de kleur van groen licht in een droom symboliseert genezing. Als je het ziet in een droom weerspiegelt de verwijdering van obstakels, of een positieve verandering. Vooruitgang of vooruitgang met een probleem. Het kan ook vertegenwoordigen psychologische of emotionele problemen die je overwinnen. Groen licht kan ook een teken zijn dat je fysieke genezing ervaart. Als alternatief, lichtere tinten groen kan ook de vertegenwoordiging van egoïsme, hebzucht of jaloezie. Mensen dromen vaak van groen licht bij het starten van een nieuwe carrière of relatie. Er is een gevoel van vanaf nul beginnen of vernieuwend gevoel.

…Het symboliseert leven, hoop en onsterfelijkheid. Het symboliseert ook het gif en de dood. Wanneer in een droom alles omgeven is door sneeuw en kou, of alles omgeven is door dorre woestijn en je in deze omstandigheden iets groen ziet, dan belooft het leven en hoop. Als het een groene droom is, betekent het teveel een overstroming van vegetatief, instinctief leven, dat de rest van de persoonlijkheid kan overstemmen. Over het algemeen symboliseert groen in dromen gevoeligheid en onvolwassenheid en geeft aan dat wat we willen of projecteren nog onvolwassen is en daarom niet kan worden gerealiseerd….

…(Vruchtbaar | Goede oogst | Longevity | Paradise | Youth) Het dragen van een groen kledingstuk in een droom is een teken van vroomheid, religieuze aanwezigheid, ijver en toewijding. Groene zijdeachtige kledingstukken zijn de gewaden van de paradijsbewoners. Het zien van een overleden persoon die in een droom een ​​groen gewaad draagt, betekent dat hij of zij in een goede staat leeft en de vruchten plukt van zijn of haar daden in de wereld. Het kan ook betekenen dat de overledene wordt geërfd. Wat de overledene zelf betreft, het zou ook kunnen betekenen dat hij deze wereld in een staat van martelaarschap heeft achtergelaten. Alle groene kledingstukken in een droom vertegenwoordigen voordelen. Groen in een droom wordt ook geïnterpreteerd als onderwerping aan Gods wil. (Zie ook Kledingstuk)…

…De kleur lichtgroen in een droom symboliseert genezing. Als je het in een droom ziet, weerspiegelt het het verwijderen van obstakels of positieve verandering. Vooruitgang of vooruitgaan met een probleem. Het kan ook staan ​​voor psychologische of emotionele problemen die u overwint. Lichtgroen kan ook een teken zijn dat u lichamelijke genezing ervaart. Als alternatief kunnen lichtere tinten groen ook de weergave zijn van jaloezie, hebzucht of egoïsme. Mensen dromen vaak van lichtgroen bij het starten van een nieuwe carrière of relatie. Er is een gevoel van een frisse start of een gevoel van vernieuwing….

…Symboliseert hoop en regeneratie. Voor degenen die zich bezighouden met literatuur kan het worden geïnterpreteerd als een voorbode van een periode van inspiratie, en voor handelaren, goede zaken. In ieder geval moet groen worden opgevat als een kleur die duidt op iets onzekerheden, maar nog niet volwassen, daarom is het belangrijk om alert te blijven en niet alleen uit te gaan van goede resultaten, maar een goede instelling te hebben om te werken aan wat je wilt….

…De groene kleur, in dromen, zoals in het dagelijks leven, is een symbool van hoop en voortdurende regeneratie van de natuur, wat duidt op geluk en voorspoed. We moeten echter voorzichtig zijn wanneer we het met een oerwoud associëren, omdat het betekent dat er ernstige gevaren van onbekende aard naderen. Het kan ook een waarschuwing zijn dat je geduld moet hebben als je op een oplossing wacht, deze droom geeft aan dat het nog niet het juiste moment is….

…De droom over donkergroen symboliseert een vorm van egoïsme. Als je het in een droom ziet, weerspiegelt het gedachten die je hebt die alleen volledig in beslag worden genomen door je eigen plezier of persoonlijk gewin. Een deel van uw leven of een denkpatroon waar u zich geen zorgen maakt over het gevoel of welzijn van anderen. Donkergroen duidt op jaloezie, hebzucht, materialisme, bedrog en niet willen delen met andere mensen. Donkergroen kan ook wijzen op sterke angsten om te verliezen of gedachten over zelfmoord. Donkergroen kan ook een weerspiegeling zijn van groei waarvan u denkt dat deze in de verkeerde richting gebeurt, langzame vooruitgang, het gevoel dat u geen gezonde uitlaatklep kunt vinden. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een walgelijke groene jurk te dragen. Toen ze wakker was, kon ze het niet uitstaan ​​om te wachten tot een man met wie ze een affaire had, zijn vrouw zou verlaten….

de droom over donkergroen symboliseert een vorm van egoïsme. Als je dit ziet in een droom weerspiegelt gedachten die je hebt die gewoon volledig bezorgd over je eigen plezier of persoonlijke overwinningen. Een gebied van je leven of een patroon van denken waar er geen zorg voor het gevoel van andere mensen of welzijn. Donkergroen wijst op jaloezie, hebzucht, materialisme, verraad en niet willen delen met anderen. Donkergroen kan ook wijzen op de krachtige angst voor verlies, of suïcidale gedachten. Donkergroen kan ook de groei weerspiegelen die je voelt gebeurt in de verkeerde richting, langzame vooruitgang, het gevoel verhinderd het vinden van een gezonde uitweg. Voorbeeld: Een vrouw droomde van een walgelijke groene jurk. Ik kon het niet uitstaan te wachten op een man met wie ze een affaire had met het verlaten van zijn vrouw in het echte leven.

Blauwgroene kleur staat voor lucht en water. Zie ook de betekenis van kleuren.

…Het dragen van een kledingstuk van goede kwaliteit in een droom betekent welvaart in deze wereld en in het hiernamaals. Het dragen van een wollen kledingstuk in een droom betekent afstand doen van de wereld en mensen oproepen om hetzelfde te doen en te verlangen naar de voordelen van het hiernamaals. Het dragen van een groen gewaad in een droom levert voordelen op en geen kwaad. Als een levend persoon zichzelf of iemand anders in een droom groen ziet dragen, duidt dit op zijn religieuze toewijding. Wat een overleden persoon betreft, het betekent een goede staat en aanvaarding voor de Almachtige God. Er wordt ook gezegd dat het dragen van een groen kledingstuk in een droom betekent dat je een erfenis ontvangt. Het dragen van een wit kledingstuk betekent ook blijde tijdingen. Als een stoffenhandelaar of een kleermaker zichzelf in een droom een ​​wit kledingstuk ziet dragen, betekent dat gebrek aan werk. Het dragen van een zwart kledingstuk in een droom betekent een slecht voorteken, maar als iemand gewend is om zwarte kleding te dragen, dan betekent dat eer, rijkdom en het verkrijgen van een hoge positie. Het dragen van een rood kledingstuk in een droom betekent overtollige inkomsten die nog niet vrij zijn van een aalmoes. Zo iemand moet dan onmiddellijk het juiste deel van zijn inkomen betalen. Een rood kleed in een droom betekent dood, ziekte en voor een arme persoon betekent het een toename van zijn moeilijkheden. Het dragen van een rood kledingstuk in een droom kan alleen goed zijn als de persoon die het draagt ​​een ongetrouwde vrouw is. Anders heeft het dragen van rood tijdens festivals of sociale bijeenkomsten in een droom geen betekenis. Het dragen van een geel kledingstuk in een droom of een van de daarvan afgeleide kleuren betekent in het algemeen een maagzweer of een andere inwendige etterende ziekte. Het dragen van een zijden kledingstuk in een droom betekent verlies en nalatigheid van iemands religieuze leven. Het dragen van een blauw kledingstuk in een droom betekent leed en moeilijkheden. Het dragen van een kledingstuk met een patroon van gemengde kleuren in een droom betekent dat je wordt berispt door je meerdere. Het kan ook een bloemenhandelaar vertegenwoordigen. Het dragen van een dubbelzijdige jas betekent dubbelhartigheid en affectie. Een gewassen kledingstuk in een droom betekent armoede en schuldenlast. Het dragen van een kledingstuk met brokaten in een droom betekent een pelgrimstocht bijwonen. Anders, als de persoon in aanmerking komt, betekent dit zeggenschap in een landbouwgrond, of het kan een goede oogst voor dat jaar zijn. Het dragen van een kledingstuk met schitterende kleuren voor een man in een droom vertegenwoordigt zijn trots en arrogantie. Als iemand zichzelf een zijden kleding ziet dragen en een religieuze jurist in een droom uitbeeldt, betekent dit dat hij een zoeker is naar wereldse titels die misschien iets nieuws uitvindt. Verloren en gevonden kledingstukken in een droom aankondigen, betekent een pelgrimstocht naar Mekka of een reis naar een Arabisch land bijwonen. Een vrouw die in een droom een ​​dun kledingstuk draagt, vertegenwoordigt haar integriteit, terwijl als ze een dik kledingstuk draagt, dit haar werk en ontberingen vertegenwoordigt. Als iemand zichzelf een nieuw kleed ziet aantrekken na het nemen van een ritueel bad in een droom, betekent dat welvaart of terugbetaling van zijn schulden. Als iemands nieuwe kledingstuk gescheurd is en niet in de droom kan worden gerepareerd, betekent dit onvermogen om kinderen te baren. Als het kledingstuk in de droom kan worden gerepareerd, betekent dit dat de persoon die het draagt ​​een kwade spreuk heeft. Twee gescheurde kledingstukken in een droom dragen, betekent de dood. Een gescheurd kledingstuk in een droom betekent ook een verbrijzeld religieus of spiritueel leven, of het zou kunnen betekenen dat iemand wordt achtervolgd door een slecht persoon, of het zou armoede kunnen betekenen of het streven om in zijn fundamentele materiële behoeften te voorzien. Als iemand in een droom van zijn kleding wordt ontdaan, betekent dit verlies van zijn status. Het vernietigen of verspillen van kleding in een droom brengt blijde tijdingen, tenzij de persoon die de droom ziet, is opgesloten, of als hij een arm persoon is, of als hij schulden heeft. Als een man zichzelf in de droom een ​​vrouwenkostuum ziet dragen, en als hij in zijn bewustzijn van plan was verwijfd te handelen, betekent dit dat hij een ramp onder ogen zal zien en een grote last zal dragen. Als hij in zijn droom denkt dat hij een vrouw is, dan zal zijn vernedering groter zijn. Het ontvangen van gebruikte kledingstukken, maar in goede staat als cadeau in een droom, betekent geld, maar als ze in slechte staat verkeren, betekent dit problemen. Een hond die in een droom een ​​wollen mantel draagt, vertegenwoordigt een rechtvaardige heerser. Als iemand in een droom een ​​leeuw ziet die een katoenen of linnen mantel draagt, stelt dat een heerser voor die eigendommen en geld van mensen in beslag neemt. Een linnen mantel dragen in een droom betekent ook een waardig leven leiden. Het eten van een schoon kledingstuk in een droom betekent een wettig inkomen ontvangen, en het eten van een vuil kledingstuk in een droom betekent leven van onwettig geld. Het verbranden van iemands kledingstuk in een droom betekent het einde van zijn moeilijkheden. De plooien van je kledingstuk strijken voordat je het in een droom draagt, betekent interesse in schoonheid, glitters en ornamenten. (Zie ook Kast | Kleuren | Vuil | Handelaar)…

…(Zwart | Blond | Blauwachtig zwart | Groen | Kastanjebruin | Paars | Rood | Roodbruin | Wit | Geel) De kleur zwart in een droom betekent welvaart, geluk of ziekte. De kleur blond in een droom betekent oorlog, ziekte, vroomheid, eer of een religieus persoon. In een droom betekent de kleur blond ook minachting, gemeenheid, gemeenheid of verdorvenheid. Zwartgekleurde ogen in een droom vertegenwoordigen een religieus persoon. Een blauwachtig-zwart gekleurde ogen in een droom duiden op een verzet tegen iemands religie. Blauwe ogen in een droom brengen religieuze innovaties met zich mee. Groene ogen in een droom vertegenwoordigen een religie die anders is dan alle religies. De kleur groen in een droom staat ook voor een goede oogst of welvaart. Groen in een droom betekent ook jeugd of angst voor wangedrag. In een droom staat de kleur blauw voor angst, depressie, vijandschap, of het kan een ramp betekenen. De kleur rood in een droom staat voor vreugde, feest, spiritualiteit of heerschappij. Rood betekent de wereld of materiële winst. In een droom betekent de kleur kastanjebruin of een roodbruine kleur waardigheid, adel, macht of het kan een rijke vrouw vertegenwoordigen. De kleur paars in een droom staat voor een briljante, bekwame en mooie vrouw, of het kan geur, instabiliteit, ziekte, liefde en harmonie betekenen. Wit in een droom betekent ook schoonheid of het kan ouderen vertegenwoordigen. Een zwarte vlag in een droom betekent een man van kennis, een witte staat voor jaloezie, een gele vlag staat voor een epidemische ziekte en een groene vlag betekent een reis over land. Een zwarte wolk in een droom vertegenwoordigt een rechtvaardige rechter, terwijl een witte wolk staat voor ablessed, nobele en ware gerechtigheid. Een witte draad in een droom vertegenwoordigt de dageraad en een zwarte draad in een droom vertegenwoordigt de nacht. Als iemand zijn wangen in een droom stralend wit ziet, betekent dat eer, milddadigheid, of het kan betekenen dat hij een hoge rang in zijn gemeenschap bereikt. Onbekende witte of groene tenten in een kamp in een droom stellen de graven van martelaren voor. Geel staat voor spanning, ziekte, berouw, een zoon, of het kan ridderlijkheid betekenen. (Zie ook Vlag | Kledingstuk)…

…Dromen om fruit te zien rijpen tussen het gebladerte, voorspelt de dromer meestal een welvarende toekomst. Groen fruit duidt op teleurgestelde inspanningen of overhaaste actie. Voor een jonge vrouw die droomt van het eten van groen fruit, duidt dit op haar degradatie en verlies van erfenis. Fruit eten is meestal ongunstig. Fruit kopen of verkopen, duidt op veel zaken, maar niet erg lonend. Rijpe vruchten zien of eten, betekent onzeker geluk en plezier….

…Dromen dat je fruit eet, is meestal een ongunstige droom, vooral als het fruit nog groen is. Dromen over onrijp fruit dat nog aan de boom hangt, kondigt een welvarende toekomst aan. Dromen over klein groen fruit dat nog aan de boom hangt, suggereert dat je je uiterste best moet doen om je doelen te bereiken. Wanneer een vrouw droomt dat ze onrijp fruit eet, suggereert dat dat ze in diskrediet wordt gebracht door laster en roddels. Dromen dat u fruit koopt of verkoopt, symboliseert dat uw bedrijf productief is. Als de vrucht onrijp is, suggereert dit dat uw zaken niet goed zullen gaan en dat u binnen lange tijd geen winst zult maken….

…Eikels in dromen zien, is een voorteken van aangename dingen die voor ons liggen, en er valt veel winst te verwachten. Om ze van de grond te plukken, voorspelt succes na moeizaam werk. Als een vrouw ze eet, betekent dit dat ze zal opstijgen van een bevallingspost naar een positie van gemak en plezier. Om ze uit de bomen te schudden, betekent dat u snel uw wensen in zaken of liefde zult bereiken. Om groen groeiende eikels te zien, of om ze verspreid over de grond te zien, zullen de zaken ten goede veranderen. Vervallen of opgeblazen eikels hebben een import van teleurstellingen en tegenslagen. Om ze groen uit de bomen te trekken, schaadt u uw belangen door haast en onbezonnenheid….

Dromen over groen gras of zien in droom groen gras, kan erop wijzen dat er een deel van je dat je altijd rekenen op. Als je droomde en in de droom, zag je dat je het planten van het gras, geeft aan dat uw harde werk en inspanningen zal vruchten afwerpen op het einde.

…Dromen over vliegen, vooral op grote hoogte, suggereert voor getrouwde mensen dat er thuis problemen zijn die ze proberen te vermijden. Dromen over heel laag vliegen en gehinderd door obstakels, betekent ziekte, instabiliteit in de eigen zaken van de dromer, hoe de dromer er echter van zal herstellen. Dromen over het vliegen over modderig water is een waarschuwing om waakzaam te blijven met betrekking tot de eigen zaken. De droom laat zien dat je anderen niet te veel moet vertrouwen, aangezien je vijanden wachten op hun kans om jou pijn te doen. Dromen over vliegen over een rotsachtig, steil en moeilijk terrein suggereert dat je slechte tijden zult doormaken. Dromen over vliegen over een groen bos betekent dat je al snel je wensen zult zien uitkomen. Dromen over naar de zon vliegen, suggereert dat je niet tevreden bent met je levensprestaties en dat je meer wilt. Dromen over vliegen in de kosmos naar andere planeten kan betekenen dat je wegrent voor serieuze problemen die je niet kunt oplossen. Dromen over vliegen met grote zwarte vleugels duidt op complicaties met de eigen zaken. Als je in de droom het gevoel hebt dat je valt, betekent dit nabijgelegen, mogelijk gevaarlijke, mislukkingen. Als u tijdens de val wakker wordt, kan dit betekenen dat al uw problemen naar tevredenheid zullen worden opgelost, maar niet onmiddellijk. Dromen over vaak vliegen maar met witte vleugels, en beter als het boven een groen bos is, betekent succes in uw doelstellingen, zakelijke winst en tevredenheid in de liefde. Wanneer een vrouw ervan droomt naar verre oorden te vliegen, suggereert dit dat ze valse voorstellen zal ontvangen, misschien in zaken of liefde. Deze droom waarschuwt de dromer om voorzichtig te zijn om problemen in haar gezin, sociale relaties en gezondheid te vermijden. Wanneer een vrouw van zichzelf droomt met een schotwond of anderszins tijdens het vliegen, betekent dit dat haar tegenstanders attent zijn en klaar om haar pijn te doen zodra de gelegenheid zich voordoet, daarom moet ze heel voorzichtig zijn in haar dagelijkse gedrag….

…Dromen van bos, brengt een natuurlijke verandering in uw zaken. Als het bos groen lijkt, zal de verandering geluk hebben. Als het groen wordt ontdaan, zal het rampzalig blijken te zijn. Bossen in brand zien staan, geeft aan dat uw plannen voldoende volwassen zullen worden. Welvaart zal over u stralen. Dromen dat je in brandhout handelt, betekent dat je fortuin zult winnen door vastberaden strijd….

…Dromen van een vijgenboom duidt op veel manieren op overvloed, vooral van voedsel. Dromen van een prachtig groen bos is een goed teken, en als er veel witte of gekleurde vogels zijn, is dat veel beter, omdat het aangeeft dat de zaken die je afhandelt succesvol zijn afgerond. Maar als je droomt van veel donkere of zwarte vogels, geeft dit aan dat iemand jaloers is op het geluk van de dromer. Dromen om het prachtige gebladerte van een bos te bewonderen, duidt op diepe voldoening en waardering voor wat er in het leven is bereikt, wat hetzelfde is als God danken, maar in dit geval rechtstreeks met de ziel en zonder lege woorden te zeggen. Bij kunstenaars of intellectuelen betekent dromen van een prachtig bos dat ze extra erkenning krijgen. Dromen van slechts één groene, lommerrijke boom die bloeit, duidt op gezondheid en welzijn. Maar als de boom alleen lijkt of verlaten, verwelkt of met droge bladeren zoals wat er in de winter gebeurt, geeft dit aan dat uw bedrijf of bedrijven niet welvarend zijn en dat ze dat over een bepaalde tijd niet zullen zijn. Dromen om in de schaduw van een prachtige boom te zijn, geeft aan dat je uitgebreid beschermd bent (door God) dat je niet zal teleurstellen, want het zal uiteindelijk tot succes leiden, ook al kost het wat tijd. Dromen om vast te zitten in een boom is een heel goed teken en zo’n droom betekent dat je zelfverbetering en zelfontplooiing bereikt, zowel materieel als spiritueel. Dromen van een boom met rijp fruit en sommige daarvan staan ​​al op de grond, waar je ze kunt plukken en eten, suggereert dat je aanzienlijke voordelen zult ontvangen, waaronder economische, zakelijke en zelfs in de loterij, enz. Dromen van een geïsoleerde boom met klein en groen fruit geeft aan dat uw zaken en zaken niet goed gaan. Als je een van deze vruchten in de droom neemt, betekent dit dat je serieuze risico’s neemt. Dromen over het kappen van een boom, geeft aan dat je handelt in strijd met je eigen belangen, bijvoorbeeld dat je handelt in strijd met het goede. Dromen over omgehakte bomen en op de grond gegooid, duidt op materiële verliezen, het verbreken van een relatie, of familie- of persoonlijk ongeluk. Dromen dat je verdwaald bent in een bos duidt op verlies van oriëntatie, verwarring, die, indien niet gecorrigeerd, zal eindigen in een mislukking; als je tijdens het wandelen in het bos op droge bladeren stapt, wordt de vorige betekenis aanzienlijk benadrukt….

De droom over munt symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat voelt positiever dan voorheen. Het kan gevoelens van nieuwe superioriteit of een bewustzijn weerspiegelen dat er iets is verbeterd. Situaties die je in staat stellen om iets te weten is beter dan vroeger. Het voelt goed te weten dat je beter dan u of iemand is verbeterd op een bepaalde manier. Voorbeeld: Een persoon droomde zoete munt groen licht na het ontdekken van een remedie voor een langdurige gezondheidsprobleem. Mint snoep vertegenwoordigde zijn positieve kijk op het verbeteren van zijn gezondheid.

(Zie Khidr | Groen)

…Dromen van mooie appels betekent meestal een goed voorteken. Als je appels tussen groen gebladerte ziet, maar die binnen je bereik liggen en klaar zijn om gegeten te worden, suggereert dit een langverwachte succesaankondiging. Dat je de appels van de boom snijdt en ze eet, geeft aan dat wat je zo lang had gehoopt, bijna werkelijkheid zou worden. Als u daarentegen droomt over appels die zich boven op een boom bevinden die buiten uw bereik ligt, suggereert dit dat het nog enige tijd kost om uw doelen te bereiken, dus in de tussentijd moet u hard werken. Dromen over appels die op de grond liggen en erger nog als ze onrijp of verrot zijn, suggereert dat je doelen waarschijnlijk niet worden gerealiseerd en dat je daarom moet nadenken en aan andere plannen of projecten moet werken. Soms duiden dit soort dromen op verliezen, hetzij door uw eigen schuld, hetzij door de schuld van uw vijanden of concurrenten. Deze droom duidt ook op verval en depressie….

…(Waterless plain) Het zien van een woestijn in een droom betekent ontsnappen van moeilijkheid naar gemak, of afscheid nemen van tegenslagen om kansen te grijpen, of het zou kunnen betekenen dat je je bekeert van zonde, de gang van zaken verandert van verlies naar winst, of het zou kunnen betekenen herstellen van een ziekte. Als iemand zichzelf arm ziet en in een droom een ​​woestijnland of een ruïne binnenloopt, betekent dit zijn dood. In een droom door een dor land lopen, betekent dat je je bezighoudt met een zinloze zaak of een goedaardige aangelegenheid. Wandelen in een vlakte in een droom betekent gemak in je leven bereiken, eer ontvangen of goede daden verrichten, afhankelijk van hoe ver je in die vlakte wandelt tijdens zijn droom. Een woestijn in een droom vertegenwoordigt vreugde en geluk, afhankelijk van hoe uitgestrekt het lijkt en hoe groen de planten zijn in iemands droom….

…Dromen van wandelen door een goed onderhouden park, staat voor plezierige vrije tijd. Als u met uw geliefde wandelt, zult u comfortabel en gelukkig getrouwd zijn. Slecht onderhouden parken, verstoken van groen gras en gebladerte, zijn onheilspellend van onverwachte tegenslagen….

…Dromen over het snijden van onrijpe perziken is een symptoom van verval, verschillende pijnen en verdriet, vooral van oude herinneringen en van vermiste mensen. Dromen dat perziken groen worden gesneden en ze eten, duidt op ziekte in het gezin en andere problemen. Dromen om een ​​rijpe en sappige perzik rechtstreeks uit de boom te eten, duidt op levensvreugde, redelijke winsten in zaken of werk die zullen resulteren in vrede, harmonie en gezondheid thuis. Dromen om alleen de perziken aan de boom te zien, kondigt ziektes van familieleden of ongemak aan door onaangename zaken te moeten afhandelen die u verhinderen om van reizen en amusement te genieten. Als er perziken in de boom zitten met veel blad, geeft dit aan dat je met moeite je doelen zult bereiken. Dromen van perziken aan het begin van hun groei in de boom geeft aan dat de doelstellingen van de dromer nog lang niet zijn bereikt, en er zullen ook problemen en verdriet zijn. Dromen over het eten van onrijpe perziken duidt op ontberingen die worden veroorzaakt door voorop te lopen. Dromen dat anderen perziken eten, geeft aan dat sommige familieleden of vrienden tegenslagen en ontberingen zullen krijgen. Dromen over een persoon die je kent die perziken eet die nog niet volwassen zijn, duidt erop dat de persoon verkeerd handelt en zijn tijd verspilt door te proberen iets met geweld te bereiken. Dromen van perzik- of abrikozenbomen met mooi en volwassen fruit is een goed teken, hoewel er enkele problemen zullen zijn voordat het gewenste succes wordt bereikt. Dromen over het eten van smakelijke en rijpe perziken geeft aan dat het succes dat de dromer wil heel dichtbij is….

…Dromen over doornen is een voorteken van ontevredenheid, en het kwaad zal elke poging tot vooruitgang omringen. Als de doornen verborgen zijn onder groen gebladerte, zal je welvaart worden verstoord door geheime vijanden….

…Dromen met haar symboliseert je denkstijl. De kleur en stijl van het haar symboliseert de manier waarop je denkt. Georganiseerd haar weerspiegelt een systematische of methodische denkstijl. Rommelig of verward haar weerspiegelt zelfkritische of hysterische gedachten. Blond of geel haar symboliseert dat hij merkte zichzelf of iemand denken op een bepaalde manier. Rood haar (rood bloed) in een droom symboliseert negatieve of overmatige denkpatronen. U of een aspect van uw persoonlijkheid dat niet echt of zorgzaam is. Rood haar kan ook de vertegenwoordiging van liegen, vreemdgaan, woede of slecht voor iemand. Oranje haar (roodharige, gember, of Wortel Top) in een droom symboliseert een denkstijl die moeilijk is om te voorkomen dat repareren of merkbaar. Overtuigingen, emoties of situaties die onmogelijk te stoppen of te vermijden zijn. Een gebied van je leven dat je focus domineert en niet onopgemerkt kan blijven. Groen donker haar symboliseert de patronen van egoïstisch denken. Licht paars haar symboliseert gedachtepatronen die neutraal of onverschillig zijn. Donkerpaars haar kan weerspiegelen gedachtepatronen die zich richten op het gevoel van totale impotentie. Je wilt niets. Het kan ook de weergave zijn van zeer donkere en onverschillige denkpatronen. Lichtblauw haar symboliseert positieve denkpatronen. Het kan ook de weergave van gevoeligheid zijn. Donkerblauw haar symboliseert koude of ongevoelige denkpatronen. Zwart haar symboliseert onevenwichtig denken. Donkere, depressieve, negatieve of overmatige gedachten. Zwart haar kan ook vertegenwoordigen een angstige mentaliteit. Wit haar symboliseert evenwichtige denkpatronen. Negatieve of ongezonde overtuigingen worden volledig opgeruimd. Mogelijk een teken van zelfverbetering of een positieve verandering. Wit haar kan ook goede bedoelingen vertegenwoordigen. De droom van het hebben van andermans haar symboliseert je gedachten of je denkstijl is gebaseerd op welke kwaliteiten, gevoelens of herinneringen opvallen het meest over die persoon. Het kan ook de vertegenwoordiging van soortgelijke een stijl van denken aan die persoon. De droom van het eten van haar kan vertegenwoordigen gevoelens van afkeer of schaamte die je moet ervaren of na te denken over het probleem van iemand anders. De droom over insecten in je haar symboliseert ergernissen, frustraties of ongewenste situaties waar je je mee vast voelt zitten. De droom over haar in brand staat symboliseert een mentaliteit die wordt verteerd door verlies of de dreiging van verlies. Bezorgdheid over een zeer ernstige situatie. Het gevoel dat er geen geen grapje deze keer. Dromen van haar wordt vuur kan verschijnen wanneer u of iemand die je kent wordt geconfronteerd met een verschrikkelijke crisis, zoals de dood van een geliefde. Zie de thema’s sectie voor haar voor een meer diepgaande blik op haar symboliek….

…(Hoogte) In een droom staat een heuvel voor een krachtig en gevaarlijk persoon. Elke constructie rond zo’n heuvel vertegenwoordigt iemands rijkdom. Als iemand in een droom een ​​vlak land ziet grenzend aan een afgedankte hoge grond of een heuvel, vertegenwoordigt zo’n heuvel een rijke man wiens rijkdom vergelijkbaar is met de grootte van het omliggende landgoed. Een vallei van groen weiland rondom een ​​heuvel in de droom vertegenwoordigt zijn kracht, gerechtigheid in de manier waarop hij met anderen omgaat, of het kan religieuze toewijding betekenen. Als je die gedachtegang volgt, betekent het ook dat je in rang stijgt door een machtig persoon. Heuvels oversteken in een droom betekent ontsnappen aan gevaar. In een droom op de top van een heuvel staan, betekent leiding geven aan een religieus persoon. Het afdalen van een heuvel of een verhoging in een droom staat voor verlies, migraine of vernedering. Gevangenisstraf op de top van een heuvel in een droom betekent een hoge baan. Als de verhoging in een droom van afval is gemaakt, betekent dit wereldse en materiële status. Een verhoging in een droom vertegenwoordigt ook iemands vrouw….

…Dromen dat je op een smal en ruw pad loopt, struikelend over rotsen en andere obstakels, geeft aan dat je een ruwe confrontatie met tegenspoed zult hebben, en koortsachtige opwinding zal zwaar op je drukken. Dromend dat je je pad probeert te vinden, voorspelt hij dat je het werk dat je hebt geprobeerd om het gewenste doel te bereiken, niet zult volbrengen. Als je door een pad loopt dat wordt omzoomd met groen gras en bloemen, betekent dit dat je vrij bent van onderdrukkende liefdes….

…De droom over verkeerslichten symboliseert een controlerende factor voor uw voortgang in een situatie. Negatief kan het een teken zijn dat iemand anders uw vermogen om vooruitgang te boeken onder controle heeft. Een rood lampje geeft aan dat u voor een persoon of situatie moet wachten of even moet wachten. U kunt zich terughoudend of ongeduldig voelen. Een groen licht geeft aan dat u gereed bent of dat u het ~groene licht~ hebt gekregen. De voorwaarden zijn goed om door te gaan met uw doelen of beslissingen….

…Dromen over het zien of eten van perziken, impliceert de ziekte van kinderen, teleurstellende opbrengsten in het bedrijfsleven en het niet afleggen van verwachte plezierbezoeken | maar als je ze aan bomen met bladeren ziet, zul je een gewenste positie of ding veiligstellen na veel streven en het riskeren van gezondheid en geld. Gedroogde perziken zien, geeft aan dat vijanden van je zullen stelen. Voor een jonge vrouw die ervan droomt weelderige perziken te plukken van goedgevulde bomen, zal ze, door haar persoonlijke charmes en kwalificaties, een echtgenoot winnen die rijk is aan wereldse goederen en wijs is in reizen. Als de perziken groen en knoestig blijken te zijn, zal ze onvriendelijkheid van familieleden ontmoeten en zal een slechte gezondheid haar attracties wegnemen. Zie Orchard….