…(De profeet Jacob, vrede zij met hem.) Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien betekent kracht, leven in Gods zegeningen en veel kinderen krijgen. Sommige kinderen zullen hun vader verdriet bezorgen, hoewel zijn leed later zal verdwijnen. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook dat iemands gezin wordt verstrooid, gevolgd door een vreugdevolle hereniging. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook Gods nabijheid verdienen door toewijding, gebeden, naastenliefde en goede daden. Het kan ook betekenen dat u tijdelijk uw gezichtsvermogen verliest, een vermist kind vindt of een beproeving moet ondergaan vanwege iemands gehechtheid aan zijn bloedbanden, hoewel God het wil, de resultaten zullen positief zijn. Hem in een droom zien, betekent ook een ramp, of verlies van familie en rijkdom. De persoon in de droom zal ook met veel geduld worden begiftigd en zal er als overwinnaar uitkomen. Als een zieke hem (uwbp) in zijn droom ziet, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Als hij een gebed of behoefte heeft, zullen ze worden vervuld. Als iemand zichzelf in een droom Jacob’s mantel ziet dragen, betekent dit dat hij zal worden geteisterd door rampen, benauwdheid, scheiding van zijn familie en geliefden, of het kan een ziekte betekenen. Aan het einde zal zijn lijden verdwijnen om plaats te maken voor geluk. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook zaken doen, reizen, stijgende prijzen, koopwaar opbergen en deze vervolgens onthullen. Als een vrouw de vrouw van Jacob in een droom ziet, betekent dit dat ze van haar rijkdom zal worden ontdaan en het onderwerp van laster zal worden, maar nogmaals, de conclusie van haar zaak zal positief worden. Het kan ook betekenen dat een van haar kinderen wordt opgesloten. Als een zieke haar in een droom ziet, betekent dit dat hij zal herstellen door Gods genade en genade, aangezien haar naam ‘Rahma’ (genade) was. (Zie ook Joseph, met wie zij vrede hebben.)…

…(Blackboard | Preserved Tablet | Records | Scrolls) Het zien van de hemelse bewaard gebleven Tafel in een droom betekent het onthullen van iemands daden en gedachten, blijde tijdingen voor iemand die lijdt aan tegenslagen, herstellen van een ziekte voor een zieke persoon, of in zonde vervallen voor mensen wiens toegeeflijkheid in afschuwelijke daden is een veel voorkomende manier van leven. Wat godvrezende en rechtvaardige mensen betreft, het zien van de Bewaarde Tafel in een droom betekent begeleiding met betrekking tot wat de Almachtige God heeft geschreven over geboden en verboden. Wat betreft gierige mensen, het zien van de Bewaarde Tafel in een droom betekent bekend zijn met iemands geschreven aandelen en zekerheid over iemands beperkingen en zijn leven in deze wereld. Als je het ziet, moet je ook kennis bewaren, referenties catalogiseren of geld sparen voor je familie en erfgenamen. Het vertegenwoordigt ook een bewaker van iemands eigendommen, penningmeester, de bewaarder van iemands geheimen of een controller. Het zien van de Bewaarde Tafel in een droom kan ook duiden op het genieten van vrede na het ervaren van angst. Als een heerser de Bewaarde Tafel in een droom ziet, betekent dit dat zijn soevereiniteit zich zal uitbreiden, of het zou kunnen betekenen dat hij een grote schat zal ontdekken. Wat betreft de tafelen die werden geopenbaard aan Gods profeet Mozes, met wie zij vrede zij, het zien ervan in een droom vertegenwoordigt getuigen, geestelijke gidsen, leiding of vermaning. Een houten schoolbord in een droom vertegenwoordigt iemands vrouw, kind, landbouwgrond of het vinden van vrede na het lijden van angst, of het zou kennis kunnen betekenen als iemand een zoeker naar dergelijke wegen is. Over het algemeen vertegenwoordigen alle borden in een droom een ​​vermaning of verbod op zonde. Het ontvangen van een schrijftablet van een imam in een droom betekent een afspraak voor leiderschap, kennis, begrip of het worden van een imam, behalve als wat er op het bord in de droom staat een aansporing inhoudt om goed te doen, dan betekent het tablet begeleiding en genade. Als het bord in de droom van ijzer is gemaakt, betekent dit dat iemand een zoon zal krijgen die een groot geleerde en een sterke man zal worden. Een gepolijst bord in een droom betekent dat iemands zoon een moedige man zal worden die bereikt wat hij van plan is, verwerft wat hij wil en die zelden zal worden verslagen. Als het bord in de droom verroest is, betekent dit dat iemands zoon geen dynastie zal hebben. Als het bord in de droom van steen is gemaakt, betekent dit dat zijn hart als een rots zal zijn. Als het bord in de droom van koper is gemaakt, betekent dit dat iemands zoon zal uitgroeien tot een huichelaar. Als het in de droom van lood is gemaakt, betekent dit dat iemands zoon een verwijfd persoon zal zijn. Een tablet in een droom duidt ook op een vrouw en het schrift erop staat voor haar kinderen, of het kan een intelligente en goedaardige jongen zijn die accepteert wat hij van zijn leraar leert. Een schoolbord ontvangen van iemand met autoriteit in een droom betekent macht verkrijgen. Als een zwangere vrouw in een droom een ​​schoolbord ziet, betekent dit dat ze een zoon zal krijgen….

…De droom over een bruiloft symboliseert de eenwording met een bepaald aspect van jezelf. Het samenvoegen of samenvoegen van kwaliteiten. Het kan ook de weergave zijn van een ervaring in je leven waarbij je merkt dat iets permanent wordt. Vaak een symbool voor nieuwe gewoontes of situaties die in je leven gemeengoed worden. Een bruiloft kan ook een katalysatorevenement zijn dat u motiveert om altijd iets te doen. Kan soms een transformerende gebeurtenis weerspiegelen. Negatief, een bruiloft kan negatieve situaties of negatieve denkpatronen weerspiegelen die steeds vaker voorkomen in je leven en versterkt worden in je wakkere leven. Negatieve situaties of ongewenste aspecten van jezelf versmelten. Angst, behoefte, jaloezie of schuldgevoel die regelmatig voorkomen of zich permanent voelen. De droom over het bijwonen van een bruiloft kan uw gevoelens weerspiegelen over permanente veranderingen die bij iemand anders plaatsvinden. Het kan een weerspiegeling zijn van het zien van jezelf veranderen. Ervaar dat 2 kanten van jezelf samensmelten. De droom over het plannen van een bruiloft symboliseert de voorbereidingen die u treft voor een permanente of serieuze verandering. De droom over problemen of vechten op een bruiloft kan problemen met toewijding, vertrouwen of consistentie weerspiegelen. Het kan zijn dat u twijfelt over een verandering die u overwoog. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van jaloezie die jij of iemand anders heeft terwijl je kijkt hoe anderen iets bereiken. Het niet leuk vinden om iemand anders permanent een doel te zien realiseren. Het kan ook wijzen op gevoelens dat het geen goed idee is om een ​​permanente verandering te zien. Als je in het echte leven gaat trouwen, droom dan van rampen, omdat je bruiloft misschien een weerspiegeling is van je angst om jezelf in verlegenheid te brengen. Het zien van ex’s of je partner die vreselijk misvormd zijn, kan een weerspiegeling zijn van je angst om een ​​fout te maken. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar ontwerpleraar te zien trouwen met haar spirituele leraar. In haar wakende leven begon ze exotische sieraden te ontwerpen. Voorbeeld 2: Ouderen die bijna dood zijn, dromen vaak van bruiloften. De bruiloften weerspiegelen hun gevoelens over de bestendigheid van de dood. Ervaren zichzelf versmelten met het hiernamaals….

…(Gods profeet Mozes, vrede zij met hem.) Als iemand Gods profeet Mozes, vrede zij met hem, in een droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God een tiran door zijn handen zal vernietigen. Daarna zal de persoon die de droom ziet opstaan, de ene overwinning na de andere behalen, en hij zal nooit vernederd of verslagen worden. Mozes (uwbp) in een droom zien, duidt ook op de kracht van rechtvaardige mensen, en de onvermijdelijke nederlaag van onrechtvaardige mensen. Als er op het moment van het zien van een droom met Gods profeet Mozes (uwbp) een tiran of een goddeloze leider bestaat, betekent dit dat de Almachtige God hem zal vernietigen en iemand zal worden gered van zijn kwaad. Als iemand met autoriteit Mozes (uwbp) wordt in een droom, of als hij een van zijn mantels draagt, betekent dit dat hij zijn vijand zal verslaan en zal vervullen wat zijn hartje begeert. Als men hem (uwbp) in een gevangenis ziet of vervolgd wordt, of als men bang is voor een belangrijke gebeurtenis die zijn leven zou kunnen beëindigen, of een ongeval dat hem zou kunnen doden, of een gevaarlijke zeereis die hem zou kunnen verdrinken, betekent dit dat Als God het wil, zal hij ontsnappen en dergelijke tegenspoed overleven. Mozes (uwbp) in een droom zien, betekent ook het einde van tirannie of overwinning in een oorlog. Als iemand wordt onderdrukt, bezorgd en bedroefd door zijn eigen familie, en als hij Mozes (uwbp) in een soortgelijke situatie in een droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God hem zal begeleiden naar een manier om ze te overwinnen, of als een reiziger zoiets ziet. een droom, het betekent dat hij veilig naar zijn huis zal terugkeren. Mozes (uwbp) in een droom zien, duidt ook op beproevingen tijdens de kindertijd, scheiding van je familie, getuige zijn van ongewone wonderen, of dat iemand door een vermaning onder zijn eigen familie kan lijden, of het kan een wil zijn die hij aan hen zal nalaten of het kan betekenen dat je het goede moet bevelen en het kwade mijdt. Mozes (uwbp) in een droom zien betekent ook liefde voor reizen, prijzenswaardige voorbede, zeereizen, een veilige terugkeer, winst, lijden aan laster en valse beschuldigingen, of misschien kan het betekenen dat iemand zwakte in zijn spraak heeft, of wankelt, of dat hij kan lijden aan een hoofdziekte of letsel. Als iemand die afstand heeft gedaan van wereldse genoegens, een asceet of een vroom persoon Mozes (ubp) in een droom ziet, betekent dat toename van zijn wijsheid, licht in zijn hart en verhoging van zijn positie. Als een vrouw Mozes (uwbp) in een droom ziet, moet ze bang zijn voor het verlies van haar kind, anders kan haar droom een ​​tegenslag vertegenwoordigen die een gelukkig einde zou moeten hebben. Als een kind Mozes (uwbp) in een droom ziet, is dezelfde interpretatie van toepassing. Als iemand zichzelf de staf van Mozes (uwbp) in een droom ziet dragen, betekent dit dat hij een hoge rang zal bereiken en de overwinning op zijn vijand zal behalen. Als hij lijdt aan een kwade spreuk of een tovenarij, betekent dit dat deze teniet zal worden gedaan. (Zie ook Orphan)…

…(Gods profeet Joseph, vrede zij met hem | arb. Yiisuf) Gods profeet Joseph (ubp) in een droom zien, betekent een hoge rang of een vice-regentschap bereiken. Het zien van hem (uwbp) in een droom kan ook duiden op een tijd van stijgende prijzen, droogte, verlies van je familie of lijden aan de list van mensen, een gevangenis binnengaan en dan worden vrijgelaten door Gods genade. Het duidt ook op iemands geluk met vrouwen en tegenslagen die verband houden met iemands schoonheid en goed karakter. Gods profeet Joseph in een droom zien, betekent ook kennis verwerven over droomuitleg, of iemands vijand betrappen, hem dan vergeven, of een rivier graven, water laten irrigeren, of doden van het ene land naar het andere vervoeren. Het zou ook een grote komst of een wonder kunnen vertegenwoordigen door het feit dat hij (uwbp) met Gods verlof een wonder had verricht en zijn vaders gezichtsvermogen had teruggegeven. Josephs hemd in een droom betekent het wegnemen van leed, verdriet en het herstellen van ziekte. Als het shirt in de droom met bloed wordt gespot, betekent dit scheiding en opsluiting. Als zijn overhemd in de droom van achteren wordt gescheurd, betekent dit een valse beschuldiging. Als een vrouw Joseph (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat ze haar troost en gezichtsvermogen verliest. Ze zal ook ongelukkig leven omdat ze gescheiden is van haar geliefde, en ze zal verliefd worden op een geweldige man. Als de vrouw die werkelijk aan dergelijke tegenspoed lijdt, zo’n droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God zich genadig tot haar zal keren en haar tot berouw zal leiden. Als ze ongehuwd is, betekent dit dat ze zal trouwen. Als ze arm is, betekent dit dat ze rijk zal worden en dat haar leven in deze wereld en in het hiernamaals in haar voordeel zal veranderen. Joseph (uwbp) als een jonge jongen in een droom zien, betekent dat je weinig of geen geluk hebt met je broeders. Hij zal worden voorgelogen, lijden aan gevangenschap en andere beproevingen voordat hij herstelt, om op te staan ​​en over hen te zegevieren. Ze zullen dan allemaal zijn onderwerp worden. Iemand die Gods profeet Joseph (uwbp) in een droom ziet, zal ook vroom, edelmoedig en liefdadig zijn en zijn goede advies delen met degenen die het nodig hebben of erom vragen. Als Joseph (uwbp) met iemand praat, of hem iets in een droom geeft, betekent dit dat men droominterpretaties zal begrijpen en meer te weten komt over Chronicles, of de twee bijbelse boeken van de geschiedenis. Hem (uwbp) in een droom zien, betekent ook trouwen met een mooie vrouw die echt van haar man zal houden. (Zie ook Jacob | Sale | Inleiding pp xvi, xvii, xuiii)…

De droom over een stad die beleefdheid of sociale interactie symboliseert. De sociale sfeer. Het weerspiegelt een behoefte om samen te komen met anderen of zorg over andere behoeften. Het geven en ontvangen van interacties en relaties. De droom van het zien van een stad door middel van een lichaam van water symboliseert de noodzaak om te leven met anderen of geeft om wat ze denken na geconfronteerd met een negatieve of onzekere situatie. De droom van het zien van een stad in de verte symboliseert de behoefte aan meer positieve interactie met anderen in de nabije toekomst. De droom van een vreemde stad symboliseert onbekende of ongemakkelijke sociale situaties. Het is niet goed wat te zeggen tegen mensen of hoe te handelen dicht bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Positief, dromen van een vreemde stad kan de positieve sociale interactie met anderen weerspiegelen die onverwacht was. Ontmoet mensen die je nog nooit hebt ontmoet of oude relaties die op nieuwe manieren volwassen worden.

…Als u uw lichaam getatoeëerd wilt zien lijken, voorspelt u dat u door enige moeite een lange en moeizame afwezigheid van uw huis zult doormaken. Om tatoeages op anderen te zien, voorspelt u dat vreemde liefdes u tot een voorwerp van jaloezie zullen maken. Dromen dat je een tatoeëerder bent, is een teken dat je vervreemd raakt van vrienden omdat je zin hebt in een vreemde ervaring….

…Dromen om erbij te staan ​​en een weefgetouw te zien dat wordt bediend door een vreemde, duidt op veel ergernis en nutteloze irritatie door de spraakzaamheid van degenen om je heen. Aan deze droom is enige teleurstelling met gelukkige verwachtingen gekoppeld. Goed uitziende vrouwen het weefgetouw zien bijwonen, duidt op onvoorwaardelijk succes voor degenen die verliefd zijn. Het voorspelt sympathieke bezigheden voor gehuwden. Het geeft aan dat je qua smaak dichter bij elkaar komt. Voor een vrouw die droomt van het weven op een oud weefgetouw, betekent dat ze een spaarzame echtgenoot zal hebben en dat prachtige kinderen haar leven zullen vullen met gelukkige verzoeken. Een inactief weefgetouw zien, duidt op een chagrijnig en koppig persoon, die u veel angstige zorg zal bezorgen….

…Vensters in je dromen zien, is een voorteken van een noodlottig hoogtepunt naar stralende hoop. Je zult je mooiste wens in wanhoop zien vervallen. Vruchteloze inspanningen zullen uw deel zijn. Gesloten ramen zien is een weergave van verlatenheid. Als ze worden verbroken, wordt u achtervolgd door miserabele vermoedens van ontrouw van degenen van wie u houdt. Voor een raam zitten, geeft aan dat je het slachtoffer wordt van dwaasheid. Door een raam een ​​huis binnen te gaan, geeft aan dat u ontdekt zult worden terwijl u oneervolle middelen gebruikt om een ​​ogenschijnlijk eervol doel te bereiken. Door één te ontsnappen, geeft aan dat je in de problemen zult komen, wiens zwoegen je genadeloos dicht tegen zich aan zal houden. Door door een raam te kijken wanneer er vreemde voorwerpen verschijnen, voorspelt u dat u zult falen in de door u gekozen bezigheid en het respect zult verliezen waarvoor u gezondheid en tevredenheid riskeerde….

…(God Almachtig | Gouverneur | Burgemeester | President | Royalty | Sultan) De ware Koning is de Almachtige God. Als de koning tevreden is met iemand in een droom, betekent dit dat de Almachtige God tevreden met hem is, en als de koning boos op hem is in de droom, betekent dit dat de Almachtige God ontevreden over hem is. Als iemand de koning in een droom fronsend ziet fronsen, betekent dit dat hij zijn gebeden niet naar behoren uitvoert of ware religieuze toewijding toont. Als iemand hem in een droom ziet glimlachen, betekent dat winst in zowel zijn materiële als spirituele leven. Als iemand ziet dat de Almachtige God hem als koning over een land heeft aangesteld, betekent dit dat hij zo’n regentschap zal ontvangen, mocht hij daarvoor in aanmerking komen. Later zal onrust tirannen of dictators voor het gerecht brengen, terwijl mensen met kennis en vroomheid zullen overleven en hun gezag herwinnen. Als iemand zichzelf in een droom als een kalief of als een imam ziet en hij moet daarvoor in aanmerking komen, betekent dat dat hij zo’n eer, rang, vertrouwen en roem in het land zal ontvangen, hoewel zijn vice-regentschap niet erfelijk zal worden. Het is echter een slecht voorteken als hij een kalif wordt in de droom en niet in aanmerking komt voor een dergelijke aanstelling. In dat geval zal hij daarentegen worden vernederd en verstrooid, en zijn eigen helpers zullen zijn superieuren worden, terwijl zijn vijanden zich zullen verheugen over zijn ongeluk. Als iemand zichzelf in een droom als een koning ziet, hoewel hij in werkelijkheid niet in aanmerking komt, betekent dit dat hij snel kan sterven, en hetzelfde geldt als een zieke ziet dat hij een koning wordt. Als hij gezond is, betekent dit dat iemand in zijn familie binnenkort kan overlijden. Een koning in een droom zien, betekent ook dat je verborgen geheimen onthult. Als een filosoof of een waarzegger zichzelf in een droom in een koning ziet veranderen, dan duidt het op blijde tijdingen als hij er in zijn droom niet over klagen. Als een slaaf ziet dat hij in een droom koning wordt, betekent dit dat hij wordt vrijgelaten. Als iemand zichzelf in een droom een ​​van de grote koningen van deze wereld ziet worden, betekent dit dat hij in zijn leven werelds succes zal behalen, hoewel dit gepaard zal gaan met religieus falen. Als de persoon een natuurlijke oplichter is, betekent dit dat hij zal worden gevangengenomen en opgesloten. Als een man ziet dat hij een ridderorde wordt toegekend die alleen geschikt is voor vrouwen, dan betekent dat zijn dood. Als iemand ziet dat de koning hem in een droom vertegenwoordigt, betekent dat vrede tussen hen. Als iemand zichzelf in een droom een ​​zaak met kennis en wijsheid ziet bepleiten voor een koning, betekent dit dat hij zijn zaak zal winnen en zal ontvangen waarvoor hij kwam. Als iemand zichzelf klaagt met de koning over zijn zaak in de droom, betekent dit dat hij zijn zaak zal verliezen en dat het oordeel de koning zal gaan. Als iemand zichzelf in de droom met een koning ziet lopen en met hem de schouders wrijft, betekent dit dat hij zich tegen de koning zal verzetten of hem ongehoorzaam zal zijn. Als hij ziet dat hij de koning in een droom volgt, betekent dit dat hij de tradities van de koning tijdens zijn leven of na zijn dood zal nastreven. Als iemand in een droom het paleis van de koning betreedt, betekent dit dat hij zal worden aangesteld in een leidende positie en de gratie van de koning zal ontvangen. Als iemand zichzelf ziet mengen met de harem van de koning, of met hen slaapt en als er tekenen van troost, waarachtigheid of wijsheid zijn in zijn daad in de droom, betekent dit dat hij de binnenste kringen van de koning zal binnengaan. Anders, als hij in de droom de gevolgen zou vrezen van wat er gebeurt, of als hij de waarheid mist, of als hij ze lastert, of zich overgeeft aan wat voor hem onwettig is om te doen, zou hij de deur van de koning bereiken, dan betekent dit dat hij zal zegevieren tegen zijn vijanden in dat paleis, en ze kunnen hem geen kwaad doen. Als de koning hem in zijn droom een ​​geschenk geeft, betekent dit dat hij de overwinning en eer in zijn leven zal behalen om de waarde van dat geschenk te evenaren. Als de koning hem in de droom een ​​zijden kledingstuk met brokaten geeft, betekent dit dat hij hem een ​​vrouw van de koninklijke familie zal geven. Als de koning in een droom met iemand spreekt, betekent dat eer, roem, rijkdom na armoede, vrijlating uit de gevangenis, uitbreiding van je bedrijf of overwinning op je vijand. Als een aangestelde gouverneur zichzelf in een droom in de spiegel ziet kijken, betekent dit dat hij uit zijn functie wordt ontslagen. Als een aangestelde koning in een droom iemand op zijn troon ziet zitten die op hem lijkt, betekent dit dat hij een zoon zal verwekken. Als hij in een droom van zijn vrouw scheidt, betekent dit dat hij afstand zal doen van zijn troon. Om jezelf te zien slapen met de koning in hetzelfde bed en zonder een gordijn ertussen, en als de koning het bed verlaat terwijl iemand erin blijft rusten in de droom, betekent dit dat zijn omgang met de koning jaloezie zal veroorzaken, of dat hij dat zal doen. hem erven. Als iemand het bed verlaat voor de koning, betekent dit dat hij zal ontsnappen aan een groot gevaar. Als iemand zichzelf in een droom alleen in het bed van de koning ziet slapen, betekent dit dat hij zal trouwen met een vrouw uit de heersende familie, of dat hij van zijn eigen geld mag uitgeven ten behoeve van een vrouw in dat paleis. Als het bed zich in het paleis bevindt, hoewel onbekend in de droom, betekent dit dat hij lid van die regering zal worden. Als een koning hoort dat zijn onderdanen hem in een droom prijzen, betekent dit dat hij goede eigenschappen zal tonen. Als zijn onderdanen hem in een droom overladen met geld, betekent dit dat ze slecht over hem praten of hem de schuld geven. Als ze hem in de droom met suiker overladen, betekent dit dat ze aardig over hem spreken, en als ze hem in de droom met stenen overladen, betekent dit dat ze hard over hem zullen spreken. Als iemand in een droom de mensen eerbetuigingen ziet brengen en voor hem buigt, betekent dit dat ze nederig voor hem zullen staan. Als ze zich in een droom voor hem neerwerpen, betekent dit dat ze hem echt prijzen. Als een koning ziet dat hij de mening van een vrouw in een droom volgt, betekent dit dat hij zijn koninkrijk zal verliezen of het slachtoffer zal worden van een depressie, of dat hij in de gevangenis zal worden gegooid. Als hij haar in de droom tegenwerkt, betekent dit dat hij zal ontsnappen aan een groot gevaar. Als een koning zichzelf in een droom ziet lopen wanneer een gewoon onderwerp hem nadert en iets in zijn oor fluistert, stelt de gewone man hier de engel des doods ‘Izrail voor, en het betekent dat de koning een plotselinge dood kan sterven. Eten uit de hand van iemands dienaar in een droom vertegenwoordigt het vergroten van iemands gezag, het vergroten van zijn zaken, kennis of wijsheid. Als een koning zichzelf een banket voor gasten in een droom ziet bereiden, betekent dit dat zijn tegenstanders hun zaak zullen komen bepleiten, hoewel hij hen zal winnen. Als hij ziet dat hij in een droom voedsel op tafel legt, betekent dit dat een boodschapper hem zal komen opzoeken in verband met een geschil. Als het eten zoet is, zal het probleem mooi eindigen. Als het eten vettig is, zal het probleem blijvend zijn. Zuur voedsel betekent dan standvastigheid. Eten op de tafel van een rechtvaardige en rechtvaardige koning in een droom betekent zegeningen en eer. Als de koning in een droom alleen op de markten rondloopt, betekent dit dat hij een nederige, rechtvaardige en sterke heerser is. Een zieke koning in een droom vertegenwoordigt zwakte in zijn geloof en onrecht jegens zijn onderdanen. Als de koning in een droom over de schouders van mensen wordt gedragen, betekent dit gebrek aan geloof en het niet naleven van iemands religieuze verplichtingen, of zwakte in zijn heerschappij. Als de koning sterft en niet in een droom wordt begraven, betekent dit dat de koning en zijn onderdanen afwijken. Als hij wordt begraven en de mensen weglopen van zijn graf in de droom, betekent dit dat iemand iets zal nastreven dat geen voordeel heeft, tenzij de Almachtige God anders beslist. Als iemand in een droom het hoofd van de koning ziet veranderen in een ramshoofd, betekent dit dat de koning een rechtvaardige en vriendelijke heerser is. Als zijn hoofd in de droom wordt omgevormd tot een hondenkop, vertegenwoordigt het zijn verachtelijke aard. Als zijn borst in de droom in een steen verandert, betekent dit dat zijn hart als een rots zal worden. Als iemand in een droom zijn eigen hand in de hand van de koning ziet veranderen, betekent dit dat hij een leidende taak krijgt. Als iemand de koning in een droom met vleugels ziet vliegen, betekent dit dat zijn autoriteit zich zal verspreiden. Als zijn vingers in vorm of aantal toenemen in de droom, betekent dit dat zijn hebzucht en onrechtvaardigheid zich zullen manifesteren. Elke droom over een overleden koning zal zich manifesteren in zijn opvolgers of in zijn nageslacht….

…Dromen van een grote, fraai geklede menigte mensen bij een of ander entertainment, duidt op een prettige omgang met vrienden | maar alles wat zich voordoet om het genoegen van de gasten te bederven, duidt op verdriet en verlies van vriendschap, en ongeluk zal worden gevonden waar winst en sympathieke omgang werd verwacht. Het duidt ook op ontevredenheid over onenigheden bij de overheid en gezinnen. Als u een menigte in een kerk ziet, betekent dit dat u waarschijnlijk wordt getroffen door een overlijden of dat er een lichte onaangenaamheid kan ontstaan. Als u een menigte op straat ziet, duidt dit op een ongebruikelijke vlotheid in de handel en wordt u omringd door een algemene sfeer van welvaart. Om te proberen gehoord te worden in een menigte, voorspelt u dat u uw belangen boven alle andere zult stellen. Een menigte zien is meestal goed, als te veel mensen geen zwarte of saaie kostuums dragen. Dromen om een ​​hypnotiseur te zien die anderen probeert te hypnotiseren en dan zijn aandacht op jou te richten, en dat niet lukt , geeft aan dat er een probleem boven je hangt dat vrienden niet zullen kunnen afweren. Alleen uzelf kunt het dreigende gevaar afwenden….

…Voor jonge mensen betekent grijs haar in een droom waardigheid en het kan een lang leven, zwakte of armoede betekenen. Als grijs haar groeit in iemands baard en hoofd in de droom, betekent dit armoede. Halfgrijs haar gemengd met je baard in een droom zien, betekent kracht, waardigheid en eer. Als iemands vrouw zwanger is, en als hij ziet dat zijn haar in de droom grijs wordt, betekent dit dat ze een zoon zal krijgen. Als iemand zichzelf in een droom grijs haar uit zijn baard ziet trekken, betekent dit dat hij de ouderen respecteert en religieuze geleerden eert. Als een vrouw ziet dat haar haar in een droom grijs wordt, betekent dit de komst van gasten, of het kan betekenen dat haar man een minnares heeft. Als een rijke in een droom zijn lichaam met grijs haar bedekt ziet, betekent dat grote zakelijke verliezen, terwijl het voor een arme schulden betekent die hij niet kan terugbetalen. Het grijze haar van een onbekende vrouw stelt een uitdrogende krop voor. Als een soldaat zijn haar grijs ziet in een droom, betekent dit zijn zwakte of nederlaag op het slagveld. Als een zieke in een droom zijn haar grijs ziet, betekent dat zijn dood en verhulling. Als een persoon ergens bang voor is en dan zijn haar grijs ziet in een droom, betekent dat verzoening van zijn angsten, of amnestie gegeven door een heerser of een rechter die in zijn voordeel beslist. Er wordt ook gezegd dat het grijze haar van een vrouw in een droom betekent dat ze zal worden beledigd door haar schoonfamilie, of dat het echtscheiding kan betekenen. Als iemands grijze haar toeneemt, maar nog steeds wat zwart haar in de droom bevat, betekent dit waardigheid en eerbied. Als er geen zwart haar overblijft, betekent dit een berisping of een berisping die men van zijn meerdere zal horen. Als iemands zwarte baard grijs wordt in een droom, betekent dit dat hij kan falen in zijn religieuze leven of zijn rijkdom kan verliezen. Als iemand in een droom twee of drie grijze haren in zijn zwarte baard ontdekt, betekent dit dat hij een zoon zal krijgen of dat iemand van wie hij houdt, zal terugkeren van een lange reis. Als het haar van iemands borst grijs wordt in een droom, betekent dit dat zijn eten zal bederven. Iemands baard briljant grijs en mooi zien in een droom betekent eer en roem in het hele land. Een grijs haar plukken in een droom betekent ook gebrek aan respect voor ouderen. Grijs haar in een droom betekent ook armoede, schulden, pijn, afstand tot anderen, hard zijn met anderen of gevangenisstraf. (Zie ook Kleurstof | Oudere persoon)…

…De droom over een tovenaar symboliseert expertise en beheersing van vaardigheden. Gemakkelijk macht kunnen uitoefenen. Volledig bedreven zijn in een bepaalde vaardigheid of in staat zijn om gemakkelijk voor jezelf te zorgen wanneer dat nodig is. Voorbeeld: een man droomde van het zien van de woorden ~Heerser voor een tovenaar die aan jou is gegeven~. Toen hij wakker was , had hij net een cursus vreemde talen gevolgd. Het woord tovenaar weerspiegelde zijn vaardigheid in het gemakkelijk kunnen ontcijferen van vreemde woorden die hij zag. Hij zou zijn vaardigheden kunnen gebruiken om zelf te leren….

De droom van een telescoop symboliseert je behoefte om te veel dichter bij iets te komen wat je niet begrijpt, of dat ongebruikelijk is. U ervaren onzekerheid of vreemde gebeurtenissen en verlangen naar een gevoel van duidelijkheid. Als alternatief kan een telescoop uw wens weerspiegelen om iets dat je voelt is mooi of prachtig te onderzoeken. Mogelijk een behoefte aan bevestiging over iets wat je liefde of zorg over. Je hebt misschien vragen over hoe positief of iets echt goed is. De bedoelingen van iets of iemand moeten mogelijk opnieuw worden geverifieerd. Voorbeeld: Een mens droomde van het zien van een telescoop. In het echte leven voelde hij de behoefte om de vreemde symbolen die hij had gezien in de brief die hij ontving opnieuw te onderzoeken. Hij begon te vermoeden dat de symbolen niet zo positief waren als hij dacht.

…De droom over een telescoop symboliseert je behoefte om ook iets nader te bekijken dat je niet begrijpt of dat ongebruikelijk is. Misschien ervaar je onzekerheid of vreemde gebeurtenissen en verlang je naar duidelijkheid. Als alternatief kan een telescoop uw wens weerspiegelen om iets waarvan u denkt dat het mooi of wonderbaarlijk is, nauwkeurig te onderzoeken. Mogelijk behoefte aan geruststelling over iets waar je van houdt of om iets geeft. Misschien heb je twijfels over hoe positief of goed iets werkelijk is. De bedoelingen van iets of iemand moeten mogelijk opnieuw worden gecontroleerd. Voorbeeld: een man droomde ervan een telescoop te zien. Toen hij wakker was, voelde hij de behoefte om vreemde symbolen die hij had gezien in een brief die hij had ontvangen, opnieuw te onderzoeken. Hij begon te vermoeden dat de symbolen niet zo positief waren als hij aanvankelijk dacht….

…De droom over een assistent die kennis en beheersing van vaardigheden symboliseert. In staat zijn om gemakkelijk uit te oefenen macht. Volledig bedreven zijn met een bepaalde vaardigheid of de mogelijkheid hebben om gemakkelijk door uzelf te bieden wanneer dat nodig is. Voorbeeld: Een man droomde ervan om de woorden ‘Liniaal voor een assistent die aan u is gegeven’ te zien. In het echte leven had hij een cursus vreemde talen afgerond. Het woord assistent weerspiegelt zijn vermogen om gemakkelijk te ontcijferen alle vreemde woorden die hij heeft gezien. Hij kan zijn vaardigheden gebruiken om alleen te leren….

…(Cure | Bitter amandel | Sweet amandel | Truth) In een droom vertegenwoordigt amandel een remedie voor een ziekte, afzetting van een gouverneur of verlies van iemands baan. In een droom vertegenwoordigt amandel ook een overleden persoon in zijn lijkwade of in zijn graf. Maar het zien van verse groene amandel in een seizoen in een droom betekent winst en zegeningen. Zoete amandel in een droom vertegenwoordigt wettig geld of verdiensten, afhankelijk van de hoeveelheid die men in zijn droom ziet. Zoete amandel eten in een droom betekent winst, hoewel je die kunt verdienen met een gevecht. Amandel plukken uit een boom in een droom betekent geld verdienen aan een niggardly persoon met een gevecht. Een amandelboom in een droom stelt ook iemand voor die gierig is met mensen, hoewel genereus met zijn vrouw en kinderen. Zoete amandel eten in een droom betekent ook de zoetheid van iemands geloof proeven. Bittere amandel in een droom betekent waarheid. Amandel eten in een droom betekent geld en een goede gezondheid. Een amandelboom vertegenwoordigt ook een vreemde. Zichzelf in een droom overladen zien met amandelschalen, betekent een nieuw kledingstuk ontvangen. Droge amandel in een droom betekent verdriet, woede en rumoer. Het eten van een blad van een amandelboom in een droom betekent geld ontvangen van iemand met autoriteit en genieten van het geschenk….

…Dromen van het drinken van koffie, duidt op de afkeuring van vrienden over uw huwelijksintenties. Als je getrouwd bent, zijn er onenigheden en veelvuldige ruzies. Dromen van het handelen in koffie, voorspelt zakelijke mislukkingen. Bij verkoop, zeker verlies. Als u het koopt, kunt u gemakkelijk uw krediet behouden. Als een jonge vrouw koffie ziet of ermee omgaat, wordt ze een voorwoord gemaakt als ze niet discreet is in haar acties. Dromen van het branden van koffie, betekent voor een jonge vrouw ontsnappen aan het kwaad door gelukkig met een vreemde te trouwen. Om gemalen koffie te zien, voorspelt succesvolle worstelingen met tegenspoed. Gedroogde koffie, waarschuwt u voor de slechte attenties van vreemden. Groene koffie geeft aan dat je gewaagde vijanden hebt die je geen kwartier zullen laten zien, maar zullen vechten voor je omverwerping….

…Dromend dat je hart je pijn doet en verstikt, zullen er problemen in je bedrijf komen. Een of andere fout van uzelf zal verlies opleveren als deze niet wordt gecorrigeerd. Je hart zien, voorspelt ziekte en energiestoringen. Om het hart van een dier te zien, zul je vijanden overwinnen en het respect van iedereen verdienen. Als u het hart van een kip eet, duidt dit op vreemde verlangens die ervoor zorgen dat u zeer moeilijke projecten voor uw vooruitgang uitvoert….

…Een uitnodiging voor lunch of diner in een droom betekent een lange reis maken. Als het halverwege de middag is, betekent dit rust of een pauze nemen van een moeilijke baan. Als het een uitnodiging is voor een diner in de droom, betekent dit dat je iemand verraadt onder de dekmantel van duisternis. Als iemand zichzelf van plan ziet om mensen uit te nodigen voor een lunch of diner in een droom, betekent dat dat hij zaken met hen wil doen, of misschien in hun kringen wil komen. Bijgevolg zal hij worden beschuldigd van inmenging of het aangaan van een dergelijke onderneming. Als iemand ziet dat hij een diner bij hem thuis organiseert en de gasten zijn klaar met eten in de droom, betekent dit dat hij de leiding over hen zal hebben. Als een zieke in een droom bij hem thuis zo’n uitnodiging ziet, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Eten serveren aan gasten in een droom betekent de terugkeer naar huis van een dierbaar persoon van een lange reis. Als iemand zichzelf in een droom aan een tafel ziet zitten die bedekt is met allerlei soorten voedsel en fruit, betekent dit dat hij zal worden opgeroepen om zijn Heer te dienen en het paradijs te winnen. (Zie ook Eten | Gast | Gastvrijheid | Tafel)…

…Dromen dat je thee aan het zetten bent, voorspelt dat je je schuldig zult maken aan indiscrete daden en dat je diep berouw zult voelen. Als u uw vrienden thee ziet drinken, en u met hen, betekent dit dat sociale genoegens u zullen verzachten, en u zult proberen uw gevoelens te veranderen door anderen te dienen in hun verdriet. Om droesem in uw thee te zien, waarschuwt u voor problemen in de liefde en voor zaken van sociale aard. Thee morsen is een teken van huiselijke verwarring en verdriet. Om je theekist leeg te vinden, ontvouwt zich veel onaangename roddels en nieuws. Dromen dat je dorst hebt naar thee, geeft aan dat je verrast zult worden met ongenode gasten….

…Het is goed Dromen van een banket. Vrienden zullen wachten om jou gunsten te bewijzen. Dromen van jezelf, samen met vele vrolijk geklede gasten, eten van een kostbaar bord en het drinken van wijn van fantastische prijs en leeftijd, voorspelt enorme winst in ondernemingen van elke aard en geluk onder vrienden. Het zien van onharmonische invloeden, vreemde en groteske gezichten of lege tafels is onheilspellend van ernstige misverstanden of teleurstellingen….

…De droom over een vreemde taal symboliseert een mentaliteit die je niet begrijpt of waarmee je het niet eens bent. Iemand heeft misschien een idee of geloofssysteem waarop u zich niet abonneert. Je buitengesloten of ~los~ van iets voelen. Als alternatief kunt u het gevoel hebben dat anderen zichzelf niet duidelijk maken. De droom over het studeren van een vreemde taal symboliseert je poging om het gedrag van een persoon of situatie te begrijpen die je momenteel niet kent….

…Een bed, schoon en wit, duidt op een vredige stopzetting van zorgen. Voor een vrouw Dromen van het opmaken van een bed, betekent een nieuwe minnaar en een aangename bezigheid. Dromen om in bed te liggen, als in een vreemde kamer onverwachte vrienden je zullen bezoeken. Als een zieke ervan droomt in bed te liggen, zullen er nieuwe complicaties optreden, en misschien zelfs de dood. Dromen dat je in de open lucht op een bed slaapt, voorspelt dat je heerlijke ervaringen zult hebben en kansen om je fortuin te verbeteren. Als u negers langs uw bed ziet lopen, duidt dit op ergerlijke omstandigheden die zich voordoen, die uw plannen zullen verstoren. Als je een vriend ziet die er erg bleek uitziet terwijl hij in bed ligt, betekent dit dat vreemde en treurige complicaties je vrienden zullen onderdrukken en ontevredenheid bij jezelf zullen brengen. Voor een moeder die droomt dat haar kind in bed plast, voorspelt hij dat ze ongebruikelijke angst zal hebben en dat mensen die ziek zijn niet zo snel zullen herstellen als verwacht mag worden. Voor personen die dromen dat ze in bed plassen, duidt dit op ziekte of een tragedie die hun dagelijkse gang van zaken verstoort….

…Dromen dat je met een vreemde naar bed gaat, symboliseert je comfort of acceptatie met een nieuw aspect van je leven. Negatief kan het een teken zijn dat u te snel beweegt en voorzichtiger moet zijn. Het kan ook de weergave zijn van negatieve overtuigingen of situaties die u omarmt. De droom over seks hebben met een vreemde symboliseert een plezierige ervaring die je nog nooit hebt gehad….

…Dromend om alleen de staart van een beest te zien, wordt ongebruikelijke ergernis aangegeven waar genoegens verzekerd leken. De staart van een dier afsnijden, betekent dat je door je eigen onzorgvuldigheid ongeluk zult lijden. Dromen dat de staart van een beest op je is gegroeid, geeft aan dat je slechte manieren je onnoemelijk veel leed zullen bezorgen, en vreemde gebeurtenissen zullen je verbijsteren….

Droom van een kus, duidt liefde, genegenheid, rust, harmonie en tevredenheid. Om anderen te zien zoenen wordt geïnterpreteerd als de onderbewuste aanbeveling voor de dromer om te denken dat hij of zij is ook betrokken bij hun persoonlijke en relatie leven. Je moet ze wat ruimte geven. Als de droom eindigt over je staat op het punt om iemand te kussen, het geeft aan dat je niet zeker weet of hij of zij echt voelt voor je. U bent op zoek naar een soort van relatie met die persoon, maar je bent niet zeker hoe verder te gaan om het te bereiken. Als je heteroseksueel bent en droomt dat je iemand van hetzelfde geslacht kust en dan vertegenwoordigt het zelfacceptatie. Je herkent de vrouwelijke of mannelijke kant. Dromen dat je iemand kust heeft een hand, betekent respect. Dromen dat je iemands vriend of vriendin kust, geeft aan dat je een relatie wilt hebben en de energie van de liefde ervaart. U seksueel handelen uit en de wens om uw passie te wekken. Als alternatief duidt het op een gebrek aan eerlijkheid, moraal en eenheid op zich. Als je een goede vriend kust, dan vertegenwoordigt hij je respect en aanbidding voor je vriend. U bent op zoek naar een intieme nabijheid die ontbreekt in een aantal ontwaken relatie. Het kan wel of niet betekenen een romantische interesse voor hem of haar. Dromen van een vijand, een tegenstander, of een tegenstander kussen, betekent verraad, vijandigheid, of verzoening met een boze vriend. Als je gekust wordt door een vreemde, dan is je droom er een van zelfontdekking. Je moet meer vertrouwd raken met een bepaald aspect van jezelf.

Dromen over of het zien van de droom kruimels of doen, kan erop wijzen dat je je buitengesloten voelt. Voel je je als een vreemde in een situatie?

…Dromen van een locomotief die met grote snelheid rijdt, duidt op een snelle stijging van het fortuin en reizen naar het buitenland. Als het is uitgeschakeld, zullen veel ergernissen de zakelijke aangelegenheden verstoren en zullen verwachte reizen bij gebrek aan middelen opzij worden gezet. Een volledig gesloopt zien, betekent grote nood en verlies van eigendom. Iemand horen aankomen, duidt op nieuws van vreemde aard. Het bedrijfsleven zal veranderingen aannemen die succes voor alle klassen zullen betekenen. Als u het hoort fluiten, zult u blij en verrast zijn bij de verschijning van een vriend die afwezig is geweest, of een onverwacht aanbod, wat een voorkeur voor u betekent….

…Dromen van eten aan een tafel zonder tafelkleed geeft aan dat de dromer hunkert naar volledige onafhankelijkheid in de manier waarop zijn of haar leven wordt beheerd, wat binnenkort zal worden bereikt door de dromer, ongeacht of dit uiteindelijk andere mensen (partners of familie leden, bijvoorbeeld). Dromen over het klaarmaken van de eettafel omdat er gasten en bezoekers verwacht worden, geeft aan dat de dromer goede vriendschappen heeft en daardoor welvaart in de zaken of zaken van de dromer. Dromen van iemand die aan een eettafel staat of zit, geeft aan dat hij of zij gunsten wil krijgen in ruil voor onbezonnenheden. Dromen om aan tafel te zitten en af ​​te wassen en restjes af te wassen, geeft aan dat de welvaart en rust van de dromer snel zal veranderen in mislukkingen en verdriet. Dromen om voor een oude tafel te staan, zonder borden, duidt op een risico op verlies, armoede en verschillende problemen, en erger nog als er geen voedselresten aan tafel zijn. Dromen van een versleten eettafel, vooral als deze kapot is, geeft aan dat zaken en zaken niet goed gaan en dat ze elke dag erger zullen worden als de dromer er niet voor zorgt. Dromen van een eettafel die alleen beweegt, geeft aan dat zaken en zaken niet goed gaan, wat betekent dat de dromer fundamentele veranderingen moet aanbrengen. Dromen van een tafel die uit zichzelf de grond raakt of het hout schraapt, geeft aan dat de dromer geen overwegingen heeft ten opzichte van familie of vrienden, wat het succes van het bedrijf van de dromer en zaken met ernstige economische problemen in gevaar brengt….