…De droom over een ijsberg symboliseert grotere of meer belangrijke onbewuste problemen en onopgeloste problemen. Krachtige diepgewortelde onbewuste invloeden, of onzekerheden die je volledig bent vergeten of genegeerd. Grotere problemen waar u niets aan kunt doen. IJsbergen weerspiegelen de behoefte om zorgvuldig met een situatie om te gaan en wijzen op problemen die te groot zijn om zonder hulp of voorbereiding op te lossen. De droom over een ijsberg die breekt, symboliseert grotere problemen of problemen die aan kracht verliezen. Een groot probleem kan zijn om kansen te bieden om ermee om te gaan….

De droom over een konijn symboliseert verlegenheid of wordt gemakkelijk geïntimideerd. Het kan ook de vertegenwoordiging van verlegenheid zijn.

…(Voedsel) In een droom vertegenwoordigt een jacht een buit of winst. Als iemand in zijn droom op een hert of konijn jaagt, betekent dat geld en winst. Als iemand in de droom op sport jaagt, betekent dat een vrouw belasteren of belasteren. Als iemand zichzelf in een droom met jachthonden ziet jagen, betekent dit dat hij een lang gewenste wens zal vervullen. Als iemand ziet dat honden in een droom gaan jagen, betekent dat goed nieuws voor iedereen, of het kan betekenen dat je iets doet of een bedrijf opricht. Als hij de honden in een droom van de jacht terug ziet komen, betekent dat het wegnemen van angsten of een tekort aan werk. Als iemand zichzelf in een droom met een visinstrument ziet vissen, betekent dat dat hij eerlijk moet leven of een wettig inkomen zoekt. Jagen in een droom vertegenwoordigt iemands ijver en vastberadenheid om te slagen in zijn leven en om zijn brood te verdienen met zijn eigen zweet. Als iemand toevallig ongehuwd is, betekent jagen in een droom dat hij zal trouwen. Als iemand getrouwd is, betekent dit dat hij een zoon zal krijgen. Als een vrouw zichzelf in een droom ziet jagen, betekent dit dat ze zeggenschap heeft over het geld van haar man, de bezittingen van haar vader, of het zou kunnen betekenen dat ze een erfenis zal ontvangen of enorme belangen in een bedrijf zal beheersen. Het jagen op kleine prooien in een droom vertegenwoordigt kennis, een beroep of een erfenis. (Zie ook Dog | Hunter)…

Als je worstelt in een droom, het laat zien dat je probeert om te gaan met de moeilijkheden in je leven, je niet lopen als een bang konijn. Je wilt ook je slechte en verkeerde gewoonten verbergen.

…Als je in een droom een ​​haas uit je ziet ontsnappen, verlies je op mysterieuze wijze iets waardevols. Als je er een vangt, word je de winnaar van een wedstrijd. Als je er huisdieren van maakt, heb je een ordelijke maar onintelligente metgezel. Een dode haas, betekend de dood voor een vriend. Het bestaan ​​zal een affaire zijn. Hazen achterna gezeten zien worden door honden, duidt op moeilijkheden en onenigheden onder je vrienden, en je zult je zorgen maken om vriendschappelijke betrekkingen tot stand te brengen. Als je droomt dat je een haas neerschiet, zul je gedwongen worden gewelddadige maatregelen te nemen om je rechtmatige bezittingen te behouden. Zie Konijn….

…De droom over een konijn symboliseert verlegenheid of gemakkelijk geïntimideerd zijn. Het kan ook de weergave zijn van verlegenheid….

…Een parelduiker in een droom vertegenwoordigt een royalty, een groot persoon of een man met autoriteit. Duiken in het zeewater om parels in een droom te vangen, betekent een bedrijf aangaan met iemand met autoriteit, vervolgens trouwen met een dochter uit zijn familie en een mooie zoon van haar verwekken. Een parelduiker in een droom zien, betekent ook iets willen leren, of geld willen lenen van een handelaar, of iemand met autoriteit vragen om een ​​belangrijke afspraak, of het zou kunnen betekenen dat je op avontuur gaat in het schatzoeken. Een parelduiker in een droom vertegenwoordigt ook iemand die de innerlijke geheimen van dingen kent , of hij zou een geleerde, een gnosticus, een zoeker op het pad of een vertolker van de ware betekenissen van de vroege profetische leringen kunnen zijn. (Zie ook Duiken)…

De droom van een zakenreis symboliseert afleidingen die moeten worden voldaan, omdat je het gevoel dat het in uw lange termijn belang. Weg te nemen wat je echt wilt ontmoeten voor u wilt de problemen te beëindigen. Negatief, een zakenreis kan een teken zijn dat u moeilijkheid hebt proberend om te ontspannen of de druk voelen om ongewenste afleiding te behandelen. Ik voel me overweldigd. Het hebben van opgemaakt met een groot gedoe, want het kan u ten goede komen.

…Het geeft onze angst aan om een ​​belangrijke beslissing te nemen. Het kan erop duiden dat er een groot obstakel op onze weg zal verschijnen. Als we aan het ongeval ontsnappen, zullen we, als we goed doen, een uitweg zijn uit een moeilijke situatie. Als we het maar zien, hebben we een obstakel zonder gevolgen….

…(Azan | Muezzin) Het horen van de oproep tot gebeden in een droom duidt op het pelgrimsseizoen of kondigt de heilige maanden aan. Het kan ook wijzen op laster, een diefstal, het aankondigen van een belangrijke beweging of het blazen op oorlogsbazuinen, of het kan duiden op rang en eer of gehoorzaamde bevelen van degene die de droom ziet, of misschien op het aankondigen van een vrouw voor een ongetrouwde man, betekent de waarheid vertellen. Het horen van de oproep tot gebeden in een andere taal dan het Arabisch waarin het in een droom werd geopenbaard, betekent leugens en laster. Als je een vrouw ziet die oproept om te bidden, terwijl ze in een droom op de top van een minaret staat, betekent dat innovatie en beproevingen. Als kinderen de oproep tot gebeden in een droom opzeggen, betekent dit dat mensen vol onwetendheid het land zullen regeren. Dit is met name het geval wanneer de oproep buiten de juiste tijd wordt gemaakt. Als een geschikt persoon zichzelf voldoende ziet oproepen tot gebeden in een droom, betekent dit dat hij zal worden aangesteld om een ​​land te besturen dat zo groot is als zijn stem in de droom kan bereiken. Als iemand niet voldoet aan de voorwaarden om te regeren, betekent dit dat zijn vijanden in aantal zullen toenemen. Als hij een handelaar is, betekent dit dat zijn bedrijf zal groeien. Het horen van de oproep tot gebeden in een droom kan ook staan ​​voor aanroepingen, smeekbeden en goede gebeden. Als iemand zichzelf ziet oproepen tot gebeden vanuit een put in een droom, betekent dit dat hij mensen uit een ander land zal roepen om het pad van de Almachtige God te bewandelen, om de jurisprudentie te volgen die Hij de mensheid verplicht heeft gesteld, en om de goddelijke wetten aan te nemen zoals hun manier van leven en religie. Als het bellen van binnenuit een put wordt gedaan vanuit een moslimland in de droom, betekent dit dat hij een spion of een innovator is die veranderingen in Gods wetten aanbrengt. Als iemand zichzelf in een droom ziet bidden vanaf de top van het Scared House of Ka’aba, betekent dit dat hij een innovator is. Als hij tot gebeden oproept terwijl hij in zijn bed in een droom ligt, betekent dit dat zijn vrouw de buren lastert en lastert. Als hij in een droom aan de deur van een koning belt , betekent dit dat hij in een rechtbank van de waarheid zal getuigen. Als iemand belt terwijl hij in een caravan of op een marktplaats in een droom reist, betekent dit dat hij een bende dieven zal ontmaskeren. Als hij de oproep doet tot gebeden vanuit een ruïne in een droom, betekent dit dat zo’n plek herbouwd zal worden en dat mensen erin zullen wonen. Als iemand zichzelf tot gebed ziet roepen vanuit een badhuis of terwijl hij onder de douche staat in een droom, betekent dit dat hij koorts zal hebben. Als hij zichzelf ziet roepen en niemand beantwoordt zijn oproep in een droom, betekent dit dat hij tot het gezelschap van onrechtvaardige mensen behoort. Als hij met een prachtige stem roept en de mensen luisteren naar zijn roeping in de droom, betekent dit dat hij de goedkeuring zoekt van mensen met autoriteit. Als hij zichzelf tot gebed ziet roepen terwijl hij naakt is, vertegenwoordigt dat zijn roekeloosheid en minachting voor zijn eigen religie. Oproepen tot gebed terwijl je in een droom op een hoop vuilnis staat, betekent dat je een stom persoon roept om vrede te sluiten, maar het heeft geen zin. Het horen van de oproep tot gebeden op een marktplaats betekent de dood van een van de kooplieden….

…(Varken) In een droom vertegenwoordigt een varken een uitgesproken en felle vijand die verraderlijk, zorgelijk, angstig is, die niet handelt naar wat hij zegt en die liegt en mensen bedriegt. Een zwijn berijden in een droom betekent dat hij veel geld zal verdienen. Als iemand het in de droom rauw, gekookt of geroosterd eet, betekent dit dat hij onwettig geld inslikt, of willens en wetens ontoelaatbaar voedsel eet. Lopen als een zwijn in een droom betekent snel winst maken uit een investering of een bedrijf, of het kan betekenen dat iemand krijgt wat zijn hartje begeert. Een wild varken in een droom is een teken van ernstig koud weer. Ham eten in een droom heeft voordelen voor alle mensen, hoewel het voor moslims onwettig is. Als iemand in een droom een ​​varken in zijn bed ziet, betekent dit dat hij overspel zal plegen. Kleine varkens in een droom vertegenwoordigen tegenslagen en leed voor hun eigenaar, of voor de persoon die de droom ziet. Een gedomesticeerd varken in een droom betekent een goede oogst, welvaart of voldoen aan iemands behoeften en verlangens. Het zien van een zwijn in een droom kan ook betekenen dat je leiding geeft aan mensen met tegengestelde of uiteenlopende meningen, of het kan echtscheiding betekenen, slechte gebeurtenissen, verkwister, het verwerven van een demonische natuur, illegaal geld verdienen of een groot nageslacht hebben. Als een varken iemand in een droom schade berokkent, vertegenwoordigt dit de verraad van iemands rivaal. Varkensmelk in een droom vertegenwoordigt een hartverscheurend verlies van geld, of het kan betekenen dat je een grote zonde begaat. Als iemand in een droom kleine biggetjes zijn huis ziet binnenkomen, is dat een officiële inspectie van zijn privéleven. Als iemand ziet hoe hij in een droom kleine biggetjes uit zijn huis schopt, betekent dit dat hij ontslag neemt bij de overheid….