…(Vertraging | Uitstel | Uitstel) Uitstel of uitstel van het nakomen van verplichtingen in een droom betekent scheiding en ontbinding van een contract. Als een vrouw in een droom haar huwelijk uitstelt of uitstelt, betekent dit dat ze van haar man gescheiden is of dat ze de kans om te trouwen verliest of de voorkeur geeft om ongehuwd te blijven….

…Het zien van een bruiloft in een droom symboliseert vandaag een nieuw begin of overgang in je leven. Dromen over bruiloften zijn vaak negatief en benadrukken enige angst of angst. Ze verwijzen vaak naar gevoelens van bitterheid, pijn en dood. Bovendien weerspiegelen de huwelijksdromen uw gedachten over onafhankelijkheid. Dromen dat je hertrouwt met je huidige vrouw / echtgenoot vertegenwoordigt waarheid en geluk. Het kan ook een nieuwe fase (zoals ouderschap) in uw leven betekenen. Als je gaat trouwen en droomt van je bruiloft, dan duidt dit op de stress van het organiseren van een bruiloft. De buitensporige details van de bruiloft, de conflicten en spanningen met het gezin, angst voor toewijding en verlies van onafhankelijkheid kunnen de oorzaak zijn van de angst die door de bruiloft wordt veroorzaakt. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de bruiden droomt van hun ceremonie, ook al gaan de voorbereidingen goed. Dromend dat je je eigen bruiloft plant, is het een metafoor die de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke kant symboliseert. Het vertegenwoordigt een overgangsfase waarin je een soort evenwicht zoekt tussen je agressieve kant en je emotionele kant. Als u de persoon bent die trouwt, betekent dit dat u heel gelukkig zult zijn. Als u een bruiloft bijwoont, is dat dat u af en toe veranderingen in uw leven wilt aanbrengen. Als je een bruiloft ziet zonder deel te nemen, betekent dit dat de dood en bitterheid naderen….

…De droom over een bruiloft symboliseert de eenwording met een bepaald aspect van jezelf. Het samenvoegen of samenvoegen van kwaliteiten. Het kan ook de weergave zijn van een ervaring in je leven waarbij je merkt dat iets permanent wordt. Vaak een symbool voor nieuwe gewoontes of situaties die in je leven gemeengoed worden. Een bruiloft kan ook een katalysatorevenement zijn dat u motiveert om altijd iets te doen. Kan soms een transformerende gebeurtenis weerspiegelen. Negatief, een bruiloft kan negatieve situaties of negatieve denkpatronen weerspiegelen die steeds vaker voorkomen in je leven en versterkt worden in je wakkere leven. Negatieve situaties of ongewenste aspecten van jezelf versmelten. Angst, behoefte, jaloezie of schuldgevoel die regelmatig voorkomen of zich permanent voelen. De droom over het bijwonen van een bruiloft kan uw gevoelens weerspiegelen over permanente veranderingen die bij iemand anders plaatsvinden. Het kan een weerspiegeling zijn van het zien van jezelf veranderen. Ervaar dat 2 kanten van jezelf samensmelten. De droom over het plannen van een bruiloft symboliseert de voorbereidingen die u treft voor een permanente of serieuze verandering. De droom over problemen of vechten op een bruiloft kan problemen met toewijding, vertrouwen of consistentie weerspiegelen. Het kan zijn dat u twijfelt over een verandering die u overwoog. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van jaloezie die jij of iemand anders heeft terwijl je kijkt hoe anderen iets bereiken. Het niet leuk vinden om iemand anders permanent een doel te zien realiseren. Het kan ook wijzen op gevoelens dat het geen goed idee is om een ​​permanente verandering te zien. Als je in het echte leven gaat trouwen, droom dan van rampen, omdat je bruiloft misschien een weerspiegeling is van je angst om jezelf in verlegenheid te brengen. Het zien van ex’s of je partner die vreselijk misvormd zijn, kan een weerspiegeling zijn van je angst om een ​​fout te maken. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar ontwerpleraar te zien trouwen met haar spirituele leraar. In haar wakende leven begon ze exotische sieraden te ontwerpen. Voorbeeld 2: Ouderen die bijna dood zijn, dromen vaak van bruiloften. De bruiloften weerspiegelen hun gevoelens over de bestendigheid van de dood. Ervaren zichzelf versmelten met het hiernamaals….

…Voedsel in dromen symboliseert de aard en kwaliteiten van ervaring of energie die je neemt in je leven. Hoe bepaalde situaties je beïnvloeden. Elk voedsel heeft een unieke ervaring of energie in verband met de basis van zijn meningen, gevoelens of herinneringen aan specifiek voedsel. Bepaalde voedingssymbolen zijn meestal universeler (bijvoorbeeld appels of havermout), terwijl andere (bijvoorbeeld voedsel of junkfood) een veel persoonlijkere betekenis krijgen op basis van hun persoonlijke gevoelens over voedsel. Je moet jezelf afvragen wat het meest opvalt aan een bepaald type voedsel en zien hoe deze kwaliteiten van toepassing zijn op je huidige levenssituatie. Over het algemeen heeft de vrucht de symboliek van gedachten die je een goed gevoel geven, groenten meer voedzame kwaliteiten, en ondersteunen het symbolische vlees op de kwaliteiten die voorbij zijn. Bevroren voedsel kan leiden tot uitstel of iets neerzetten. U koos ervoor om bepaalde problemen te negeren of later iets aan te pakken. Ontdooien bevroren voedsel kan symboliseren problemen of situaties worden heroverwogen. Het kan ook de vertegenwoordiging van eindelijk te maken hebben met problemen die je uitgesteld omgaan met gezicht. De droom van verbrand voedsel symboliseert ervaringen die je in de zee bent gevallen of die je te graag wilde hebben. Afleiding, gebrek aan focus, onverantwoordelijkheid. Als alternatief kan verbrand voedsel weerspiegelen teleurstelling of het gevoel dat een bepaald type ervaring niet goed genoeg zal zijn. Zie de thema’s sectie voor voedsel voor een diepere blik op de symboliek van droomvoedsel….

…Om in een droom onder het vonnis te staan ​​en uitstel te krijgen, voorspelt u dat u een of andere moeilijkheid zult overwinnen die u angstig maakt. Voor een jonge vrouw Dromend dat haar minnaar uitstel is verleend, betekent dat ze spoedig zal horen dat er wat geluk met hem zal gebeuren, dat van vitaal belang voor haar zal zijn….

…Het verlenen van uitstel of een tijdschema aan een andere persoon in een droom vertegenwoordigt iemands eigen lijden. Als dit in de droom in woede wordt gedaan, zal de mate van lijden ontzagwekkend zijn….

De droom van een huwelijk symboliseert eenwording met een bepaald aspect van zichzelf. De hechting of het mengen van kwaliteiten. Het kan ook de vertegenwoordiging van een ervaring in je leven waar je merkt dat iets steeds permanent. Vaak een symbool voor nieuwe gewoonten of situaties die steeds gemeengoed in je leven. Een bruiloft kan ook een katalysator gebeurtenis die je motiveert om iets te doen de hele tijd. Soms kan een transformatiegebeurtenis worden weergegeven. Negatief, een huwelijk kan weerspiegelen negatieve situaties of negatieve denkpatronen die steeds gemeengoed in je leven wordt versterkt in je wakende leven. Negatieve situaties of ongewenste aspecten van zelffusie. Angst, wil, jaloezie, schuld of die regelmatig voorkomen of permanent voelen. De droom van het bijwonen van een bruiloft kan weerspiegelen uw gevoelens over permanente veranderingen die plaatsvinden met iemand anders. Het kan een weerspiegeling zijn van het zien van bewegen. Proberen de 2 zijden te fuseren. De droom over het plannen van een bruiloft symboliseert de voorbereidingen die u maakt voor een permanente of ernstige verandering. Dromen over problemen of worstelen in een huwelijk kan problemen weerspiegelen met betrokkenheid, vertrouwen of consistentie. Je hebt misschien twijfels over de verandering die je overweegt. Als alternatief kan het weerspiegelen jaloezie van u of iemand anders heeft tijdens het kijken naar anderen iets te bereiken. Niet graag een andere persoon permanent een doel te zien bereiken. Het kan ook wijzen op de gevoelens dat het zien van een permanente verandering optreden is geen goed idee. Als je gaat trouwen in het echte leven, dan dromen van catastrofes zoals je huwelijk kan worden als gevolg van uw angst over verlegenheid jezelf. Het zien van ex of zijn partner wordt verschrikkelijk misvormd kan weerspiegelen hun angst voor het maken van een fout. Voorbeeld: Een vrouw droomde ervan om haar tekenleraar te zien trouwen met haar spiritueel leraar. In het echte leven begon ze exotische sieraden te ontwerpen. Voorbeeld 2: Ouderen in de buurt van de dood dromen vaak van huwelijken. Huwelijken die uw gevoelens weerspiegelen over de nabijheid van de duurzaamheid van de dood. Experimenteren met het hiernamaals.

…Om een ​​bruiloft in je droom bij te wonen, zul je snel merken dat er een gelegenheid voor je komt die je bitterheid en vertraagd succes zal bezorgen. Voor een jonge vrouw Dromen dat haar huwelijk een geheim is, is beslist ongunstig voor karakter. Het importeert haar waarschijnlijke ondergang. Als ze een werelds of goedgekeurd huwelijk sluit, betekent dit dat ze hoger zal gaan in de waardering van degenen om haar heen, en dat verwachte beloften en vreugden niet zullen worden onthouden. Als ze in haar droom denkt dat er ouderlijke bezwaren zijn, zal ze merken dat haar verloving ontevredenheid zal veroorzaken bij haar familieleden. Voor haar Dromen trouwt haar minnaar met een ander, voorspelt dat ze gekweld zal worden door onnodige angsten, aangezien haar minnaar zijn beloften trouw zal nakomen. Voor een persoon Dromen van een huwelijk, is een droevig voorteken, aangezien de dood alleen door een wonder kan worden ontweken. Als het een homohuwelijk is en er geen grauwe, bleke of zwartgeklede predikanten zijn die plechtige geloften opleggen, kunnen de tegenslagen worden verwacht. Voor een jonge vrouw Dromen dat ze iemand op haar bruiloft in rouw gekleed ziet, betekent dat ze alleen maar ongelukkig zal zijn in haar huwelijksleven. Als ze op de bruiloft van een ander zal treuren over het ongunstige fortuin van een familielid of vriend. Ze kan ongenoegen of ziekte ervaren waar ze geluk en gezondheid verwachtte. De plezierreizen van anderen of van haarzelf, na deze droom, kunnen sterk verstoord worden door onaangename indringers of verrassingen. Zie Huwelijk en bruid….

…Het bijwonen van een bruiloft voor één persoon duidt op een belofte van dichtbij geluk. Voor een gehuwde persoon voorzegt over zorgen over het gezin. Je eigen bruiloft bijwonen is een goed voorteken, vooral als je alleenstaande bent, positieve veranderingen in je leven. Als het getrouwd is, duidt het op huwelijksproblemen. Als je getrouwd bent en je partner ziet trouwen, dan brengt zo’n droom ook huwelijksproblemen met zich mee….

De droom om ergens te laat voor te komen symboliseert je gevoelens over het missen van een belangrijke kans. U ervaren woede, frustratie, of teleurstelling die je al hebt verloren in iets. Mogelijk een teken dat het ontbrak aan discipline of op de een of andere manier onverantwoord was. Als alternatief kan vertraging gevoelens van achter zijn of terrein verliezen weerspiegelen. U het gevoel dat anderen een voordeel ten opzichte van je hebben. Het kan ook de vertegenwoordiging van de gevoelens van het hebben verwend een kans. Gevoel kan niet zo krachtig of succesvol zijn als iemand anders. De droom om te laat te komen voor een bus symboliseert een gemiste kans om iets moeilijks of onaangenaams te doen. Een moeilijke of saaie ervaring die ik wilde eindigen met was verloren. De droom om te laat te komen voor een boot symboliseert een gemiste kans om een negatieve situatie onder ogen te zien. Willen gaan door een onzekere situatie en missen de kans om te beginnen. De droom om te laat te komen voor een trein symboliseert een gemiste kans om te beginnen met een langetermijndoel, plan of project. De droom om te laat te komen op school symboliseert het gebrek aan voorbereiding om zich zorgen te maken over een ernstig of belangrijk onderwerp. Onvoorbereid of te afgeleid zijn om een uitdaging aan te gaan die je onder ogen wilt zien. Het kan een teken zijn dat de prioriteiten niet recht zijn, of dat er een gebrek aan verantwoordingsplicht is geweest. Terug voelen, ongeorganiseerd, of dat je hebt uitgesteld over iets belangrijks. De droom om te laat te zijn voor het werk symboliseert het gebrek aan voorbereiding of organisatie om te beginnen zich te concentreren op uw doelen. Uitstel of afleiding van uw verantwoordelijkheden of verplichtingen.

(Zie Uitstel)

De droom over het vermijden van iets symboliseert een persoon of situatie die je niet wilt gezicht in het echte leven. Je hebt misschien een angst of dat je niet wilt omgaan met verantwoordelijkheid. Het kan ook de vertegenwoordiging van de emoties die u onderdrukt of zijn in ontkenning over. Als alternatief kan vermijden in een droom uitstel vertegenwoordigen. Voortdurend iets weg te zetten van wat je van plan bent te doen. Bedenk hoe de situaties waarin je vermijdt in de droom symbolisch kan worden spiegelen van uw wakende leven.

…Als je gaat trouwen, betekent dat geluk in je huis. Als je er een bijwoont, betekent dit dat je af en toe je leven een wending wilt geven. Als je een bruiloft ziet zonder eraan deel te nemen, betekent dat dood en / of bitterheid….

Dromen en het zien van een bruiloft wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent betrokkenheid, harmonie of overgangsperiode. Je gaat door een belangrijke fase van ontwikkeling in je leven. De droom kan ook de eenwording van de eerder gescheiden of voor aspecten van zichzelf vertegenwoordigen. Het is met name de Unie van de mannelijke of vrouwelijke aspecten van zichzelf. Denk aan de kwaliteiten en kenmerken van de persoon met wie je trouwt. Dit zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om te kijken in jezelf. Dromen van een huwelijksaanzoek, suggereert dat sommige situatie zal een wending te nemen voor het ergste. Dromen dat je met je ex gaat trouwen suggereert dat je aspecten van die relatie hebt geaccepteerd en geleerd hebt van de fouten uit het verleden. Als alternatief betekent dit dat een huidige relatie een aantal gemeenschappelijke kenmerken deelt met uw vorige relatie met uw ex. U zult echter niet dezelfde fouten maken. Als u uw droom beter wilt begrijpen, lees dan over het huwelijk.

De droom om bevroren te worden kan uw onvermogen om actie of vooruitgang te ondernemen vertegenwoordigen. U zich ook niet in staat voelen om uzelf te uiten. Het kan ook de vertegenwoordiging van vertragingen of tegenslagen zijn. Een deel van je leven dat helemaal niets doet. Bevroren voedsel of voorwerpen kunnen uitstel of uitstel van iets inhouden. U koos ervoor om bepaalde problemen te negeren of later iets aan te pakken. Ontdooien bevroren voedsel kan symboliseren kwesties worden heroverwogen of een teken dat u eindelijk geconfronteerd met problemen die u uit stellen behandeling.

Dromen over trouwmunten geeft aan dat je een aanzienlijk bedrag moet betalen.

Zie de betekenis van het huwelijk

…Als iemand zichzelf op zijn huwelijksnacht als een bruidegom ziet, vergezeld van muzikanten en dansers in de droom, betekent dit dat hij op die plaats kan sterven. Als iemand ziet dat hij echtelijke omgang heeft met zijn bruid, maar haar niet kan zien of herkennen, noch wordt ze naar hem genoemd in de droom, betekent dit ook zijn dood. Als iemand zijn bruid ziet en herkent, of als ze in de droom als zijn bruid wordt genoemd, dan betekent dat rijkdom verwerven. (Zie ook Bruid | Slotenmaker | Ster)…

Om de droom van het huwelijk, het betekent de onaangename toestand die je zal hebben. Pas op voor mensen die je leven kunnen beschadigen. Misschien moet je je gedrag ook controleren.

de droom van een gearrangeerd huwelijk symboliseert een permanente keuze die niet kan beslissen. Het kan ook de vertegenwoordiging van gedwongen gevoel in iets. Terughoudendheid om vooruit te komen in een situatie of een nieuwe fase. Negatief, kan een geschikt huwelijk uw gevoel weerspiegelen dat u geen stem met een ernstige beslissing hebt.

Dromen waarin je trouwmunten kunt vinden, geven aan dat je een geschenk gaat geven of ontvangen dat duur zal zijn.

…De droom over het huwelijk symboliseert meestal het begin en nieuwe doelen van je leven. Mensen die zich voorbereiden om te trouwen in hun wakende leven dromen vaak over het huwelijk, vanwege het belang van de dag, angst en dingen die ze vrezen. Veel mensen dromen van het huwelijk dat fout gaat, maar alleen vanwege de angst dat ze alles op hun plaats moeten zetten. Het huwelijk is een van de belangrijkste dag van ons leven, dus we willen dat alles volgens plan verloopt. De stress en vele problemen die worden veroorzaakt door het huwelijk weerspiegelen in onze dromen. Het symbool van het huwelijk in dromen wordt geassocieerd met verdriet en slechte emoties, maar alleen in gevallen waarin de dromer lijdt over bepaalde dingen in zijn wakende leven. Aan de andere kant, de droom van het huwelijk duidt inzet, toewijding en beloften een gemaakt. Als de dromer is getrouwd met zijn huidige levenspartner, dan is een dergelijke droom toont de sterke band tussen hen. Zo’n droom kon ook gevonden worden voor de nieuwe periode van zijn leven. Als u een huwelijk met iemand die je niet kent, dan is dat adverteert over je eigen persoonlijkheid en hoe vrouwelijk of je bent viriel. Misschien probeer je op het punt te komen waar je emoties je intelligentie ontmoeten. Als u meer interpretatie van uw droom wilt krijgen, zie dan ook de betekenis van het huwelijk….

Trouwkleding zien, betekent dat je zult deelnemen aan aangename werken en nieuwe vrienden zult ontmoeten. Als u ziet dat ze vervuild of wanordelijk zijn, voorspelt u dat u de nauwe banden met een veel bewonderd persoon zult verliezen….

De droom over het huwelijk symboliseert een gevoel van eenheid of duurzaamheid. Aspecten van jullie die de hele tijd samenwerken. Een situatie waar je altijd bij betrokken bent. Gedrag of gewoonten die je niet ziet storen. Afhankelijkheid van een bepaalde manier van denken of handelen. Het huwelijk kan een teken zijn dat u zeer bepaald gedrag herhaalt of door iets gaat u permanent voelt is. Negatief, kan het huwelijk weerspiegelen situaties die je voelt geplakt met. Voorbeeld: Een man droomde ervan om met Evangeline Lilly te trouwen. De kwaliteit die het meest opviel met hem over Evangeline Lilly was de onwil om pick-up trash van iedereen. In het echte leven, de man was veel tijd schreeuwen tegen zijn zakenpartner die onverantwoordelijk was. Getrouwd zijn met Evangeline Lilly weerspiegelde hoe hij dacht dat hij moest bewijzen aan zijn partner dat hij niet zou accepteren crap te allen tijde. Voorbeeld 2: Een jonge vrouw droomde ervan om getrouwd te zijn met een vampier. In het echte leven merkte ze dat ze afhankelijk was met behulp van haar vriend om een klas op school te kruisen.

…De droom over het vermijden van iets symboliseert een persoon of situatie die je niet wilt confronteren in het wakkere leven. Misschien heb je een angst of verantwoordelijkheid waar je niet mee wilt omgaan. Het kan ook de weergave zijn van emoties die u onderdrukt of die u ontkent. Als alternatief kan vermijding in een droom staan ​​voor uitstel. Voortdurend iets uitstellen dat u van plan was te doen. Bedenk hoe de situaties die u in de droom vermijdt, symbolisch uw wakkere leven kunnen weerspiegelen….

…Het huwelijk in een droom symboliseert een nieuw begin of overgang in je leven. Dromen die te maken hebben met het huwelijk hebben over het algemeen wat negativiteit, enkele hoogtepunten en wat angst of angst. Vaak verwezen ze naar traangevoelens, pijn of je onafhankelijkheid. Een droom die u hertrouwde met uw huidige partner vertegenwoordigt waarheid, geluk en benadrukt een sterke relatie tussen u. Het kan ook een nieuwe fase in uw leven voorzien. Als je in het echte leven gaat trouwen en droomt van je toekomstige bruiloft, dan duidt dit op stress bij het organiseren van de bruiloft en kan dit de oorzaak zijn van angst. Aan de andere kant duidt de droom op een tijdperk van geluk en welzijn. Droom over het plannen van je eigen bruiloft is een metafoor die de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke kant symboliseert. Het bijwonen van een bruiloft betekent veranderingen en bepaalde momenten in je leven….

…De droom over antivries symboliseert beslissingen die proactief zijn of gericht op paraatheid. Zorg ervoor dat alles in orde is voordat u doorgaat met een belangrijkere beslissing. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan olie in een motor te gieten waar de antivries heen moest gaan. In het echte leven moest ze een belangrijke beslissing nemen dat ze vond dat ze het te gemakkelijk vond om uit te stellen. De olie in de antivriestank weerspiegelde haar wens om de zaken glad te strijken met uitstel en excuses (olie) in plaats van de nodige voorbereidingen te treffen voor haar grotere beslissing (antivries)….

De droom over een bruid symboliseert gevoeligheid over iets in haar leven, moeten permanent zijn. U zorgvuldig overwegen of het maken van voorbereidingen voor een grote beslissing. Ontvankelijke houding voor veiligheid of sluiting. Bereidheid voor een nieuwe start. De droom van een bruid symboliseert uw angst over een grote beslissing of permanente keuze of verhoogde gevoeligheid. Ik wil helemaal niet dat er iets mis gaat voor een belangrijk moment. Als alternatief, wordt een bruid kan weerspiegelen uw angst over het echte leven bruiloft plannen, die u maakt. De droom van een bruid schieten op een bruiloft symboliseert totale mislukking of verlegenheid als je passief wachtte of hoopte dat er iets zou gaan permanent zijn.

…Dromen om in een kist te zijn, betekent dat je je eigen gedrag moet controleren, aangezien de kist verschillende verliezen aankondigt, waaronder de dood van iemand in de buurt. Dit symbool is vooral belangrijk als de dromer naast de kist bidt. Dromen van een kist bedekt met bloemen, vooral als ze wit zijn, in een verlichte tempel, suggereert dat er binnenkort een bruiloft in het gezin zal zijn, maar dat het huwelijk zal mislukken. Dromen om in een kist te liggen, zonder iets anders te weten, duidt op een lang leven voor de dromer. Dromen van een kist die vanzelf beweegt, duidt op een ernstige ziekte in het gezin of in het huwelijk als de dromer toevallig getrouwd is. Als u gaat trouwen, kan deze droom belemmeringen voor de bruiloft aankondigen. Dromend van het gebruik van een kist als zitplaats in het rijtuig dat hem naar de begraafplaats vervoert, kondigt hij belangrijke aandoeningen en ziekten aan voor een familielid of vriend. Dromen om te zien hoe een kist in een koets wordt geplaatst, is de aankondiging van ernstige problemen thuis, evenals frequente gevechten in het huwelijk of in relaties….

De droom met een bruidegom symboliseert een assertieve houding over iets in je leven, moeten permanent zijn. Ongevoelig met iets mis aan de hand voor een groot moment. U zorgvuldig overwegen of het maken van voorbereidingen voor een grote beslissing. Ontvankelijke houding voor veiligheid of sluiting. Bereidheid voor een nieuwe start. De droom van een bruidegom symboliseert uw angst over een grote beslissing of permanente keuze of verhoogde gevoeligheid. Ik wil helemaal niet dat er iets mis gaat voor een belangrijk moment. Als alternatief, als een bruidegom kan weerspiegelen uw angst over het echte leven bruiloft plannen, die u doet. De droom van een bruidegom wordt neergeschoten op een bruiloft symboliseert totale mislukking of verlegenheid als je wachtte hoopte dat er iets zou gaan permanent te zijn.