Geeft letsel aan uzelf aan. Als u een klap krijgt, zullen hersenproblemen u bedreigen. Als je jezelf verdedigt, zal er een stijging van de zaken volgen….

…De droom om deel te nemen aan de Hongerspelen weerspiegelt misschien de druk die je voelt om te slagen onder omstandigheden die perfectie vereisen. Je gedwongen voelen in een situatie waarin je het gevoel hebt dat winnen urgent of nijpend is. Een alles of niets situatie die je wordt opgedrongen. Je hebt misschien het gevoel dat niemand ergens om geeft, behalve dat je weet dat je wint en voorbereid bent. Als alternatief kunnen de Hunger-spellen uw gevoel weerspiegelen dat een uitdagende kans uw laatste hoop is en perfect moet worden gedaan. Voorbeeld: een man droomde ervan om te vechten in de Hongerspelen om zijn moeder te redden. Toen hij wakker was, nam hij een goedbetaalde baan aan in een land waar hij de taal niet sprak en begon te twijfelen aan zijn vermogen om te slagen. The Hunger Games weerspiegelde de zakelijke uitdaging die hem werd opgelegd door te allen tijde perfect in een andere taal te moeten communiceren om te slagen….

De droom over honger games kan weerspiegelen de druk die je voelt om te slagen in omstandigheden die perfectie vereisen. Je gedwongen voelen in een situatie waarin je het gevoel hebt dat de overwinning urgent of verschrikkelijk is. Een alles-of-niets situatie die je wordt opgedrongen. Je hebt misschien het gevoel dat niemand om iets geeft, behalve weten dat je wint en voorbereid bent. Als alternatief, honger games kunnen weerspiegelen uw gevoel dat een uitdagende kans is uw laatste hoop en moet perfect worden gemaakt. Voorbeeld: Een man droomde ervan om in hongerspelletjes te vechten om zijn moeder te redden. In het echte leven, nam hij een goed betaalde baan in een land waar ze niet spreken van de taal en begon te twijfelen aan zijn vermogen om te winnen. De hongerspellen weerspiegelen de zakelijke uitdaging die hem wordt opgelegd door te allen tijde perfect in een andere taal te moeten communiceren om te slagen.

Dromen van lucht symboliseert een cruciaal element in uw vermogen om te slagen of te gedijen. Schone lucht kan de nodige vrijheid, creativiteit, intelligentie of inspiratie weerspiegelen die je nodig hebt om te slagen. Vuile lucht kan negatieve invloeden, storingen of verstoringen weerspiegelen die uw vermogen om te gedijen blokkeren. Het mist een cruciaal element voor uw geluk of succes.

…Dromen om zonder duidelijke reden te springen, kan betekenen dat je genoeg energie, capaciteit en enthousiasme hebt om te slagen in de dingen die je hanteert en dat je dus welvaart zult bereiken en een comfortabel leven zult hebben. Dromen om met een bepaalde moeilijkheidsgraad over hindernissen te springen, impliceert dat je het vermogen hebt om de problemen die zich voordoen te overwinnen. Als je echter tijdens het springen op de grond valt, duidt dit op risico’s. Dromen om van een hoge plek te springen, kan betekenen dat je iets verliest als je een risico neemt. Wanneer een vrouw ervan droomt om van een hoge plek te springen of over een moeilijk obstakel te springen, kan dit betekenen dat ze zal slagen in de dingen waaraan ze werkt….

…Dromen over vergiftiging waarschuwt voor negatieve invloeden die je proberen te schaden. Dromen dat je anderen vergiftigt, waarschuwt dat je anderen verkeerd inschat en onrechtvaardig beoordeelt en hen schade berokkent. Als een jongere ervan droomt dat hij een rivaal vergiftigt, waarschuwt hij dat hij of zij de situatie met de partner moet ophelderen om grotere schade te voorkomen. Dromen dat je zelf het gif op de grond gooit, betekent dat de huidige plannen worden opgegeven. Dromen over andere mensen die met gif omgaan, suggereert dat iemand omringd is door oneerlijke mensen die hem pijn willen doen. Dromen dat iemands familieleden vergiftigd zijn, waarschuwt dat ze schade zullen lijden die door anderen is veroorzaakt. Dromen dat een vijand, rivaal of concurrent wordt vergiftigd, kondigt ernstige problemen aan voor de dromer. Dromen van zichzelf vergiftigd, maar erin slagen zichzelf te genezen, kan betekenen dat de dromer de huidige problemen zal overwinnen, hoe ernstig ze ook zijn. Dromen dat je gif drinkt op medisch voorschrift betekent dat je ontberingen en mislukkingen zult moeten ondergaan voordat je succes behaalt….

…De droom over het afleggen van een examen symboliseert een zeer uitdagende situatie in je leven die je volledige focus of toewijding kan vereisen. Een uitdaging die krachtige onzekerheden kan veroorzaken, veel voorbereiding vereist of veel op het spel staat. Een examendroom kan staan ​​als een barometer van de druk die u voelt. De droom over het niet slagen voor een examen kan een weerspiegeling zijn van een onvermogen om jezelf te bewijzen, een uitdaging te overwinnen of een gevoel van persoonlijk falen. Het gevoel hebben dat je niet voldoende hebt gepresteerd of niet aan de verwachtingen hebt voldaan. Het kan ook de weergave zijn van uw ergste angst die uitkomt. De droom dat je niet voorbereid bent op een examen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel van gebrek aan voorbereiding of dat je niet naar een waarschuwing hebt geluisterd. Je verantwoordelijk voelen voor het mislukken van een project of plan. Misschien verwacht je teveel van jezelf….

De droom van het uitvoeren van een examen symboliseert een zeer moeilijke situatie in je leven die kan vereisen uw totale concentratie of toewijding. Een uitdaging die krachtige onzekerheden kan bevorderen, veel voorbereiding vereist of te veel in het spel kan zetten. Een examendroom kan staan als een barometer van de druk die je voelt. De droom over het falen van een examen kan een onvermogen weerspiegelen om jezelf te bewijzen, een uitdaging te overwinnen, of een gevoel van persoonlijk falen. Het gevoel dat je niet goed presteert of aan de verwachtingen voldoet. Het kan ook de weergave zijn van je grootste angst die uitkomt. De droom om niet voorbereid te zijn op een examen kan uw gevoel van gebrek aan voorbereiding weerspiegelen of dat u geen waarschuwing hoort. Zich verantwoordelijk voelen voor het mislukken van een project of plan. Misschien verwacht je te veel van jezelf.

…Als je droomt van een goed ontwikkelde spier, zul je vreemde ontmoetingen met vijanden hebben, maar je zult erin slagen hun slechte werken te overwinnen en fortuin te vergaren. Als ze gekrompen zijn, wordt uw onvermogen om in uw zaken te slagen voorspeld. Voor een vrouw is deze droom profetisch over zwoegen en ontberingen….

…Dromen over lucht symboliseert een cruciaal element in uw vermogen om te slagen of te bloeien. Schone lucht kan de benodigde vrijheid, creativiteit, intelligentie of inspiratie weerspiegelen die u nodig heeft om te slagen. Vervuilde lucht kan negatieve invloeden, interferenties of verstoringen weerspiegelen die uw vermogen om te bloeien, blokkeren. Een cruciaal element voor uw geluk of succes ontbreekt….

…Dromen dat we een kortere weg hebben genomen, is meestal een uiting van ons verlangen om te slagen en onze voorbestemde geest om het conventionele achter ons te laten om te slagen. We moeten rekening houden met de moeilijkheden in de snelkoppeling, omdat dit problemen kan aangeven die we intern intuïtief voelen….

…Om pas geverfde huizen in dromen te zien, voorspelt u dat u zult slagen met een bedacht plan. Als je verf op je kleding hebt, word je ongelukkig door de gedachteloze kritiek van anderen. Dromen dat je de borstel zelf gebruikt, geeft aan dat je tevreden zult zijn met je huidige bezigheid. Dromen van het zien van mooie schilderijen, betekent dat vrienden een verkeerde houding tegenover u zullen innemen, en u zult merken dat plezier een illusie is. Voor een jonge vrouw die ervan droomt een schilderij te schilderen, zal ze worden misleid in haar geliefde, omdat hij zijn liefde aan een ander zal overdragen….

…Droom je ervan een heuvel of berg te beklimmen en de top te bereiken, je zult de meest formidabele obstakels tussen jou en een welvarende toekomst overwinnen | maar als het je niet lukt de top te bereiken, zullen je liefste plannen mislukken. Om een ​​ladder naar de laatste sport te beklimmen, zult u slagen in zaken | maar als de ladder breekt, wordt u in onverwachte moeilijkheden gestort en kunnen er ongelukken gebeuren. Om jezelf op een mysterieuze manier in een droom de zijkant van een huis te zien beklimmen en plotseling een raam open te laten gaan om je binnen te laten, voorspelt dat je buitengewone ondernemingen zult ondernemen of hebt gedaan tegen de goedkeuring van vrienden in, maar het succes zal uiteindelijk bekronen uw inspanningen, hoewel er momenten zullen zijn dat wanhoop u bijna zal omhullen. Zie Ascend Hill and Mountain….

…(Hobo | Mendicant | Poverty | Richness) In een droom vertegenwoordigt een bedelaar een zoeker naar kennis. Als hij in een droom krijgt waar hij om smeekt, betekent dit dat hij zal slagen in zijn zoektocht naar kennis. Zijn nederigheid en zijn onderwerping bij het vragen betekent overwinning. Bedelaars in een droom impliceren ook verdriet, zorgen, angst of contemplatie. Als iemand een bedelaar in een droom iets van hem ziet ontvangen of aannemen, betekent dit dat hij iets dringend nodig heeft, of hij zou de dood kunnen vertegenwoordigen van de persoon die in de droom bedoeld was. Als iemand in een droom bedelaars zijn huis of zijn stad in een groep ziet binnenkomen, betekent dit dat zijn familie of huishouden wordt verstrooid en als ze iets uit zijn huis halen, betekent dit een ramp. Een bedelaar in een droom vertegenwoordigt ook een student en de gever vertegenwoordigt de leraar of sjeik. Als iemand zichzelf ziet bedelen, maar het helpt niet in een droom, betekent dit dat hij vernederd zal worden. (Zie ook Hobo | Armoede)…

…Dromen om gemarteld te worden, geeft aan dat je teleurstelling en verdriet zult ondergaan door de machinatie van valse vrienden. Als je anderen martelt, zul je er niet in slagen goed opgestelde plannen uit te voeren om je fortuin te vergroten. Als je de marteling van anderen probeert te verlichten, zul je slagen na een strijd in zaken en liefde….

…Een bliksemafleider zien, geeft aan dat de dreigende vernietiging van een gekoesterd werk u zal confronteren. Om te zien dat er een verandert in een slang, voorspelt dat vijanden zullen slagen in hun plannen tegen jou. Als de bliksem inslaat, zal er een ongeluk zijn of plotseling nieuws om u verdriet te bezorgen. Als u er een laat opzetten, is het een waarschuwing om op te passen hoe u een nieuwe onderneming begint, aangezien u waarschijnlijk zult worden overvallen door teleurstelling. Om ze te laten verwijderen, verandert u uw plannen en bevordert daarmee uw interesses. Veel bliksemafleiders zien, duidt op een verscheidenheid aan tegenslagen….

…Dromen over je moeder, die al is overleden, en dat ze zich in haar natuurlijke staat gedraagt, suggereert superieure bescherming die je zal helpen slagen. Dromen dat je met je moeder praat, insinueert aankomend goed nieuws over je baan, bedrijf enz. Dromen over je overleden moeder kondigt verdriet, frustraties, mislukkingen enz. Aan Als je droomt dat je moeder je belt, geeft aan dat je dat niet bent zich volledig correct gedraagt ​​en in de problemen komt. Dromen dat je moeder thuis huilt, geeft aan dat er iets heel erg mis is en dat je het risico loopt ontberingen, ziektes en andere ontevredenheid te ervaren….

De droom over borstvoeding symboliseert afhankelijkheid. Of emotionele behoefte of een delicate situatie die veel zorg en genegenheid vereist. Jij of iemand die zich volledig afhankelijk voelt van anderen. Negatief borstvoeding kan wijzen op gebrek. Als alternatief kan het betekenen dat u of iemand anders is heel voorzichtig over hoe een gebied van je leven wordt ontwikkeld. Zorgvuldig geven iets geven alles wat je nodig hebt om te slagen.

Scholen of lyceums in de dromen weerspiegelen de spanning vóór een examen of frustratie over de huidige omstandigheden van ons leven.

Lees ook de interpretatie van het examen.