaakt, betekent dit dat je een oude maar beleefde truc moet uitvoeren. Als de tatoeage in de droom met modder is gedaan, betekent dit dat we de Almachtige God prijzen. Als een vrouw de lijnen van haar tatoeage met elkaar ziet vermengen, of alsof de kleurstof in de droom begint te lopen, betekent dit problemen met haar kinderen. Als een man in een droom zijn voeten geverfd en getatoeëerd ziet, betekent dit dat hij zal worden berecht met familieproblemen. Als een vrouw haar voeten geverfd en getatoeëerd ziet in een droom, betekent dit dat ze zal lijden onder een gewelddadige echtgenoot. (Zie ook Kleurstof | Henna)…

…Dromen over wat voor soort vuil of vuil dan ook, en erger nog als het omgeven is door groene en bloeiende planten in een tuin, geeft aan dat de omgeving waarin de dromer leeft slecht en ongepast is, en daarom is de dromer bedroefd. Het advies dat deze droom geeft, is dat de dromer de veranderingen moet aanbrengen. Dromen van vuile, bevlekte en smerige kleding is een waarschuwing om uit de buurt te blijven van slechte invloeden, besmettelijke patiënten of mensen die de dromer in gevaarlijke situaties kunnen betrekken als gevolg van de illegale activiteiten waaraan ze deelnemen. Dromen dat iemand iets vies naar je gooit, bijvoorbeeld modder of mest, suggereert dat hypocrieten of tegenstanders je proberen te schaden….

…Zeemeerminnen, undines of waternimfen of andere vrouwelijke watergeesten symboliseren het vrouwelijke aspect van water, de gevaren ervan en de modder die wordt meegevoerd uit meren, rivieren en stromen. In dromen waarschuwen ze ons voor de dodelijke vloeken van liefde en om onszelf niet zonder controle te geven aan de verleidingen van genot….

…Om het vuil te zien op het moment geroerd in je droom, symboliseert uw kwaliteit van zuinig zijn met geld of voedsel. Dromen van vuil of een andere stof, zoals modder of stof, is ook de vertegenwoordiging van beschamende en / of corrupte situaties in je leven. In sommige omstandigheden of relaties moet je eerlijker, moreeler en ethischer zijn. Heb je bedrieglijk, oneerlijk, oneervol of onethisch gehandeld? Om te dromen dat iemand gooit vuil op je, alert tegen de aanvallen van tegenstanders of concurrenten. De droom kan een waarschuwing zijn, zodat vijanden kunnen proberen om je persoon aan te vallen. Ze kunnen proberen om uw reputatie oneerlijk beschadigen. Om te dromen dat je kleren vuil zijn met vuil vertegenwoordigt uw angst over infecties. Om vuile was te dragen in de droom, betekent het ook een aantal kansen op het krijgen van een overdraagbare ziekte. Misschien ben je nu besmet met een ziekte. Als alternatief betekent het ernstig worden beïnvloed door een ongewenste of onaangename gevoel aandoening. Als je anderen in vuile kleren ziet, dan vertegenwoordigt zo’n droom je zorgen over deze mensen. Misschien zijn ze getroffen met een infectie of hebben andere problemen….

…(Parelvisserij | Plunge) Als iemand zichzelf in een droom in de oceaan ziet duiken op zoek naar parels, geeft dat aan dat hij gehecht is aan wereldse schatten. Als iemand zichzelf in het water ziet duiken en erachter komt dat hij er in zijn droom niets uit zou kunnen krijgen behalve modder, dan betekent dat leed veroorzaakt door iemand met autoriteit. Als iemand in een droom een ​​parel uit het water haalt, betekent dat trouwen of kennis opdoen of een schat ontdekken. Als iemand in een rivier duikt en het moeilijk vindt om uit de wateren te komen in de droom, betekent dit dat hij last zal hebben van lasten die hij niet kan dragen, of geduld zal hebben met tegenslagen. Duiken in de oceaan om in een droom parels uit oesters te halen, betekent ook kennis of rijkdom zoeken. (Zie ook Pearl diver)…