…Om te horen blaffen in je droom symboliseert je houding ten opzichte van anderen vooral als je praat met hen. Het kan zijn dat wanneer u een gesprek hebt u uw stem verhoogt of orden aan hen in plaats van het spreken kalm en zeer goed geeft. Bedenk dat dromen kan ook laten zien hoe vervelend en vervelend ze zijn voor anderen. Als je droomt van een hond die heel goed blaft betekent het geluk en energie. Wanneer de hond blaft brutaal symboliseert zijn onaangename praten met anderen. Houd er rekening mee dat de droom ook onvredesvrienden of collega’s kan laten zien waar je door omringd bent….

…Dromen dat we gebonden zijn, betekent een afhankelijkheid die te zwaar is. Als we erin slagen ons los te maken, zullen we bevrijding vinden. Als we iemand binden, betekent dit dat iemand onrecht zal plegen, tenzij het van het andere geslacht is, in dat geval betekent het aantrekking….

…Dromen over de duivel is een verwrongen weerspiegeling van ons geweten, dat ons de schuld geeft van een of andere fout die ons achtervolgt. Als het een angstaanjagende duivel is, onthult deze droom dat we nog steeds gebonden zijn aan angsten en schuldcomplexen uit onze kindertijd. Als het een verleidelijke duivel is, weerspiegelt het wantrouwen jegens onszelf en angst voor onze zwakheden. Een verzoenende en vriendelijke duivel onthult onze neiging of verlangen om onze schuld over onze fouten te verminderen….

…(Cent | Geld) Voor een zwangere vrouw vertegenwoordigen centen in een droom een ​​zoon, of een teken van dankbaarheid, gebeden en herinnering aan God, of ze kunnen betekenen dat ze iemand aanvallen of hem slaan. Als iemand in een droom centen in een stapel ontvangt, betekent dit dat iemand hem een ​​vertrouwen zal stellen. Centen in een droom betekenen ook praten. Als ze er nieuw uitzien, zal het gesprek zinvol zijn. Centen in een droom betekenen ook het oplossen van iemands probleem of het verrichten van gebeden. Het tellen van centen in een droom betekent het waarderen van iemands daden. Nikkels, dubbeltjes, kwartjes, helften of andere munten of penningen in een droom vertegenwoordigen wereldse winsten en welvaart. Als centen in een droom aan iemands pols worden gebonden, vertegenwoordigen ze zijn levensonderhoud. Geld verschuldigd zijn in een droom betekent dat iemand zal worden gedagvaard om te getuigen in een rechtbank. Als zijn centen oud, afgebroken of gebroken zijn in de droom, duiden ze op een wankel geloof. Een cent in een droom verliezen betekent tijd en geld verspillen, of zijn woorden verspillen, of een onwetende persoon adviseren die geen acht slaat op zijn advies. Als iemands centen de afbeelding van een persoon in een droom dragen, betekent dit dat zowel de vervoerder als degene die deze centen pepert, innovators zijn. Gebroken centen in tweeën in een droom vertegenwoordigen een vijandschap die niet kan worden genezen. Geld ontvangen in een droom is beter dan het geven. Als iemands feitelijke liquide middelen in een droom in centen veranderen, betekent dit insolventie of faillissement. Als iemands kleine geld groeit in een droom, betekent dat welvaart. (Zie ook Cent | Geld)…

Om de touwen te zien, als je droomt, is het merkwaardig teken van je droom. Dit signaal geeft een verbinding of een manier aan om dingen aan elkaar te knopen/vast te houden. Dromen dat je loopt op een touw geeft aan dat u zich bezighouden met een dubieuze investering, maar zal blijken te zijn succesvol. Dromen dat je het beklimmen van een touw ladder geeft je vastberadenheid om te slagen en te overwinnen tegenspoed. Het kan ook uw klim naar de top vertegenwoordigen. Als u naar beneden klimmen door een touw, dan geeft het aan dat u teleurstellingen en daling in sommige business case ervaren. Dromen dat je gebonden bent in touwen betekent dat je je hart je laat leiden in tegenstelling tot je gezond verstand.

…Het hellevuur betreden in een droom betekent het begaan van grote zonden zoals moord of overspel. Als iemand er ongedeerd uit komt in de droom, dan vertegenwoordigt het wereldse tegenslagen. Als iemand het vuur van de hel in een droom naar hem toe ziet komen, betekent dat moeilijkheden, schulden, verliezen, boetes en tegenslagen waaraan hij niet zal kunnen ontsnappen. Als iemand zichzelf het hellevuur ziet binnengaan en zijn zwaard uit de schede houdt in een droom, betekent dit dat hij kwaad spreekt over anderen en afschuwelijke daden begaat tegen zijn eigen ziel. Dezelfde interpretatie is van toepassing als iemand er glimlachend in zijn droom binnenkomt. Zichzelf als een gevangene in de hel vinden zonder te weten wanneer hij in de droom werd opgesloten, betekent dwang, armoede, ontbering, niet bidden, vasten of zijn Heer gedenken. In een droom over brandende kolen lopen, betekent dat je je gebonden bent aan de rechten van mensen. Voedsel uit de hel eten betekent een tiran en een bloeddorstig persoon worden. Als iemand zichzelf in het hellevuur ziet, waar zijn ogen donkerblauw worden en zijn gezicht houtskoolzwart in de droom, betekent dit dat hij vriendschap sluit met Gods vijand en instemt met hun bedrog en chicanery. Bijgevolg zal hij zeker door mensen worden vernederd en veracht, en in het hiernamaals zal hij de gevolgen van zijn zonden dragen. De hel in een droom zien, betekent dat men moet vermijden de toorn van een heerser op te lopen. De hel betreden in een droom betekent ook bekendheid krijgen, of bekend worden als een slecht persoon. Het betekent ook achteloosheid en het nastreven van toegeven aan gruwelijke daden. Alle kennis die zo iemand opdoet, zal slechte gevolgen hebben. Hel in een droom vertegenwoordigt ook het verlies van iemands prestige, status en het betekent armoede na rijkdom, wanhoop naar troost, onwettige verdiensten, rusteloosheid, en als het tot een ziekte leidt, zal het eindigen in een schokkende dood als straf. Als het tot werkgelegenheid leidt, zal het een baan zijn die een tiran dient. Als het leidt tot het verwerven van kennis, betekent het ijdele religieuze praktijken bedenken. Als het leidt tot het baren van een zoon, zal hij het kind van overspel zijn. In het algemeen betekent hel in een droom buitensporige seksuele verlangens, een slachthuis, een openbaar bad, een oven, het uitvinden van een nieuwe religie, innovatie, afwezigheid van waarheid, toegeven aan wat verboden is, gierigheid, het ontkennen van de Dag des Oordeels, een laaiend vuur voor de duivels, die zich bij een groep boosdoeners aansloten bij het begaan van wreedheden, de soevereiniteit van God de Almachtige ontkennen en Hem menselijke kenmerken toeschrijven. Het zien van Malik, de beschermengel van het hellevuur in een droom, betekent begeleiding krijgen na achteloosheid. Als iemand Malik in de droom naar hem toe ziet komen, betekent dat zijn redding en het herstel van zijn geloof. Als iemand echter ziet dat Malik hem de rug toekeert of van hem weggaat in de droom, betekent dit dat hij een daad zal begaan die hem zal overleveren aan het laaiende vuur van de hel. De engelen die verantwoordelijk zijn voor het straffen van de zondaars in de hel in een droom vertegenwoordigen de autoriteit, soldaten of belastinginners. Als iemand het hellevuur binnengaat en er dan uit komt in zijn droom, betekent dit dat, als God het wil, zijn leven zijn hoogtepunt zal bereiken in het paradijs. Als hij ziet dat zijn ledematen hem in de droom berispen, betekent dit dat iemands eigen lichaam hem iets vertelt, of vermanend en probeert zijn bewustzijn wakker te schudden voor de realiteit van het hiernamaals en de Dag van Reckoninh. (Zie ook Badhuis | Brand | Malik | Psychiatrisch ziekenhuis)…

…Symboliseert grondstof. Dromen over droge takken die naast een huis of binnen zijn opgestapeld, is een voorteken van ziekte of armoede. Gebonden takken die op de schouders worden gedragen, zijn een voorteken van zware en slecht betaalde banen. Hout dat in kubussen of tafels is gesneden, betekent een droom van rijkdom en voldoening….

Als je de draaibank in een droom ziet of gebruikt, dan voorspelt het dat je je beperkt en gebonden voelt door anderen. Je bent waarschijnlijk niet in staat om je ware gezicht te laten zien en jezelf te vertellen wie je precies bent.

Dromen dat iemand aan u gebonden is, betekent dat u zult slagen om hoogten te bereiken in uw persoonlijke leven en zakelijke bedrijven. Dromen dat je verplicht bent om iemand betekent gebrek aan aandacht. Je moet je verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef opnieuw beoordelen.

…De droom over een kooi symboliseert een deel van je leven dat is beperkt, beperkt of opgenomen. U het gevoel dat iemand houdt een korte teugel op u of dat u de vrijheid om onafhankelijk te handelen ontbreekt. Je je doelen niet bereiken. Je hebt misschien verdrone verlangens. Als alternatief kan een kooi vertegenwoordigen uw remmingen of impotentie in een bepaald gebied van je leven. Dromen dat je een dier in een kooi symboliseert beperking of onderdrukken in een bepaald aspect van jezelf op basis van de symboliek van het dier. Zie onze thema’s sectie voor dierlijke symboliek. Het zien van een vogel in een kooi suggereert dat je je beperkt voelt in je expressie of vrijheid. U last hebben van beperkingen aan uw spiritualiteit of creativiteit. Dromen dat je in een onderwater kooi symboliseert gevoelens van overweldigd door onzekerheid, terwijl ook wordt beperkt. Gevoel dat een situatie is verschrikkelijk om ook het gevoel dat er niets wat je doen om zich te ontdoen van het. Als u verdrinkt in een kooi kan het gevoelens van verlies of falen weerspiegelen, terwijl het volledig niet in staat om het te stoppen op welke manier dan ook. Gevoel dat zijn handen gebonden tijdens een van de ergste momenten van zijn leven. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een kooi te zijn. In het echte leven was hij terminaal ziek en wanhopig om te sterven. Dokters laten hem niet sterven….

…Dromen dat vrienden gezond en gelukkig zijn, duidt op een prettige tijding van hen, of je zult ze of sommige van hun familieleden snel zien. Om je vriend gekweld en verwilderd te zien, ziekte of angst is over hen. Als u uw vrienden donker van kleur ziet, duidt dit op ongebruikelijke ziekte of problemen voor u of voor hen. Als u ze de vorm van dieren ziet aannemen, betekent dit dat vijanden u zullen scheiden van uw naaste verwanten. Om je vriend te zien die zich in sombere kleuren in vlammend rood kleedt, voorspelt dat onaangename dingen zullen gebeuren, waardoor je angstig wordt, zo niet verlies, en dat vrienden erbij betrokken zullen worden. Als je droomt dat je een vriend ziet staan ​​als een standbeeld op een heuvel, betekent dit dat je voorbij de huidige bezigheden zult komen, maar je vroegere indrukken van gerechtigheid en kennis zult behouden, die je bij elke verandering zoekt. Als het onderstaande cijfer laag is, negeert u uw vrienden van vroeger bij uw toekomstige vorderingen. Als het op hetzelfde niveau staat als jou, zal je niet voldoen aan je ambitie om andere sferen te bereiken. Als je ervan af lijkt te gaan, zul je jezelf dwingen om, ondanks vriendschappelijke banden of zelfvermaning, verandering te zoeken. Als je droomt dat je een vriend ziet met een witte doek over zijn gezicht gebonden, betekent dit dat je gewond zult raken door iemand die zal proberen vriendschappelijke relaties met je te onderhouden. Dromend dat je iemand de hand schudt die je onrecht heeft aangedaan, en hij vertrekt en kijkt verdrietig, voorspelt dat je meningsverschillen zult hebben met een goede vriend en misschien zal vervreemding volgen. U nadert ongetwijfeld het verlies van een of ander karakter….

…Deze droom komt vrij vaak voor en komt vaak voor en heeft enorme tinten. Ten eerste moeten we onderscheid maken tussen onszelf verlaten te zien of iets of iemand in de steek te laten. Wanneer de verlaten persoon zichzelf is, is het typisch een nare droom, tenzij we verlaten worden door machtige mensen, wat aangeeft dat we vrij kunnen zijn van hun domein, wat hoop geeft op een beter leven. Ook als we in onze droom in de steek worden gelaten door een minnaar, kan dit betekenen dat we worden bevrijd. In andere gevallen voorspelt het altijd problemen en moeilijkheden. Als onze moeder ons verlaat, betekent dat materiële moeilijkheden, als het de vader is, betekent het gebrek aan de nodige wilskracht om te doen wat je wilt, als het de echtgenoot is, dan betekent het moeilijke materiële omstandigheden die zich voordoen vanwege onze eigen daden. Als we zelf iets of iemand opgeven, betekent dit dat we leven gebonden aan principes of gewoonten, of misschien leven we in de val van de omgeving, familie of vrienden die onze beste mogelijkheden beperken. Wat we in deze droom achterlaten, zal duidelijk maken welke van deze oorzaken ons gevangen houdt, en daarom waarvan we onszelf moeten bevrijden of op zijn minst aanzienlijk moeten wijzigen. De dromen van verlatenheid kunnen ook een waarschuwing zijn dat sommige aspecten van onze gezondheid niet goed zijn, dus het eerste dat met dergelijke dromen moet worden gedaan, is een medisch onderzoek dat duidelijk maakt of er een gezondheidsprobleem is of dat het onze levenshouding is. ….

De droom over een ziekenhuisbed symboliseert totale toewijding of focus op genezing. U ervaart emotionele, psychologische of fysieke genezing die totale aandacht vereist. Krachtige problemen of situaties die je gemakkelijk afleiden of veel van je tijd in beslag nemen terwijl ze worden overwonnen. De droom om gebonden te zijn aan een ziekenhuisbed symboliseert een gevoel van hulpeloosheid om fixatieproblemen te beheersen of te voorkomen. Genezing of balanceren van een soort is onvermijdelijk.

…Dromen om in ketenen gebonden te zijn, geeft aan dat onrechtvaardige lasten op je schouders worden gegooid | maar als je erin slaagt ze te doorbreken, bevrijd je jezelf van een of ander onaangenaam zakelijk of sociaal engagement. Kettingen zien, brengt laster en verraderlijke ontwerpen van jaloerse mensen. Anderen in ketenen zien, duidt op een ongeluk voor hen….

…De droom over bigamie kan twee serieuze verplichtingen of verplichtingen in je leven vertegenwoordigen. Zich emotioneel ~getrouwd~ voelen of gebonden zijn aan twee situaties of belangrijke relaties. Negatief is dat bigamie een teken kan zijn dat je twee gezichten hebt of twee kanten van de situatie speelt. Beloften doen aan ~andere mensen~ die u niet zou moeten zijn, omdat het uw leven gemakkelijker maakt. Het kan ook de weergave zijn van een onvermogen om serieus betrokken te zijn bij een project of situatie. Problemen om uw prioriteiten op een rijtje te krijgen of het belangrijkste in uw leven te respecteren….

…De droom over een flatgebouw symboliseert een gebrek aan vrije wil of onafhankelijkheid. Er zijn verplichtingen, verantwoordelijkheden of toezeggingen waar u zich bewust van moet zijn. Rekening houden met de wensen van anderen kan een prioriteit zijn. U bent niet vrij om te doen wat u wilt. Gedwongen om te leven met problemen of problemen waar je geen controle over hebt. Voorbeeld: een man droomde ervan in een vreemd flatgebouw te zijn. In het echte leven had hij een businessplan dat hij wilde vrijgeven, maar dat kon niet omdat er veel voorbereidingen voor nodig waren. Het flatgebouw weerspiegelde zijn visie op de situatie die verplicht of gebonden was aan de voorbereidingen….

…(Geketend | Huwelijk | Geketend | Vastgebonden) Als iemand in een droom zijn hand aan zijn nek vastgebonden ziet, betekent dit dat hij Gods rechten niet betaalt op wat hij verdient. Als iemands hand in een droom om zijn nek wordt gebonden, kan dit ook betekenen dat hij afziet van kwaaddoen. Als beide handen in de droom zijn vastgebonden, duidt dit op zijn gierigheid. Als iemand in een droom door de autoriteiten wordt gevangengenomen en geboeid, betekent dit dat hij in de gevangenis zal worden gegooid of in moeilijkheden zal komen. Zichzelf geboeid zien in een droom betekent ook trouwen, wangedrag of hypocrisie. (Zie ook Bond ‘| Rancor)…

…Dromen van een beest is een verwrongen weerspiegeling van ons geweten, omdat dat ons beschuldigt van iets verkeerds dat ons kwelt. Als het een angstaanjagend beest is, onthult deze droom ons dat we nog steeds gebonden zijn aan de angsten en schuldcomplexen van kinderen. Als het beest verleidelijk is, weerspiegelt het wantrouwen in onszelf en angst voor onze zwakheden. Een verzoenend en vriendelijk beest onthult onze neiging of ons verlangen om onze schuld te verminderen vanwege onze zonden….

…De droom over vrijgezel zijn kan een weerspiegeling zijn van je gevoel open te staan ​​voor een nieuwe kans. Gevoel dat je kunt doen wat je wilt. Je niet gebonden voelen aan een situatie. Iets nieuws willen proberen. Negatief, kan single zijn een weerspiegeling zijn van gevoelens van pech of dat je niet om je geeft. Gevoelens van verlies of teleurstelling. U kunt ook het gevoel hebben dat bepaalde gewoonten of situaties niet meer zo nuttig zijn als vroeger. Als alternatief weerspiegelt de droom om alleenstaand te zijn de angst om je partner te verliezen….

…Als we de soldaten zijn, toont de droom ons over een voorzorgsmaatregel die nodig is vanwege een moeilijke situatie waarin we vermoeden dat we zullen moeten vechten, dus deze droom betekent dat we ons erop voorbereiden. Als we tijdens de droom soldaten om ons heen zien, symboliseren ze verplichtingen en een plicht die de samenleving ons geeft. Het impliceert dat we gebonden zijn door een verplichting waarvan we vrij willen zijn, het soort uniform dat we dragen kan ons enkele aanwijzingen geven over de oorsprong van deze onderdrukking….

Om het haar te zien in de droom is een symbool van veel geluk. In het algemeen, de droom van haar betekent gezondheid, verleiding, sensualiteit, ijdelheid en seksuele viriliteit. Het is tekenend voor je illustere houding. Als je haar is een knoop of kluwen, dan heeft het symbolische betekenis van onzekerheid in een relatie of verwarring in je leven. Gekruld of gebonden haar kan ook wijzen op het onvermogen om helder te denken. Ben je in de huidige staat van je leven om helder na te denken? Dromen dat je je haar knippen suggereert dat je geconfronteerd met een verlies van kracht, vitaliteit en seksualiteit. U het gevoel dat iemand probeert om u te beperken door het blokkeren van een aantal belangrijke aspecten van je persoonlijkheid. Als alternatief u uw denken of ambities hervormen en ongewenste gedachten elimineren. Misschien heb je ook een slechte gewoonte en wil je jezelf censureren van dit gedrag. Dromen dat je kammen, strelen of styling je haar, stel ik voor dat je te nemen en te evalueren een nieuw idee, concept, vooruitzichten of manier van denken. U uw gedachten in orde en uw feiten om recht te blijven. Een meer letterlijke interpretatie suggereert zijn bezorgdheid over zijn capaciteiten, uiterlijk, persoonlijkheid en waardigheid. Om te dromen dat je te veel haar geeft aan dat je heel en zeer zorgvuldig denken alvorens een belangrijke beslissing. U bereikt nieuwe doelen of richt zich op een plan of het vaststellen van een bepaalde situatie. Om te dromen dat je je haar verliest duidt dat je je zorgen maakt over het idee dat je ouder wordt en je seksualiteit verliest. Mis je seksuele aantrekkingskracht of viriliteit? Je geest is bezig met gedachten over veroudering en het uiterlijk ervan. Het verliezen van haar betekent ook gebrek aan kracht en dat je niet genoeg macht om te slagen in een bedrijf. Misschien voel je je zwak en hulpeloos. Dromen dat iemand ruikt hun haar geeft erotische nieuwsgierigheid, seksuele interesse en hun behoefte aan een aantal fysieke stimulatie of sensuele aanmoediging. Misschien heb je nog veel te leren over intieme relaties. De geur of geur van het haar van iemand anders kan u herinneren aan de geur van een bepaalde persoon. Om te dromen dat je afkomstig bent van iemands haar vertegenwoordigt dat je probeert om samen met die persoon op een fysiek, spiritueel of intellectueel niveau. Het verwijst ook naar gezag, sympathie, bescherming en broederliefde. Om te dromen dat de wind waait door je haar betekent vrijheid om uit te drukken geremd door denken of verlaten gevoel. Om te dromen dat je haar wit is of draait van een andere kleur naar wit, geeft aan dat er iets belangrijks is gedaan voor je. Misschien probeert iets je aandacht te trekken. Ook wit haar is een symbool van wijsheid, kennis en percepties. De droom kan ook een metafoor zijn die suggereert dat je je vrij voelt in het vermogen om zonder beperking te denken.

De droom over het betalen van kinderalimentatie symboliseert betalen voor acties en fouten uit het verleden. Een slechte reputatie kan nog steeds invloed op je, je leven met de gevolgen van slechte keuzes, of je hebt verplichtingen gebonden aan je verleden.

De droom over handboeien symboliseert je gevoel van gebonden of beperkt in je capaciteiten. Je het gevoel hebben dat er iets in je leven is. Handboeien kan ook een teken dat je echt ongelukkig bent met wat je doet in je leven. U zich verbonden voelen met een probleem. Je je vaardigheden niet gebruiken of op geen enkele manier handelen.

…De droom over kunstmatige ledematen symboliseert gevoelens over het nooit toestaan ​​dat iets je overtuigingen of gevoel van onafhankelijkheid beperkt. Je bent misschien afgesneden van macht, vrijheid of een mogelijkheid en gebruikt je middelen om het te overwinnen. Alles doen wat u kunt om u niet te laten stoppen door een probleem of beperking. Kiezen om nooit op te geven. Negatief, een kunstledemaat kan een weerspiegeling zijn van het gebruik van alle beschikbare middelen om nooit de gevolgen te ondervinden. Gevoelens over negatieve situaties of mensen in je leven die nooit zullen opgeven. Het kan ook de weergave zijn van uw negatieve houding ten opzichte van het opgeven van controle. Voorbeeld: een man droomde ervan dat zijn hond een kunstledemaat had dat hij afnam en het afgesneden ledemaat onderzocht. In zijn wakende leven gebruikte hij pijnstillers, roken en alcohol om emotioneel in zijn levensonderhoud te voorzien en begon hij eindelijk na te denken over de echte onderliggende problemen die zijn problemen veroorzaakten. De kunstmatige ledemaat weerspiegelde zijn gebruik van verslavende middelen om zijn echte pijn niet onder ogen te zien….

(Zie boek | Hond | Bedmate | Messmate)

(Zie hond)

…Meestal betekent dromen over honden een groot verlangen om ons geliefd en beschermd te voelen, iemand aan onze zijde te hebben die ons liefde en onzelfzuchtig gezelschap geeft. Het zien van een hond in gevaar kan een teken zijn dat een liefdesrelatie wordt bedreigd….