…Een cateraar in een droom staat voor feesten of een bruiloft. Een commerciële cateraar in een droom vertegenwoordigt iemand die voordelen afschrikt. Banketbakker in een droom vertegenwoordigt een man van kennis, of hij zou winst kunnen betekenen. Een reiscateraar in een droom vertegenwoordigt migratie uit het thuisland of veranderingen in iemands levensomstandigheden. Het zien van een cateraar in een droom is een goed teken voor iemand die wil trouwen. De cateraar van een ziekenhuis in een droom zien, brengt niet de beste betekenissen over. Een cateraar in een droom vertegenwoordigt ook iemand die mensen aanmoedigt om te werken en een eerlijk bestaan ​​te zoeken. Als je jezelf in een droom een ​​diner voor zijn eigen huis ziet verzorgen, is dat een bruiloft….

…De droom over kwallen symboliseert verborgen vijandigheid of mooie situaties die worden overschaduwd door een harde realiteit. Kwallen weerspiegelen problemen die allure hebben, maar die je veel pijn bezorgen als je er te dicht bij komt. Een kwal kan een interessante persoon of situatie zijn die je in verlegenheid brengt, je bang maakt of je gevoelens kwetst als je dichtbij hem komt. Een kwal kan ook de vertegenwoordiging zijn van afwijzing. Een kwal duidt op gevoelens van ontoereikendheid, onzekerheid en een gebrek aan eigenwaarde. Er kan een situatie zijn waarin u niet in staat bent om voor uzelf op te komen. Voorbeeld: een vrouw droomde er ooit van om gestoken te worden door een kwal. In het echte leven had ze moeite om in haar eentje een bruiloft te plannen, omdat iedereen die ze kende in een andere staat woonde. De kwal vertegenwoordigde het mooie idee van een bruiloft in combinatie met het pijnlijke besef dat niemand het genoeg kon schelen om haar te helpen bij het plannen ervan….

…(Bruiloft) Een ambtenaar in een droom betekent een bruiloft, een scheiding, of hij kan een pooier vertegenwoordigen, afhankelijk van de mentale toestand of het soort werk dat iemand die de droom ziet uitvoeren. (Zie Saddler)…

(Zie Uitstel)

(Zie Uitstel)

…Dromen over uitstel geeft aan dat je in sommige situaties twijfels en onzekerheden hebt. Dromen over vertraging duidt op tegenslag bij sommige activiteiten die acute mislukkingen kunnen veroorzaken….

…(Jami | Masjid) De belangrijkste stadsmoskee of de centrale moskee in een droom vertegenwoordigt de koning, de gouverneur of de heerser van een moslimland, aangezien hij zorgt voor het vaststellen van de goddelijke wetten en hij is ook het symbool van de islam en de beslissende rechter tussen de wettige en de onrechtmatige. Een appel ruiken in een moskee betekent trouwen. Een moskee in een droom is als de centrale markt die mensen dagelijks van plan zijn en ernaar streven er winst te maken. Het is een plek waar mensen zullen profiteren van hun daden en inspanningen. Een moskee in een droom vertegenwoordigt ook iemand die gehoorzaamd, gerespecteerd en vereerd moet worden, zoals een vader, een leraar, een sjeik of een man van kennis. Het eist ook gerechtigheid als iemand die in zijn droom een ​​moskee binnengaat, onrechtvaardig wordt behandeld. De belangrijkste stadsmoskee in een droom vertegenwoordigt de koranopenbaring, de oceaan van kennis, een plaats van zuivering en het wassen van je zonden, het kerkhof waar onderdanigheid en contemplatie worden opgeroepen, het wassen en omhullen van de doden, medicijnen, stilte, focussen iemands intentie en tegenover de qiblah in de Ka’aba in Mekka. Het zien van de belangrijkste stadsmoskee in een droom betekent ook iets goeds te herkennen en ernaar te handelen. Het kan ook worden geïnterpreteerd als de beschutting tegen de vijand, en een toevluchtsoord en een toevluchtsoord voor de gelovige tegen angst, en een huis van vrede. Het plafond van de moskee vertegenwoordigt de intieme en waakzame entourage van een koning. Zijn uitstrekking vertegenwoordigt de hoogwaardigheidsbekleders. Zijn kroonluchters vertegenwoordigen zijn rijkdom en ornamenten. De gebedsmatten vertegenwoordigen de gerechtigheid van de koning en zijn deskundige adviseurs. De deuren vertegenwoordigen de bewakers. De minaret vertegenwoordigt de vice-regent van de koning, de officiële spreker van het paleis of de omroeper. Als de belangrijkste moskee in de droom wordt geïnterpreteerd als de heerser van het land, dan vertegenwoordigen de pilaren het element tijd. De lichten vertegenwoordigen het nobele gevolg en de wijze mannen van zijn tijd. Het plafond vertegenwoordigt de kennis in de boeken die zijn gerechtigheid en zijn referenties beschermen. De minaret vertegenwoordigt dan zijn eerste minister of adviseur. De preekstoel stelt zijn dienaar voor. De gebedsruimte vertegenwoordigt zijn vrouw, of het kan zijn wettige verdiensten vertegenwoordigen, of een rechtvaardige en kuise vrouw. Als je een moskee in een droom ziet branden, betekent dat de dood, verliezen en politieke veranderingen in het land. De belangrijkste moskee van de stad vertegenwoordigt ook de vrome mensen die er wonen, de mannen van kennis, de wijze mannen, toewijding of een kluis. Zijn niche vertegenwoordigt de leider van het volk (imam). De oproeper tot gebeden (Muezzin) vertegenwoordigt de rechter of een gnosticus uit die stad of dat land die mensen op het rechte pad roept en wiens oproep door de gelovige wordt gehoord. De deuren van een moskee in een droom vertegenwoordigen de beheerders en bewakers die mensen beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Als men iets daarvan in een droom ziet, of in welke toestand deze elementen zich ook bevinden, vertegenwoordigen ze de huidige toestand van de mensen, en dit is wat de centrale moskee in de droom vertegenwoordigt. Als je in een droom gras ziet groeien in een moskee, dan betekent dat een bruiloft. (Zie ook Imam | Ka’aba | Masjid | Minaret | Minbar | Muezzin)…

De droom over suède symboliseert de gevoeligheid die alleen maar te laten zien. U of iemand anders die streeft naar aanhankelijk of gevoelig voor anderen lijken. Het kan een minnaar of partner weerspiegelen waarvan je denkt dat hij jezelf iets voor elkaar krijgt om je gelukkig te maken. Voorbeeld: Een vrouw droomde van het zien van haar bruid in een verschrikkelijk blauw suède pak voor haar bruiloft. In het echte leven, ze voelde dat hij alleen gaf om het huwelijk om haar gelukkig te maken en niet schelen zo veel als zij deed.

…Dromen over een kalme en stille zee is een goede droom, het suggereert dat je binnenkort op reis gaat voor plezier of voor zaken. Dit soort dromen onder jonge geliefden suggereert vaak hun aanstaande bruiloft en huwelijksreis. Dromen dat u met uw gezicht naar de zee kijkt en luistert naar het geluid van de golven die tegen een schip slaan, is een waarschuwing dat uw gezin in de problemen zal komen, of dat u problemen zult hebben in uw bedrijf of op uw werk. Dromen dat je bij de kust staat te kijken terwijl de golven elkaar beuken, kondigt problemen aan die moeilijk op te lossen zijn. Dromen dat je naar de golven van de oceaan luistert zonder ernaar te kijken, suggereert dat je je tijd hebt verspild aan trivialiteiten. Wanneer een jonge alleenstaande moeder droomt dat ze in de buurt van de zee is, suggereert dat dat ze naar ware liefde verlangt. Dromen over zeeschuim symboliseert demoralisatie als gevolg van recente frustraties of regelrechte mislukkingen in uw activiteiten, misschien omdat u ze niet de juiste aandacht hebt gegeven….

…Wanneer een vrouw droomt dat ze met een oudere man trouwt, suggereert dit dat ze binnenkort verschillende problemen zal krijgen, waaronder een pijnlijke ziekte. Als de bruidegom tijdens dat huwelijk een boze houding heeft, duidt dit op problemen met vrienden voor wie je veel achting had. Dromen over een huwelijk suggereert aankomend goed nieuws en vreugde, maar wanneer een vrouw trouwt en degenen die de ceremonie bijwonen in het zwart gekleed verschijnen, suggereert dit dat de dromer teleurstellingen en verdriet zal lijden. In sommige gevallen duidt het op de dood van een geliefde, een familielid of vriend. Wanneer de dromer ziet dat hij of zij de aanvraag om te trouwen invult, symboliseert dit slecht nieuws. Als de dromer op een huwelijksfeest is en zich gedraagt ​​als een familielid van de bruid en bruidegom, symboliseert dit dat andere mensen hem / haar waarderen, en dus zullen zijn / haar zakelijke aangelegenheden gedijen. Als zich tijdens de huwelijksceremonie een ongeluk voordoet, geeft dit aan dat binnenkort iemand in de familie een ziekte zal krijgen of misschien kan overlijden. Wanneer een jonge ongehuwde vrouw droomt van zichzelf als een bruid, maar er niet gelukkig uitziet, symboliseert dit zeer nauwe frustraties in liefdesrelaties (indien aanwezig), ziekte of tegenstanders en huichelaars die haar proberen te schaden als wraak (deze droom suggereert dat de dromer iets verkeerd heeft gedaan of iemand heeft gekwetst, en haar onderbewustzijn doet haar dit beseffen.) Dromen dat je op de bruiloft van iemand anders bent, suggereert dat er veel feesten en vreugden zullen komen, vooral als de droom erg kleurrijk is, en je ziet veel ornamenten, maar als je geen felle kleuren kunt bedenken en gasten donkere of zwarte kleding dragen, geeft dat aan dat de dromer in de nabije toekomst verdriet en ontberingen zal lijden. Dromen dat je een wettige getuige bent in een huwelijk, houdt in dat je echt door anderen wordt gewaardeerd. Als je droomt dat er tijdens een huwelijk iets onaangenaams gebeurt, symboliseert dit dat een negatieve periode, onaangename verrassingen of ziektes op de dromer wachten. Wanneer een jonge vrouw zichzelf ziet als de bruid in de droom, maar onverschillig staat tegenover de ceremonie en alles wat er om haar heen gebeurt, suggereert dit dat ze van nature een depressief persoon is of het risico loopt om een ​​gevaarlijke ziekte te krijgen. Het kan er ook op wijzen dat haar dagelijkse gedrag ertoe zal leiden dat ze schadelijke roddels ervaart….

…Dromen over eigendom of geld gebracht door een bruid aan haar man op haar bruiloft is een voorteken van geluk als de dromer verwelkomde hem met vreugde. Als de droom een slecht gevoel veroorzaakte en de dromer geen bruidsschat kon ontvangen, dan is zo’n droom een voorteken van pech. Het duidt op hard werken en veel obstakels. Als de dromer lui is en niet probeert beter te leven, dan is dat een dergelijke droom geeft nog meer problemen. Als de dromer staat te popelen om zijn problemen op te lossen, dan bruidsschat is slechts de weerspiegeling van de huidige harde periode. Dan komt er echter een betere toekomst. En als de dromer extreem hard zal werken, dan zal hij zichzelf in overvloed zien leven zonder enig onoverwinnelijk probleem….

…Daisy staat voor nieuws en uitnodiging voor een bruiloft. Het toont huwelijksgeluk en vrede….

…(Trommel | Muziekinstrumenten) In een droom betekent een tamboerijn tegenslagen, pijn en lijden. Het betekent ook roem voor degene die het draagt. Als een danseres het in de droom draagt, betekent dit dat ze een loterij kan winnen of een publiek bekend fortuin kan verwerven. Het geluid van een tamboerijn in een droom vertegenwoordigt een erkende en ongegronde misvatting. Een man zien die een tamboerijn draagt, betekent roem voor hem en voor iedereen die hem in de droom vergezelt. Een vrouw die de tamboerijn in een droom draagt, betekent ook dat ze beroemd zal worden, of het kan duiden op een nieuwe sociale trend. Als muziekinstrumenten in de droom worden gebruikt, betekent het bespelen ervan op een festival, een bruiloft of een ander soort feest over het algemeen beproevingen. (Zie ook Muziekinstrumenten)…