…(Gezegende boom) In een droom vertegenwoordigen olijven geld, genoegens of iemands welvaart. Een olijfboom in een droom stelt een gezegende man voor die zijn gezin ten goede komt, een kuise vrouw, of het kan een zoon zijn die gouverneur wordt. Een gele olijf in een droom vertegenwoordigt grote zorgen over iemands religieuze leven. Als iemand in een droom olijven voor olie perst, betekent dit dat hij zegeningen en voordelen zal verdienen. Als iemand zichzelf in een droom een ​​olijfboom met olijfolie water ziet geven, betekent dit dat hij bij zijn moeder slaapt. Dezelfde interpretatie is van toepassing als iemand zichzelf een tuin met azijn besproeit. Als iemand een olijfboom koopt of ervan eet, of in een droom van de olie drinkt, betekent dat zegeningen, of dat hij zal trouwen met een nobele en een kuise vrouw. Het zien van de bladeren van een olijfboom in een droom betekent het rechte pad volgen, of zijn spirituele verplichtingen vervullen, leiding geven, licht geven, de Koran lezen, iemands hart troosten, geld verdienen voor een arme persoon, behalve als men de olijf rauw eet. in de droom betekent het het tegenovergestelde, of het impliceert armoede, schuldenlast, of het zou de plaats kunnen aanduiden, of de richting waar het vandaan komt. De bladeren van een olijfboom stellen rechtschapen mensen of spirituele leiders voor. De vrucht van een olijfboom staat voor gemakkelijk geld, of een rijk en gelukkig leven. Olijven selecteren of ze in een droom voor olie persen, betekent zwoegen of ontberingen. Wat een zieke persoon betreft, betekenen olijven in een droom het herwinnen van kracht en het herstellen van zijn ziekte. De vrucht zelf en de bladeren duiden ook op ijverigheid en vastberadenheid, maar olijven in een droom duiden ook op langzaam groeien. (Zie ook Olie)…

…Als een vrouw een spil in haar droom ziet, betekent dit dat ze een dochter zal krijgen of een nieuwe zus zal krijgen. Als een draadlijn van een spil in een droom breekt, betekent dit dat een reiziger vertraging oploopt. Een draad met een spil in een droom draaien, betekent de hulp van een vreemdeling gebruiken. In een droom vertegenwoordigt een spil ook een boodschapper, een verzamelaar of een voertuig. (Zie ook Spilwiel | Draaien)…

(Zie Bolletje draad | Spinnen)

…In een droom betekent een spoel het bewaren van iemands geheimen, of het kan een genadige man zijn, of een betrouwbaar persoon die zijn hulp aan anderen verleent en hun voordeel doet in hun wereldse aangelegenheden. Als iemand zichzelf een spoel ziet dragen terwijl hij zijn rituele wassing in een droom neemt, betekent dit dat hij de hulp zal zoeken van een rechtvaardige gelovige die zich vasthoudt aan het touw van de Almachtige God. In die zin vertegenwoordigt een spoel het element van religieus leven en het touw in een droom betekent religie, wat iemands verbinding met zijn Heer is. Het dragen van een spoel bij het uitvoeren van de wassing in een droom betekent dat iemand permanent van kwalen zal worden genezen en vrij van schulden zal worden. Een spoel in een droom betekent ook een actieve dienaar of een spraakzame zoon. (Zie ook Bol van draad | Touw)…

De droom van het hebben van een snede symboliseert gevoelens van geneutraliseerd, veracht, mishandeld of verlaten. Een vermindering van uw gevoel van belang of impact. Denk aan de locatie van het lichaam waar de snede werd gemaakt. Snijwonden op de handen kunnen weerspiegelen uw gevoel van het vermogen om te worden ondermijnd. Beensneden kunnen weerspiegelen uw gevoel van onafhankelijkheid wordt ondermijnd. Om te dromen snijden van een draad kan weerspiegelen de relaties of verbindingen in je leven wordt gesneden.

Het segment in een droom is het symbool van je leven en de manier van leven die je hebt gekozen. De draad kan ook wijzen op de verbinding die u hebt met uw significante andere of uw onbewuste geest.

Kondigt altijd rommel en warboel aan, tenzij de draad zijde is, in welk geval onze goede eigenschappen ons in staat zullen stellen alle problemen op te lossen en vroeg of laat rijkdom te verwerven.

…In een droom vertegenwoordigt damp een symptoom van cataract dat iemands oog troebel maakt en zijn zicht verduistert. Als iemand tijdens de zomer in een droom damp uit zijn mond ziet uitademen, wat een veelvoorkomend verschijnsel is bij koud weer, betekent dit een inwendige ziekte of het onthullen van iemands geheimen. Als de persoon in kwestie in zo’n droom een ​​gelovige op het pad is, kan hij achteloos worden. Als hij een man van kennis is, kan hij een provocerende trend verzinnen. Aan de andere kant kan damp in een droom onwaarheid, leugens en ijdel gepraat inhouden (zie ook Wolken)…

…Speeksel of speeksel in een droom vertegenwoordigt het element van iemands kracht. Als iemand in een droom een ​​droge mond lijkt te hebben, vertegenwoordigt dit zijn onvermogen om te doen wat zijn concurrentie kan. In een droom tegen een muur spugen, betekent dat je je geld uitgeeft aan een goed doel of een winstgevend bedrijf hebt. In een droom op de grond spugen, betekent grond kopen. Tegen een boom spugen in een droom betekent dat je je belofte herroepen. Tegen een andere persoon in een droom spugen betekent hem verachten. Warm speeksel in een droom betekent een lang leven, terwijl koud speeksel een kort leven vertegenwoordigt. De kleur van iemands speeksel in een droom toont de staat van iemands geest. Bloed of slijm spugen in een droom betekent slecht praten over anderen….

Dromen over het verlies van spraakvermogen door ziekte of beschadiging van de mond staat symbool voor een bedreiging van onze onafhankelijkheid.

…(Brand | Lock | Stamp) Als iemand een gezaghebbende persoon het zegel van zijn ring op een document in een droom ziet plaatsen, betekent dit dat hij een belangrijke afspraak krijgt. Iemand zien die het gehoor, het zicht, de mond of het hart van mensen brandmerken en verzegelt in een droom, betekent dat de Almachtige God hun daden en kwaliteiten verafschuwt. Als een gekwalificeerd persoon zichzelf in een droom kisten met koopwaar ziet afstempelen of schatkisten met zijn ring ziet verzegelen, betekent dit dat hij een dergelijke positie kan krijgen of een controller kan worden. Als hij arm is, betekent dit ook dat er onmiddellijk in zijn behoeften zal worden voorzien. (Zie ook Cauterize)…

…(Leger) In een droom vertegenwoordigen mieren zwakke en hebzuchtige mensen, een leger, een gezin of een lang leven. Het zien van een kolonie mieren die in een droom een ​​stad binnenkomen, betekent dat een leger die stad zal bezetten. Een kolonie mieren in een droom vertegenwoordigt ook een dichtbevolkt gebied. Als je in een droom mieren boven je bed ziet, heb je veel kinderen. Als mieren in een droom het huis verlaten, betekent dit dat iemand in de familie dat huis zal verlaten. Als er een zieke persoon in een huis is en men ziet mieren vliegen in een droom, betekent dit de dood van zo iemand. Mieren die hun kolonie in een droom verlaten, betekent dat ze sterven van de bevolking in dat gebied, of dat zo’n stad een spookstad kan worden. Mieren zien die hun nest verlaten in een droom betekent ook tegenslagen of leed. Hoewel ze in dit geval de kleine en hardwerkende mensen vertegenwoordigen. Als een zieke in een droom mieren over zijn lichaam ziet lopen, betekent dat zijn dood. Vliegende mieren in een droom betekenen ook ontberingen tijdens een reis. Het zien van gevleugelde mieren in een droom betekent een oorlog en vernietiging van een groot leger. Mieren in een droom kunnen ook voorspoed betekenen. Ze vertegenwoordigen ook de persoon die de droom ziet of leden van zijn familie of verwanten. Het begrijpen van de taal van mieren in een droom betekent soevereiniteit, leiderschap en welvaart. Als iemand in een droom mieren zijn huis binnen ziet komen en voedsel met zich meedraagt, betekent dat welvaart in dat gezin. Als iemand in een droom mieren zijn huis ziet verlaten en voedsel met zich meedraagt, betekent dat armoede. Mieren uit zijn neusgaten, oren, mond of enig deel van zijn lichaam zien komen en zich verheugen over die aanblik in de droom, betekent martelaarschap. Als iemand echter ongelukkig lijkt om dat in zijn droom te zien, betekent dat dat hij in zonde moet sterven. Vliegende mieren in een droom vertegenwoordigen ook een overval. Mieren doden in een droom betekent wreedheid tegen zwakke mensen….

(Zie Opschuimen bij de mond | Geluk)

…De droom over toffee symboliseert gevoelens over hoe lang een plezierige ervaring zal duren. Je goed voelen bij het verlengen van een plezierig moment of het gevoel hebben dat er iets goeds aan de gang is, duurt heel lang om te voltooien. Negatief, toffee kan uw ongeduld weerspiegelen met een plezierige of plezierige situatie. Er gebeurt misschien iets geweldigs, maar het duurt te lang voordat je het leuk vindt. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel gedwongen te worden te ontspannen of te genieten als u ernstige zaken bezighoudt. De droom dat toffee in je mond blijft steken en moeilijk eruit te krijgen is, kan een weerspiegeling zijn van je gevoelens over langdurig plezier of genot dat een serieuzere of zakelijke situatie verstoort. Zich niet in staat voelen om van vakantietijd weg te komen voor iets dringends of een zeldzame gelegenheid….

Als iemands huig zo gezwollen is dat hij zijn mond blokkeert of zijn ademhaling in een droom belemmert, betekent dat hebzucht, liefde voor geld, spaarzaamheid, gierigheid of het naderen van iemands dood.

…(Fury | Verontwaardiging | Rage) Boos het huis verlaten in een droom betekent een gevangenis binnengaan. Als iemand boos wordt om materiële voordelen in een droom, betekent dit dat hij minachting en minachting heeft voor Gods religie. Mocht hij echter boos worden in zijn droom om Gods rechten te verdedigen, dan betekent dat kracht en macht winnen. Boos worden voor iemand anders in een droom, betekent een corrupt contract, een bedorven overeenkomst, een huwelijkstoestemming met de verborgen bedoeling van een echtscheiding die volgt, vechten voor onwettige inkomsten, of het zou kunnen betekenen dat je geld verzamelt van woeker. In een droom betekenen woeker en woede valsheid in waakzaamheid. (Zie Schuim | Opschuimen bij de mond | Niezen | De woede onderdrukken)…

…Een gewone droom van tanden voorspelt een onaangenaam contact met ziekte of verontrustende mensen. Als je droomt dat je tanden los zitten, zullen er mislukkingen en sombere berichten zijn. Als de dokter aan je tand trekt, zul je een wanhopige ziekte hebben, zo niet dodelijk | het zal blijven hangen. Om ze te laten vullen, zult u na veel onbehagen verloren waardevolle spullen terugkrijgen. Om uw tanden te poetsen of te wassen, voorspelt het dat er een grote strijd van u zal worden geëist om uw fortuin te behouden. Dromen dat je een gebit laat maken, betekent dat er zware kruisen op je zullen vallen en dat je ernaar zult streven ze opzij te gooien. Als u uw tanden verliest, zult u lasten hebben die uw trots zullen verpletteren en uw zaken zullen vernietigen. Dromen dat je tanden zijn uitgeschakeld, duidt op een plotselinge tegenslag. Ofwel uw bedrijf zal lijden, ofwel sterfgevallen of ongevallen zullen u naderen. Waarschuwt u om uw tanden te onderzoeken voorzichtig te zijn met uw zaken, aangezien er vijanden in uw buurt op de loer liggen. Als ze er vervallen en verslechterd uitzien, zal uw bedrijf of gezondheid te lijden hebben onder intense spanningen. Dromen over het uitspugen van tanden, voorspelt persoonlijke ziekte of ziekte in uw naaste familie. Onvolmaakte tanden is een van de ergste dromen. Het zit vol ongelukken voor de dromer. Het verlies van landgoederen, het onvermogen van personen om hun plannen en verlangens uit te voeren, slechte gezondheid, depressieve toestand van het zenuwstelsel, zelfs voor gezonde personen. Voor het uitvallen van een tand, voorspelt onaangenaam nieuws | als er twee zijn, duidt het op een ongelukkige toestand waarin de dromer zal worden ondergedompeld door geen onzorgvuldigheid van zijn kant. Als er drie uitvallen, volgen er ziekte en ongevallen van zeer ernstige aard. Als alle tanden eruit vallen, zullen dood en hongersnood meestal de overhand hebben. Als de tanden zijn vervallen en je ze eruit trekt, is hetzelfde, alleen jijzelf, prominent aanwezig in de zaak. Dromen van tandsteen of een andere afzetting die van de tanden valt en ze gezond en wit achterlaat, is een teken van tijdelijke ongesteldheid, die voorbij zal gaan, waardoor je wijzer wordt met betrekking tot je gedrag, en je zult plezier vinden in het vervullen van je plicht. Om uw tanden te bewonderen om hun witheid en schoonheid, voorspelt dat aangename bezigheden en veel geluk zullen worden ervaren door het vervullen van wensen. Dromen dat je aan een van je tanden trekt en die verliest, en met je tong in je mond naar de holte voelt en er geen vindt, en daarvoor een dokter hebt, maar zonder resultaat, waardoor de hele zaak in mysterie gehuld blijft , geeft aan dat u op het punt staat een of andere verloving aan te gaan die u niet bepaald bevalt, en die u besluit te negeren, maar deze later zal opnemen en in het geheim zal vervolgen tot uw eigen verontrustende tevredenheid en onder de verdenking van vrienden. Als je droomt dat een tandarts je tanden perfect reinigt en de volgende ochtend dat je ze roestig vindt, voorspelt hij dat je zult geloven dat je interesse veilig is voor een bepaalde persoon of positie, maar je zult merken dat ze zijn bezweken voor de kwellingen van een listige man of vrouw….

De droom van de taal is vooral gerelateerd aan onderdrukte gevoelens, waar de dromer niet in staat is om te laten zien en te vertellen wat hij echt denkt. Misschien zijn er dingen die je niet durft te zeggen, dus hou je mond. Als je de tong van de ander eruit rukt, betekent dat dat je boos bent op die persoon voor wat hij zei over jou of degene van wie je houdt.

…(Elke aardewerken bak met brede mond.) In een droom stelt een aardewerken pot een misleidende werknemer voor die belast is met de boekhouding van zijn bedrijf. Zoet water drinken uit een aardewerken pot in een droom betekent wettig geld verdienen en comfort in iemands leven. Het drinken van de helft van het water in een pot in een droom betekent dat je de helft van je leven hebt verbruikt. Drinken uit een aardewerken bak met een strak mondje in een droom betekent ook een werkneemster verleiden. Als iemands vrouw zwanger is en hij ziet zichzelf een aardewerken pot dragen die valt en breekt, betekent dit dat zijn vrouw kan overlijden door complicaties tijdens haar bevalling of na de geboorte van de pasgeborene. In een droom kan een aardewerken pot ook worden geïnterpreteerd als een hardwerkende vrouw of een bediende, hoewel een koperen pot een nobele vrouw voorstelt. Een kier met wijn in een droom vertegenwoordigt de menstruatie van de vrouw. Als iemand uit een kruik wijn drinkt, betekent dit dat hij in die periode geslachtsgemeenschap zal hebben met zijn vrouw, wat in de islam verboden is. Als de pot gevuld is met eetolie, honing of melk, vertegenwoordigt het een verborgen schat. Dezelfde interpretatie geldt voor een kleine aarden kruik, een mok, een kookaardewerk of een tinnen pot. (Zie ook Pot)…

…Dromen dat een tandarts aan je tanden werkt, suggereert dat er hypocrieten zijn die je proberen te schaden. Dromen van een tandarts die in de mond van iemand anders werkt, vooral als het een vrouw is, suggereert dat er iets ergs tegen de dromer wordt uitgezet, bijvoorbeeld een schandaal….

De droom met karamel symboliseert gevoelens over hoe lang een aangename ervaring zal duren. Een goed gevoel verlengen een aangenaam moment of het gevoel dat iets goeds zal een lange tijd duren om te voltooien. Negatief, karamel kan uw ongeduld weerspiegelen met een aangename of aangename situatie. Er kan iets prachtigs gebeuren, maar het duurt lang voordat je het leuk vindt. Het kan ook de vertegenwoordiging van gevoelens van gedwongen worden om te ontspannen of te vermaken wanneer ernstige zaken in je geest. De droom over karamel vast komen te zitten in de mond en moeilijk om eruit te komen kan weerspiegelen uw gevoelens over langdurig plezier of plezier interfereren met een meer ernstige of zakelijke situatie. Gevoel niet in staat om te ontsnappen op tijd op vakantie voor iets dringends of een zeldzame kans.